Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "N-O"

N

Nalewka

Herb Nalewka

 

Hryckiewiczowie (H242)
Hrynkiewiczowie (Hr17)

Nałęcz

Herb Nałęcz

 

Błońscy (B176)
Brytkiewiczowie (B217)
Ćwiecińscy (ZW[1]81)
Ćwiklińscy (ZW[2]183)
Dąbrowscy (D51)
Demidowiczowie (D103)
Dłuscy (Ho23)
Dubienieccy (D187)
Dybowscy (Ho30)
Felnerowiczowie (Hw26)
Gorscy (H179)
Górscy (H260,264)
Górscy (Gurscy) (H262,263)
Gurscy (H261)
Hempelowie (H288)
Jędrzejewscy (J4)
Jędrzejewscy (ZW[2]54)
Komorowscy, Komarowscy (K1-101)
Korozowie (K1-194)
Korzeniewscy (K1-168-170,174,175)
Liborczajowie (Hn101)
Majewscy (Hn106)
Mickiewiczowie (Hw189)
Raczyńscy (Hw117)
Sadowscy (Ho93)
Sadowscy (ZM91)
Sosnowscy (ZM94)
Sosnowscy (ZW[2]161)
Ulanowscy (ZW[1]70)
Wąsowscy (W64)
Wojlewiczowie (W8)

Nieczaj

Herb Nieczaj

(Pobóg odm.)

Weraksowie (W71)

Nieczuja

Herb Nieczuja

(Ostrzew)

Biernaccy (B318)
Dworzeccy (ZM34)
Hłuszniewiczowie (ZW[2]42)
Jencelewiczowie (J5)
Karbowscy (K1-183)
Ostrowscy (A172,173)
Wilkiccy (W147)
Zgierscy (Z108)

Niedzwiecki

Herb Niedzwiecki

własny
(Chorągiew)

Niedzwieccy (Ho62)

Niedźwiedzia Głowa

Herb Niedźwiedzia Głowa

własny
 

Wazgintowie (W5)
Wazgintowie (Hn23)

Niedźwiedź Czarny

Herb Niedźwiedź Czarny

własny
 

Zbitniewscy (Hw170)

Nieroński 1

Herb Nieroński

własny
 

Nierońscy (Hr38)

Niestorowicz

Herb Niestorowicz

własny
(Pobóg odm.)

Niestorowiczowie (Hr37)

Niezgoda

Herb Niezgoda

 
 

Bohdanowiczowie (B25)
Kołomyscy (Hw59)
Minkowscy (Hw90)
Minkowscy (ZW[2]117)

Niezgoda

Herb Niezgoda (odm.)

odm.
 

Bujewiczowie (Hw11)

Nowicki

Herb Nowicki

własny
(Osęki)

Nowiccy (Hc66)
Nowiccy (Ho63)
Nowiccy (ZW[2]126)

Nowina

Herb Nowina

 

Abramowiczowie (Ho1)
Bartoszewiczowie (ZM7)
Czarnowie (ZW[1]85)
Downarowie (D146)
Frącewiczowie (Hw28)
Glińscy (H158)
Huliccy (H254)
Kazigrodzcy (K1-41)
Kazigrodzcy (Hn83)
Konopaccy (K1-133)
Konoplańscy (K1-136)
Maszewscy (ZW[2]111)
Nauduszewiczowie (ZW[2]128)
Paszyńscy (Ho73)
Witkowscy (W165-167)
Zaborscy (Z12)
Zaborscy (Hn70)

Nowina

Herb Nowina (odm.)

odm.

Konopkowie (K1-147)
Sawiniczowie (Hw131)
Szlachtowie (Hw147,148)
Szlachtowie (ZW[2]15)

Nowina Nowa

Herb Nowina Nowa

 

Bartoszewiczowie (Ho6)


O

Obuchowicz

Herb Obuchowicz

własny
(Jasieńczyk odm.)

Obuchowie (A17)
Obuchowiczowie (A18-21)
Obuchowiczowie (Hn2)
Obuchowiczowie (ZW[1]2)

Odrowąż

Herb Odrowąż

 
 

Aramowiczowie (A114)
Chreptowiczowie (Hn187)
Chreptowiczowie (ZM67)
Chreptowiczowie (ZW[2]181)
Kapuścińscy (K1-157)
Korzeniewiczowie (K1-166)
Krzyszyłowscy (Hn97)
Minkiewiczowie (ZW[2]116)
Pontusowie (Hn127)
Wazgirdowie (W6)
Wiłkomirscy (W145)
Wizgierdowie (W142,143)
Wolscy (Hw192)
Wonikiewiczowie (W60)
Wysoccy (W207-209)

Odyniec

Herb Odyniec

 
 

Burdziccy (B256)
Dobrowolscy (D3)
Odyncowie (A34-36)

Odyniec III

Herb Odyniec III

 
 

Wisłouchowie (W162)
Wisłouchowie (ZW[1]17)

Oginiec

Herb Oginiec

książęcy
(Brama)

Ogińscy, książęta (WKL[1]202)
Puzynowie, książęta (WKL[2]474)

Ogończyk

Herb Ogończyk

 
 

Borowscy (B93)
Hajewscy (H11)
Hajkowiczowie (ZW[1]21)
Haykowie (H15)
Jankowscy (Hn199)
Kłoczkowscy (Hn90)
Magnuszewscy (Hn104)
Oganowscy (A23)
Oganowscy (Hn3)
Ohryzkowie (ZW[1]4)
Ostachnowiczowie (A164)
Pacynowie (Hn131)
Paczyńscy (ZW[2]140)
Parfianowiczowie (Hn128)
Roszkowscy (Hw124)
Skorynowiczowie (Hr46)
Sokołowscy (Hn149)
Stachowscy (ZM99)
Wereniczowie (W245)
Zboromirscy (Z96)
Zboromirscy (ZM45)
Żałkowscy (ZW[2]58)

Ogończyk

Herb Ogończyk (odm.)

odm.
 

Dąbrowscy (D52)

Okmiński

Herb Okmiński

 
 

Bohuszowie (B179-181)

Oksza

Herb Oksza

 
 

Chomiczowie (Hn186)
Czechowscy (Hr57)
Gosławscy (H103)
Gosławscy (Hn46)
Grabowscy (H184,186)
Okuliczowie (A47)
Orzechowscy (A121)
Orzechowscy (Ho67)

Oksza

Herb Oksza (odm.)

odm.
 

Kamińscy (K1-116)

Okulicz

Herb Okulicz

własny
(Dołęga odm.)

Okuliczowie (A46)

Okuń

Herb Okuń

(Świat odm.)
 

Okuniewiczowie (A48)

Okuń

Herb Okuń

(Świat odm.)

Oleszkowscy (Hw97)

Olgierd

Herb Olgierd

 

Dragattowie (D154)

Oliwa

Herb Oliwa

 

Krajewscy (Hw68)

Orla

Herb Orla

(Szaszor)

Bardzcy (B84)
Bergmanowie (B152)
Gierałtowscy (Hw29)
Gierejewscy (H130)
Gieryatowiczowie (H133)
Giewartowscy (H118)
Ramszowie (Hw118)
Wilamowscy (W152)

Osęka

Herb Osęka

(Bronikowski)
 

Szatkowscy (Hw144)

Oskierko

Herb Oskierko

własny
(Murdelio odm.)

Oskierkowie (A153-156)
Oskierkowie (Hc5,6)

Ossorya

Herb Ossorya

 
 

Bałtowscy (ZW[1]11)
Brochoccy (Hn16)
Buszowie (B275)
Ciereszkiewiczowie (ZW[2]184)
Żyburtowiczowie (J84)

Ostoja

Herb Ostoja

 
 

Ancyperowiczowie (A110)
Barankiewiczowie (B71)
Baranowscy (B75-77)
Baranowscy (Ho5)
Błoszczyńscy (B175)
Bohdanowiczowie (B27)
Czeczotowie (Hn191)
Danilewiczowie (D67-69)
Danilewiczowie (Hn60)
Domaraccy (Ho26)
Dubikowscy (D173)
Dudkowscy (D191)
Gawryłkiewiczowie (Hn48)
Gudwiłowiczowie (H246)
Gudwiłowiczowie (Hn52)
Horbatowscy (H72)
Hrebniccy (H183)
Kaczanowscy (Hw50)
Kałłaurowie (K1-72)
Komorowscy (K1-102)
Kotkowscy (Ho47a)
Ochocimscy (A188)
Oczepowscy (A190,191)
Okołowiczowie (A39)
Olewińscy (A70)
Osiejewscy (A180)
Ostanowscy (A163)
Ostaszewiczowie (A166)
Ostrowscy (A172)
Ostyłowscy (A179)
Owsianowie (A184,185)
Pożaryccy (Hn126)
Półkotyccy (Hn136)
Strzałkowie (Hn164)
Suchoccy (Hc97)
Suchoccy (Hn169)
Suchorzebscy (Hn168)
Wasilewscy (W91-94,96)
Wasilewscy (Ho107)
Woynowscy (W14,15)
Woynowscy (ZW[1]13)
Worotniccy (W80)
Wysoccy (W210)
Zagorscy (ZW[1]32)
Zagurscy (Z40)
Zahorscy (Z35)
Zajezierscy (Z92)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Karłowiczowie (K1-191)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Baranowscy (Hw2)
Lescy (Hw185)
Markiewiczowie (Hw188)
Rekściowie (Hw120)
Wasilewscy (Hw155)
Wierciechowscy (Hw156)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (Ho106)

Ostoja

Herb Ostoja (odm.)

odm.

Wasilewscy (W88)

Ostrogski

Herb Ostrogski

książęcy

Ostrogscy, książęta (WKL[1]262)

Ostróg

Herb Ostróg

 

Zajelscy (Z42)
Zajelscy (Hn73)

Ostróg

Herb Ostróg (odm.)

odm.

Kłosewiczowie (Hw56)


1) Kolor tarczy w opisie herbu nie jest określony.