Малий гербовник холопеницької шляхти

Малий гербовник холопеницької шляхти
  • Малы гербоўнік халопеніцкай шляхты

    Яцкевіч З. — Мн.: "Беларускі кнігазбор", 1999. — 494 с.


  • ISNB 985-6318-52-1

  • Малий гербовник холопеницької шляхти

    Яцкевич Д. — Мн.: "Беларускі кнігазбор", 1999. — 494 с.

Реконструкцію шляхетських гербів можна знайти на сторінках "Герби білоруської шляхти".

Шляхта

  • 01-60
  • 61-118
  • 119-131
Розділ І. Стародавня шляхта - Артикули з 1 по 60
Прізвище Гербу Місцевість,
з якої походять

1

Адамовичі Леліва
2 Олехновичі Леліва Трокське воєводство
3 Олехновичі
4 Антоневичі Яніна Трокське воєводство
5 Оскерки Мурделіо 1)
6 Оскерки Мурделіо 1)
7 Островські 2) Полоцьке воєводство
8 Бобровські 3) Новогрудське воєводство
9 Барановські 4)
10 Боравські Браньська земля, Корона Польська
11 Борткевичі
12 Борейші Вадвич Оршанський повіт
13 Беліновичі Белінович Могильовщина
14 Берли Берла Курляндія
15 Бутвіловські Прус Мінське воєводство
16 Войніловичі Сирокомля 5) Речицький повіт
17 Васковські
18 Вежбієвські 6) Мстиславське воєводство
19 Вішневські
20 Вішневські
21 Ґодачевські 7) Трокське воєводство
22 Галькевичі Лук Оршанський повіт
23 Ґонсевські
24 Ґедройці 8)
25 Сиринські-Гіри Гутор Могильовщина
26 Княжич-Гласки 9) Полоцьке воєводство
27 Сирокомля-Голуби Сирокомля Ошмянський повіт
28 Грегоровичі 10)
29 Губари 11)
30 Домброва Домброва
31 Гжива-Домбровські 12)
32 Даніловичі
33 Дашкевичі Новогрудське воєводство
34 Дашкевичі Корибут Могильовщина
35 Філіповичі-Дубовики Побуґ Люблінське воєводство
36 Де Лалич Делявали
37 Круковські-Ждановичі Мінське воєводство
38 Закшевські Помян Могильовщина
39 Зембковські
40 Ілляшевичі Пелікан
41 Ісаєвичі Новогрудське воєводство
42 Ковалевський
43 Козловські Ястшембець Мінське, Берестейське в.в.
44 Каліна татарського походження
45 з Погожа Константиновичі Лис Мінське воєводство
46 Карева
47 Квятковські 13) Полоцьке воєводство
48 Клечковські Тарнава
49 Красовські Слеповрон Білоруський край
50 Крачковські Заремба
51 Кузмицькі
52 Кунцевич
53 Лішкевичі
54 Лукашевичі
55 Можанські Любич
56 Макаревичі 14)
57 Маліновські 15)
58 Цирата-Морозовичі Доленґа Мстиславське воєводство
59 Марцинкевичі Лабендзь Лідський повіт
60 Масальський Масальський Оршанський повіт

Розділ І. Стародавня шляхта - Артикули з 61 по 118
Прізвище Гербу Місцевість,
з якої походять

61

Мацкевичі 16)
62 Мільвіди
63 Мітковичі Слепород Вітебське воєводство
64 Міхаловський Тшаска
65 Мултаки-Новодворські 17)
66 Енляс на Нівах Новицькі Новицький Новогрудське воєводство
67 Нарбути
68 Нецеєвські
69 Победзінський
70 Погоські Пулкозіц Санокська земля
71 Подґурські 18) Корона Польська
72 Полоневичі 19) Мінське воєводство
73 Парфяновичі Новогрудське воєводство
74 Павловичі 20)
75 Павловський
76 Косцелецькі-Пацина 21)
77 Ржепот-Пшесмицькі
78 Пуховські Білоруський край
79 Пйотровичі Мстиславське воєводство
80 з Троян Пйотрова Пйотровські Баран Мстиславське воєводство
81 Ржевуський Кшивда Мстиславське воєводство
82 Ракелевичі 22) Лідський повіт
83 Романовський
84 Росінські
85 Земба-Русакомські Задора Новогрудське воєводство
86 Рутковські Корона Польська
87 Ридзевські татарського походження
88 Ґоздава-Реутти Смоленське воєводство
89 Совінські Мінське воєводство
90 Савицькі Холева Оршанський повіт
91 Соколовські Мстиславське воєводство
92 Сомковичі 23) Новогрудське воєводство
93 Скажецький
94 Скроцькі Ястшембець
95 Славошевські Каліське воєводство
96 Станкевичі
97 Сухоцькі Остоя Волковиський повіт
98 Сушинські
99 Стерповичі
100 Селицькі 24) Білоруський край
101 Уланович 25)
102 з Шенява 26) Федоровичі 27)
103 Позняки-Філіповичі Мінське воєводство
104 Фронцкевичі Упитський повіт
105 Хомінські Побуґ Полоцьке воєводство
106 з Хоєчна Хоєцькі Любич
107 Ханецькі Венда Мінське воєводство
108 Хлусевич
109 Хруцькі Леліва Смоленське воєводство
110 Шаблінські 28)
111 Щерби
112 Шелепень
113 Ейсмонти Гродненський повіт
114 Юзефовичі 29)
115 Юрецький Мінське воєводство
116 Янушковські Побуґ
117 Янчура
118 Онушковичі-Яцина Яцина

Розділ ІІ. Неофіти - Артикули з 119 по 131
Прізвище Гербу Дата, місце хрещення

119

Добровольські 29.09.1762, Черея
120 Добровольський
121 Заґурський 01.06.1752, Белиничі
122 Маєвські 01.05.1759, Борисов
123 Маєвські 1763 (на Трійцю), Орша
124 Маєвські 14.07.1760, Толочин
125 Новосельські 11.06.1760, Холопеничі
126 Новицькі 17.09.1761 (.81?), Белиничі
127 Правохенський Ґриф 25.12.1763, Лукомль
128 Петровський Вільно
129 Фідельські Дятлово, Слонімський повіт
130 Юневич Юноша
131 Яроцькі Равич

Підготував та переклав Ю. Личковський


1) Рід використовує герб власний (Мурделіо відм.).

2) Згідно з "Вітебським гербовником" користувалися гербом Корчак, але ці представники роду не вказуються.

3) Згідно з "Новогрудським гербовником" користувалися гербом Ястшембець, але ці представники роду не згадуються.

4) Барановські гербу Остоя вказуються і в "Вітебському", і в "Оршанському гербовнику", але ототожнити їх неможливо.

5) Насправді рід використовує власний герб (Сирокомля відм.).

6) Написання прізвища в джерелі з великою ймовірністю спотворено. Можна припустити, що це рід Вежбевських гербу Равич.

7) Згідно з "Новогрудським гербовником" Ґодачевські з Трокського воєводства користувалися гербом Ґоздава, але ототожнити їх неможливо.

8) Ґедройці гербу Гіппоцентавр були визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 19.11.1806 з віднесенням до 6 частини ДРК.

9) Княжич-Гласко гербу Леліва з Белицького повіта були визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 13.11.1805 з віднесенням до 1 частини ДРК.

10) Григоровичі (Грегоровичі) гербу Любич були визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 09.11.1831 з віднесенням до 6 частини ДРК.

11) У титулі артикула вказаний придомок: слід читати Губар-Губаревичі (у протоколах придомок зустрічається також у варіанті Габар-).

12) Згідно з Білоруським ДДЗ Домбровські користувалися гербами Юноша та Доленґа.

13) Згідно з "Оршанським гербовником" користувалися гербом Ґриф, але ця гілка не згадується.

14) Макаревичі гербу Лис з Кописького повіта визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 17.03.1807 з віднесенням до 6 частини ДРК.

15) Маліновские гербу Побуґ з Климовицького повіта визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 22.04.1808 з віднесенням до 1 частини ДРК.

16) Мацкевичі гербу Ястшембець з Климовицького повіта отримали у Могильовському ДДЗ диплом із генеалогією (датований 12.02.1816) про визнання за шляхту з віднесенням до 6 частини ДРК.

17) У джерелі явна помилка: ні придомка, ні прізвища Мултак не існує у природі. Очевидним є варіант Жултки-Новодворські (однина - Жултак), причому друга частина є придомком (ймовірно, що походять із селища Новий Двір у Мазовецькому воєводстві). Рід Жултков отримав легітимацію у Могильовському ДДЗ 27.03.1808 з віднесенням до 6 частини ДРК ("Архіварыус" № 6, с.232)

18) Подґурські гербу Побуґ затверджені у дворянстві Мінським ДДЗ 20.07.1804.

19) Полоневичі гербу Леліва визнані у дворянській гідності Мінським ДДЗ 27.08.1802 і 01.02.1808.

20) Павловичі гербу Пшияцель з Кописького повіта визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 10.03.1805 з віднесенням до 6 частини ДРК.

21) Придомком є друга частина прізвища.

22) Ракелевичі гербу Ґоздава з Сєнненського повіта визнані за шляхту Могильовським ДДЗ 09.06.1805 з віднесенням до 6 частини ДРК.

23) Сомкевичі гербу Сас були затверджені Мінським ДДЗ 19.12.1807.

24) Селицькі гербу Корчак були визнані за шляхту Мінським ДДЗ 20.09.1825.

25) Улановичі гербу Суліма були визнані за шляхту Мінським ДДЗ у 1802 році.

26) У джерелі спотворена назва придомку: слід читати "із Щонова"

27) Федоровичі гербу Фербер зафіксовані у генеалогічних таблицях Мінського ДДЗ за 1838 рік.

28) Шаблінські гербу Задора зафіксовані в генеалогічних таблицях Мінського ДДЗ за 1838 рік.

29) Юзефовичі гербу Леліва були затверджені Мінським ДДЗ 27.02.1817.