Герби білоруської шляхти

Передмова

Шляхетський герб з давніх часів свідчив про безперервність роду і приналежність до привілейованого стану. З початку 1996 р. за участю співробітників Національного історичного архіву Білорусі готуються та виходять у світ томи із серії "Гербоўнік беларускай шляхты". Крім того, широко відомі польськомовні публікації кінця XIX - початку XX століть гербовників шляхти окремих територіальних одиниць ВКЛ, складених за матеріалами виводових справ земських судів, які розглядалися практично одразу після першого поділу Речі Посполитої та окупації східних територій ВКЛ Російською імперією.

Повний перелік джерел:

 1. "Гербоўнік беларускай шляхты", том I-VIII, 2002-2020
 2. "Herbarz szlachty prowincyi witebskiej" - "Herold Polski", Krakow - 1899
 3. "Оршанскій гербовникъ": "Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло", выпуск XXVIII, часть II, Витебскъ - 1900
 4. С. Рыбчонак "Малы гербоўнік наваградзкай шляхты", 1997
 5. З. Яцкевіч "Малы гербоўнік халопеніцкай шляхты", 1999
 6. "Малы гербоўнік рагачоўскай шляхты" - "Архіварыус": №№6-8, 2008-2010
 7. А. Залівака, серыя "Шляхта Вялікага Княства Літоўскага":
  • "Шляхта Магілёўскай губерні. Радаводы. Фасцыкул III", 2013
  • "Шляхта Віцебскай губерні. Радаводы. Кніга I", 2017
  • "Шляхта Віцебскай губерні. Радаводы. Кніга II", 2017
 8. "Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2 тамах", 2007

На основі цих видань я систематизував матеріал і представляю до Вашої уваги впорядкований список гербів шляхти великолитовської та їх носіїв. Геральдика шляхти ВКЛ тісно пов'язана з польською. Проте, має деякі особливості.

Зображення шляхетських гербів були реконструйовані за малюнками, представленими у виданнях, та адаптовані відповідно до правил сучасної геральдичної науки. Зображення окремих гербів публікуються в Інтернеті вперше.

Загальні правила подання інформації

 1. Герби відсортовані за абеткою.
 2. Зверху зображення герба подається його назва.
 3. Знизу зображення герба, у дужках, наводяться альтернативні назви, що зустрічаються у виданнях.
 4. У разі наявності відмінностей у зображенні герба від класичного варіанту, після його назви, вказується скорочення "відм." - "відмінний".
 5. Для зручності навігації після вказівки прізвища носія герба вказується літерно-цифровий індекс:
  • (том А, Б, В і т.д.) (№ артикула) - "Гербовник білоруської шляхти"
  • (том "Є, Й, Ж" = том "Є") (№ артикула) - "Гербовник білоруської шляхти" том VI
  • (том "З, І" = том "З") (№ артикула) - "Гербовник білоруської шляхти" том VII
  • (том К частина 1 = том "К1-")(№ артикула) - "Гербовник білоруської шляхти" том VIII частина 1
  • ВКЛ[том 1 або 2](№ сторінці) - "Енциклопедія ВКЛ"
  • Вг(№ за списком) - "Вітебський гербовник"
  • Нг(№ артикула) - "Новогрудський гербовник"
  • Ог(№ артикула) - "Оршанський гербовник"
  • Рг(№ артикула) - "Рогачовський гербовник"
  • Хг(№ артикула) - "Холопеницький гербовник"
  • ЗМ(№ артикула) - "Залівако-Могильовська шляхта"
  • ЗВ[книга 1 або 2](№ артикула) - "Залівако-Вітебська шляхта"