Гербовник шляхти провінції Вітебської

Витебский гербовник
 • Herbarz szlachty prowincyi witebskiej

  "Herold Polski", Kraków - 1899

 • Гербовник шляхти провінції Вітебської

  "Герольд Польський", Краків - 1899

Увага!

Справжній рукопис не може бути і не є офіційним списком дворян Вітебської губернії!

Повний список вітебського дворянства тут.

Реконструйовані Герби шляхти можна знайти на сторінці "Герби шляхти ВКЛ".

Пов'язані теми:

Сеймик вітебської шляхти 1764 року

Виводі шляхти провінції Вітебської, подані в земському суді цієї провінції та в алфавітному порядку складені

 • Передмова
 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-194

Передмова

Рукопис паперовий у папці, власність В. Могучого, присяжного адвоката у Вітебську, люб'язно наданий нам через власника для наукового використання, включає 88 ненумерованих аркушів, обрамлених у темну шкіру.

Перший лист, призначений очевидно для титулу, містить зображення лицаря в повному озброєнні, шоломом на голові і мечем біля пояса, що тримає в лівій руці розгорнуту зелену двосмугову хоругву з гербом Погоня Литовська в середині; праву руку він підпирає на картуш в стилі рококо, призначеному очевидно для розміщення назви рукопису, яке все ж таки в картуш вписано не було. Зворотний бік титульного листа порожній.

На другому аркуші з верху починається текст і продовжується без переривання до аркуша 87, де в кінці зворотної сторінки закінчується.

Весь рукопис написаний однією рукою, хоч очевидно не з одного підходу. Сім'ї перераховуються здебільшого за абеткою, починаючи з родини Антоновичів і закінчуючи сім'єю Зизневських. Над кожною сім'єю зверху намальований і розфарбований герб, який цій сім'ї служить, незважаючи на те, чи був цей герб вже раніше при іншій сім'ї представлений; тому деякі Герби багато разів повторюються.

Після останньої сім'ї Зизневських намальований ще герб Новина , але вже не заповнено, якій сім'ї цей герб служить; на наступному аркуші знову розфарбований герб Корвін, але також із залишеним у півтори сторінки просвітом на вписування відповідної родини.

І лише на наступному аркуші вписано дві родини Мордасевичів та Ліпінських з відповідними гербами, тією ж, щоправда, рукою, але письмом очевидно значно пізнішим; але за ними настає черга наступного доповнення більш давнього характеру і також складеного в алфавітному порядку, що починається сім'єю Ахремовичів і закінчується на сім'ї Закшевських, потім знову намальований герб Косцеша, але також з відсутністю вписаної сім'ї, для якої цей герб призначався, і на цьому пробілі рукопис завершується.

Герби та клейноди намальовані від руки в рококових картушах, які проте протруєні на бляхах, відбитки блях як би на папері вказуючи. Таких картушів є кілька різних форм, які довільно чергуються. Малюнки гербів, хоч видають досить старанну руку, проте не є геральдичними та показують повну відсутність стилю. Так само і кольори, застосовані для колорування гербів, теж не є геральдичними. Геральдика знає лише повні кольори, половинчасті кольори не використовує зовсім. У той самий час у нашому рукописі всі вжиті фарби є половинчастими, як напр. блідо-рожева замість червоної, блідо-блакитна замість небесної тощо.

Картуши, за малими винятками, не мають гелмів над тарчами, лише просто корони, а над коронами клейноди. Під картушами та з боків розміщена арматура, як барабани, хоругви, гармати, кулі, алебарди тощо.

Цей рукопис не датований жодною датою; лише факт, що найчастіше згадані в ньому тестаменти шляхти та урядників Вітебської провінції, які повинні служити доказом дворянства, датовані 1773 роком, а найпізніші докази датовані 1775 роком, вказує, що цей рукопис виник ще в 1775 р. або трохи пізніше. Очевидно російський уряд після захоплення Вітебського воєводства при першому розділі Речі Посполитої, заснував перевірку документів шляхти та принципів ведення метричних книг, і наш рукопис ймовірно включає найстаріші виписки з цих книг.

Зрозуміло, що наш рукопис лише уривковий і не містить жодним чином усі шляхетські сім'ї, записані в герольдії Вітебської провінції; інше малоймовірно, якщо така невелика кількість шляхетських сімей Вітебської провінції згадана в нашому рукописі.

Не маючи можливості звіряння нашого рукопису з метричними книгами герольдії провінції Вітебської, не було можливості з'ясувати це; проте коли наш рукопис, незважаючи на фрагментарність, містить додаткові дані про польську геральдику, що цікавлять, ми ні хвилини не вагалися з її публікацією.

Нових гербів наш рукопис містить надзвичайно мало, всього 6: Фонтанів, Коссових, Новацьких, Помарнацьких, Ширмів та Збітневських; хоч у цій власне провінції, як у всій Литві і Русі, ми могли б сподіватися на множинні гербові зміни. Очевидно, гербовники вже зробили своє, і сім'ї, які мають гербові зміни, змирилися з цим, слідуючи за вказівками гербовників, які на зміни гербів не звертають великої уваги.

Щодо способу видавництва, то ми не могли зважитися на точну репродукцію гербів, як вони зображені в рукописі. Така точна репродукція нестилізованих малюнків не представляла б жодного наукового інтересу, але дуже значно збільшила б вартість тиражу, окупність якого й так проблематична. Лише кілька гербів ми повторили точно відповідно до малюнків рукопису, щоб дати читачеві уявлення як ці Герби виглядають у оригіналі.

Точно репродукованими є Герби: Антоновичів, Бартошевичів, Бобашинських, Хомичів, Фонтанів, Ґумковських, Кіселів, Коссових, Краєвських, Пясецьких, Плавінських та Помарнацьких.

В кінцевому підсумку з легкістю приношу подяку з вибаченнями високовельможним Могучому та Федеровичу, присяжним адвокатам у Вітебську, першому – за люб'язне надання мені рукопису, іншому – за доброзичливе посередництво у цій справі.

Артикули з 1 по 50
Прізвище Гербу

1*

Антоновичі Гелм
2 Барановські Остоя
3 Бартошевичі Лада
4 Бересневичі Косцеша
5 Беліновичі Любич
6 Бобашинські Сас
7 Богуші Пулкозіц
8 Богомольці Богорія
9 Боровські Абданк
10 Бровчинські Сас
11 Буєвичі Незгода
12 Булгаки Сирокомля
13 Буткевичі Тшаска
14 Буйновські Корвін, чи Крук
15 Белявські Єліта
16 Харковські Пілява
17 Хашковські Пухала
18 Хомичі Хомонто
19 Храповицькі Ґоздава
20 Худзінські Холева
21 Дедерки Дедеркало
22 Домбровські Доленґа
23 Домбровські Домброва
24 Дзятловичі Косцеша
25 Фальковські Доліва
26 Фельнеровичі Наленч
27 Фонтани Фонтана
28 Фронцевичі Новина
29 Ґералтовські Шашор, чи Орля
30 Ґейштори Ґейштор
31 Ґоґолінські Кораб
32 Ґолґовські Долива
33 Ґорецькі Доленґа
34 Ґорські Радван
35 Ґослінські Пшерова
36 Ґрандзькі Лада
37 Ґружевські Любич
38 Ґумковські Ґульденштерн
39 Ґутовські Слеповрон
40 Гарасімовичі Сшенява
41 Городецькі Пшияцель
42 Яцевичі Косцеша
43 Янушковські Побуґ
44 Ярошевичі Пшияцель
45 Ясенські Доленґа
46 Єсіповичі Анцута
47 Йодки Лис
48 Юшковські Слеповрон
49 Юшковські Слеповрон
50 Качановські Остоя

Артикули з 51 по 100
Прізвище Гербу

51

Качінські Помян
52 Каковські Косцеша
53 Кенстовичі Покора
54 Кіселі Кісель
55 Клімашевські Домброва
56 Клосевичі Остроґ
57 Князьніни Доленґа
58 Княжищі Леварт
59 Коломиські Незгода
60 Комаровські Цьолек
61 Кононовичі Радван, чи Семьонович
62 Корженевські Косцеша
63 Коссові Косов
64 Кощиці Порай
65 Котовичі Корчак
66 Козаревичі Доленґа
67 Козарини Косцеша
68 Краєвські Оліва
69 Кражинські Слеповрон
70 Крупські Леварт
71 Кшечковські Правдзіц
72 Кубятовичі Пілява
73 Кушелевські Джевіца
74 Ляховські Пілява
75 Летецькі Лис, чи Мзура
76 Левицькі Роґаля
77 Ліпські Ґрабе 1)
78 Любощинські Ґоздава
79 Лаппи Любич
80 Лукашевичі Венява
81 Лускіни Косцеша
82 Мацкевичі Махвич
83 Маліновські Побуґ
84 Манувіри Корчак
85 Марони Ґоздава
86 Менжинські Косцеша
87 Міхаловські Ясеньчик
88 Мікоші Котвич
89 Мількевичі Любич
90 Мінковські Незгода
91 Місевичі Єліта
92 Могучі Шеліґа
93 Монтивіли Колюмна
94 Небжидовські Бялиня
95 Неміри Ястшембець
96 Новацькі Любич
97 Олешковські Окунь
98 Онацкевичі Яцина
99 Осіповські Лодзя
100 Островські Корчак

Артикули з 101 по 150
Прізвище Гербу

101

Павловські Леліва
102 Паплонські Любич
103 Петрусевичі Тромби
104 Пясецькі Забава
105 Плеваки Пшегоня
106 Плавінські Плятер
107 Подгайські Побуґ
108 Подвінські Лук
109 Погоські Богорія
110 Пацевич-Помарнацькі Ґоздава
111 Поржецькі Помян
112 Поземковські Побуґ
113 Пшесмицькі Пшерова
114 Пшевальські Лук
115 Пушкіни Шеліґа
116 Пушницькі Головня
117 Рачинські Наленч
118 Рамші Шашор, чи Орля
119 Ратомські Побуґ
120 Рексці Остоя
121 Родзевичі Рудниця, чи Настенп
122 Ролі Роля
123 Романовські Боньча
124 Рошковські Оґоньчик
125 Рудзінські Прус, чи Нагоди
126 Русецькі Равич
127 Рилли Венява
128 Рисінські Лещиць, чи Броґ
129 Сабілли Рудниця, или Настенп
130 Саулуковичі Лис, чи Мзура
131 Савіничі Новина
132 Склотовські Доленґа
133 Смоличі Котвич
134 Кісляк-Станкевичі Моґіла
135 Біллевич-Станкевичі Моґіла
136 Стшемеські Любич
137 Стириковичі Ратульт
138 Сухорські Ястшембець
139 Сурми (Ширми) Любич
140 Сушки Бялиня
141 Сутовичі Доленґа
142 Суйковські Корвін, чи Крук
143 Шапки Шалава
144 Шатковські Осенка, чи Броніковський
145 Шаверновські Леліва
146 Щербінські Сципіо 2)
147 Шляхти Новина
148 Шляхти Новина
149 Шульці Домб
150 Шидловські Єліта

Артикули з 151 по 194
Прізвище Гербу

151

Шильвінські (Шельвінські) Сас
152 Тальки Домброва
153 Трубіни Тромби
154 Тшасковські Тшаска
155 Васілевські Остоя
156 Верцеховські Остоя
157 Вещицькі Ґжимала
158 Вільчинські Порай
159 Вітковські Порай
160 Водорадзькі Побуґ
161 Вороновичі Сшенява
162 Войцеховські Любич
163 Врублевські Слеповрон
164 Вишенські Ґрабе
165 Жаби Косцеша
166 Занкевичі Слепород
167 Заранки Корчак
168 Завадзькі Ястшембець
169 Заверські Боньча
170 Збітневські Недзведзь Чарний
171 Зброжки Кроє
172 Зеґздри Слеповрон
173 Злотоґурські Слеповрон
174 Жолнержовські Варня
175 Зизневські Бялиня
176 Мордасевичі Мурделіо 3)
177 Ліпінські Порай
178 Ахремовичі Домб
179 Добжинські Єліта
180 Ґрушецькі Беліна
181 Гінки Дзялоша
182 Янушевські Домброва
183 Колаковські Косцеша
184 Козловські Веже
185 Леські Остоя
186 Лукашевичі Венява
187 Марцинкевичі Лабендзь
188 Маркевичі Остоя
189 Міцкевичі Наленч
190 Радзішевські Любич
191 Тулковські Котвич
192 Вольські Одровонж
193 Закшевські Косцеша
194 Мореловські Прус I, чи Туржина

Підготував та переклав


* Нумерація виконана автором проєкту.

1) У виводі поряд із гербом "Ґрабе" намальований герб "Роґаля".

2) У виданні – герб "Сципіон".

3) У виданні – герб "Морделіо".