Шляхта Могильовської губернії

Родоводи шляхти Могильовської губернії
 • Шляхта Магілёўскай губерні

  Радаводы

  Аляксандр Залівака. — Мінск: "Энцыклапедыкс", 2017 — 264 с. (Выданьне другое, дапрацаванае)


 • ISNB 978-985-7153-09-1

 • Шляхта Могильовської губернії

  Родоводи

  Олександр Залівако. - Мінськ: "Енциклопедикс", 2017 — 264 с. (Видання друге, доопрацьоване)

Коментар

До переїзду в 1963 року Національного історичного архіву Республіки Білорусь (тодішнього Центрального державного історичного архіву БРСР) до Мінська його сховища перебували у м. Могильові. Перед ІІ Світовою війною значну частину фондів Могильовських Дворянських депутатських зборів було безповоротно втрачено (знищено владою СРСР). Зараз фонд 2066 налічує всього 60 справ. У зв'язку з цим слід розуміти, що представлені в книзі дані не повні і містять інформацію лише про частину дворянських сімей Могильовської губернії.

Зображення чи описи фамільних гербів шляхти у публікації відсутні.

Шляхта

 • I — L
 • LI — C
 • CI — CXXIII
Артикули з I по L
Прізвище Гербу Походження *)

I

Адамович Леліва Лідський повіт
II Адамович Леліва Ошмянський повіт
III Оношко Яцина Оршанський повіт
IV Охоцимський Чериковський уїзд
V Барановьский Мстиславський уїзд
VI Бородзько-Паршуковський Бродзиць Радомльська земля 1)
VII Бартошевич Новина Кописький уїзд
VIII Бартковський 2) Баричка Берестейське воєводство
IX Бес-Корнілович Корниць
X Бонч-Осмоловський Боньча Мстиславське воєводство
XI Бубел Тшаска Мстиславське воєводство
XII Букінич Лук Мстиславське воєводство
XIII Вальтазарович-Сушинський Оршанський повіт
XIV Колянко-Волкович Косцеша Волинь
XV Велямович Орел 3) Мстиславське воєводство
XVI Верамович Королівство Польське, мігрували до Оршанського повіту
XVII Карачевський-Волк Мстиславське воєводство
XVIII Вішоватий-Вязмітінов Рох II Бранський повіт
XIX Веракса Биховське графство
XX Ґоварковський Равич Трокське воєводство
XXI Ґаліновський Шеліґа Ошмянський повіт
XXII Ґоршевський Трокське воєводство
XXIII Валентинович-Гатальський Рогачовський уїзд
XXIV Галковський Повротник 4) Мстиславське воєводство
XXV Ґоувальт Королівство Швеція
XXVI Ґедимін Погоня Поюрський повіт, Жмудське князівство
XXVII Ґловацький Бельський повіт
XXVIII Ґрамздорф Беліна Полоцьке воєводство
XXIX Грудзіна Равич 5) Волковиський повіт
XXX Гричина Тромби Новогрудський повіт
XXXI Добжанський Чериковський уїзд
XXXII Домарацький Ковня Мстиславське воєводство
XXXIII Домарацький Габданк Іновроцлавський повіт
XXXIV Дворжецький Нечуя 6) Мстиславське воєводство
XXXV Дем'янович Ястшембець Сандомирське воєводство
XXXVI Дзічканець Єліта Лідський повіт
XXXVII Дробишевський Дробиш Чечерська волость
XXXVIII Жабка-Потапович Чернігівське воєводство
XXXIX Жабико Любич Трокське воєводство
XL Жарно Роґаля Смоленське воєводство
XLI Губаревич-Жогло Порай Речицький повіт
XLII Жуковський Ястшембець Вількомирський повіт
XLIII Корвін-Жуковський Корвін Ошмянський повіт
XLIV Залеський Доленґа Смоленське воєводство
XLV Зборомірський Оґоньчик Речицький повіт
XLVI Радус-Зенькович
Романовський-Зенкович
Сестшенець Смоленське воєводство
XLVII Ілінич Корчак Мстиславське воєводство
XLVIII Козлінський Бодзець 7) Вітебське воєводство
XLIX Каменський Роля Лідський повіт
L Жилок-Камінський Слеповрон Королівство Польське

Артикули з LI по C
Прізвище Гербу Походження

LI

Конюшевський Єліта Серадзьке воєводство
LII Карницький Габданк Королівство Польське, Равське воєводство
LIII Карштайн Королівство Швеція
LIV Кособуцький Новогрудське воєводство
LV Кісляк-Станкевич Вадвич Мозирський повіт
LVI Ратомський-Кмітто Мстиславське воєводство
LVII Крисевич Оршанський повіт
LVIII Кудзінович Пшияцель Мінське воєводство
LIX Ґамрат-Курек Суліма Сандомирське, Краківське, Люблінське воєводства
LX Сестшенцевич-Кучук Сестшенець Мстиславське воєводство
LXI Баґнар-Лабунський Заґлоба Биховське графство
LXII Порай-Леонович Порай Могильовський уїзд
LXIII Лементович-Шилович Речицький повіт
LXIV Ленартович-Длуґоканський Косцеша Мстиславське воєводство
LXV Ліпський Могильовський уїзд
LXVI Лісовський Любич Мінське воєводство
LXVII Літавор-Хрептович Одровонж Новогрудське воєводство
LXVIII Лищинський Корчак 8) Берестейське воєводство
LXIX Людогоський Могильовський уїзд
LXX Лясоцький-Цибульський Правдзіц Варшавська земля
LXXI Ляшевич Оршанський повіт
LXXII Маркевич Могильовський уїзд
LXXIII Марченко Полтавський повіт
LXXIV Москевич Любич Мстиславське воєводство
LXXV Матулевич Брацлавський повіт
LXXVI Мощинський Наленч Королівство Польське, Плоцьке воєводство
LXXVII Міхаловський Слонімський повіт
LXXVIII Мурашка Правдзіц Новогрудське воєводство
LXXIX Наркевич Вількомирський повіт
LXXX Нариш-Пашкевич Радван Смоленське воєводство
LXXXI Невінський Погоня Речицький повіт
LXXXII Нянковський-Войнілович Новогрудське воєводство
LXXXIII Позняк Позьняк Жмудське князівство
LXXXIV Панкевич Ґодземба Мстиславське воєводство
LXXXV Домашевський-Песляк Слеповрон Ошмянський повіт
LXXXVI Гальцевич-Плескачевський Домброва Мстиславське воєводство
LXXXVII Путімців Луцький повіт
LXXXVIII Печковський Мстиславське воєводство
LXXXIX Печковський Єліта Мазовецька земля
XC Романович Любич Королівство Польське
XCI Садовський Наленч Королівство Польське
XCII Соколовський Помян Королівство Польське
XCIII Тоусцикович-Сазанович 9) Мстиславське воєводство
XCIV Сосновський Наленч Речицький повіт
XCV Свицький Папшиця Мстиславське воєводство
XCVI Свенцицький Корвін Дорогичинська земля 10)
XCVII Сілінич Доліва Смоленське воєводство
XCVIII Скоробогатий Єліта Оршанський повіт
XCIX Стаховський Оґоньчик Мстиславське воєводство
C Сушинський Сушинський Полоцьке воєводство

Артикули з CI по CXXIII
Прізвище Гербу Походження

CI

Сенцевич-Янкевич Могильовський уїзд
CII Тарасевич Тарнава Мстиславське воєводство
CIII Тарбеєв Тарбеєв з російських татар
CIV Трембінський Бельський повіт, Плоцьке воєводство
CV Умируко-Запольський Побуґ Мстиславське воєводство
CVI Вроблевський Слеповрон Трокське воєводство
CVII Федорович Мінське воєводство
CVIII Хойницький Слеповрон Мстиславське воєводство
CIX Хілінський Ястшембець Радомльськая земля
CX Хлюдзінський 11) Харитонович 12) Кольненський повіт, Ломжинська земля
CXI Хлусович Хлусович Оршанський повіт
CXII Цитович посилалися на Несецького
CXIII Черкасс-Ходосовський Боньча Речицький повіт
CXIV Черневський 13) Сшенява Берестейське воєводство
CXV Шерепо-Лапицький Чечерське графство
CXVI Шашкевич-Шасткевич Шашкевич Равська земля
CXVII Ґульповський-Шульц Вітебське воєводство
CXVIII Шидловський Любич посилалися на Окольського
CXIX Шимкович Косцеша Мстиславське воєводство
CXX Енґельгардт Смоленське воєводство
CXXI Єзерський Речицький повіт
CXXII Янкевич-Вежбицький Речицький повіт
CXXIII Євневич Юноша Смоленське воєводство

Підготовка та переклад Ю. Личковського


* Адміністративні територіальні одиниці, які вказані у документах як регіон походження (або посилання на нього у гербовниках). У цій же графі вказується приналежність до етнічної групи.

1) Мабуть мається на увазі Радомльське староство.

2) У джерелі помилково вказано прізвище "Бартновський".

3) Ймовірно, мається на увазі герб Амадей.

4) Герб не ідентифікований, ймовірно, родова назва герба власного або автор книги не зміг коректно прочитати рукописну назву герба у джерелі.

5) У джерелі помилково вказана назва герба – "Дулич".

6) У джерелі помилково вказана назва герба - "Нечай".

7) У джерелі помилково вказана назва герба - "Бодуць".

8) Рід має герб власний.

9) У джерелі помилково вказано прізвище "Сасінович".

10) Йдеться про Підляське воєводство Королівства Польського.

11) У джерелі помилково вказано прізвище "Хлудзінський".

12) Альтернативна назва герба Харитон.

13) У джерелі помилково наведено прізвище "Чернявський".