Урядники Мінського воєводства

Передмова

Довідник містить біографії урядників Мінського воєводства XVI-XVIII століть. Так як у кожному повіті воєводства (Мінському, Речицькому та Мозирському) діяла своя повітова система титулів та посад, аналогічна тій, яка в документах називалася воєводською, то посади та титули Мінського воєводства фактично були повітовими. Більшість урядників, що іменували себе воєводськими титулами, не мали на це жодних правових підстав. Виданням цього довідника робиться спроба повернути із забуття імена наших предків, які становили в минулому еліту шляхти Мінського повіту. Грунтуючись на збережених історичних джерелах, в першу чергу документах Національного історичного архіву Республіки Білорусь, автор описує життя людей, які дуже вплинули на розвиток подій у повіті та Великому князівстві Литовському, їхній майновий стан, сімейні зв'язки та взаємини.

Довідник призначений для істориків, генеалогів та широкого кола читачів, які цікавляться історією Білорусі.

Випуски довідника мають іменні та географічні покажчики.

Ю. Личковський. На основі анотацій до видання.

Список розділів та випусків довідника
Розділ Випуск Статус розділу
Виданий (рік) Готується до видання Знаходиться у розробці

1

Воєводи 9
2 Старости судові гродські 9
3 Каштеляни 9
4 Войти 8
5 Підкоморники 5 *
6 Хорунжі 5 2018
7 Полковники 4 * +
8 Судді земські 6
9 Підсудки земські 6
10 Войські 5 *
11 Стольники 1 2007
12 Підстолії 1 2007
13 Писарі земські 6
14 Підстарости судові гродські 7 +
15 Судді гродські 7 +
16 Писарі гродські 7 +
17 Підчаші 4 * +
18 Чашники 4 * +
19 Городничі 4 2015
20 Скарбники 2 2012
21 Ловчі 1 2007
22 Мечні 4 2015
23 Конюші 3 2009
24 Обозні 3 2009
25 Стражники 2 2012
26 Крайчі 3 2009
27 Мостовничі 3 2009
28 Будовничі 3 2009
29 Струкчаші 1 2007
30 Директора воєводських сеймиків 9
31 Депутати Головного Трибуналу ВКЛ та Сеймів Речі Посполитої (списки) 9
32 Ротмістри (списки) 2 *
33 Коморники (списки) 8
34 Возні (списки) 5 *
35 Лантвойти (списки) 8
36 Мінський магістрат (списки бурмістрів, писарів магістратських, радців та лавників) 8
37 Регенти земські (списки) 6
38 Регенти гродські (списки) 7 +

*) Немає у вказаному випуску.