Малий гербовник новогрудської шляхти

Малий гербовник новогрудської шляхти
  • Малы гербоўнік наваградскай шляхты

    Склад. Рыбчонак С.А.; маст. А. Леўчык — Мінск: БелНДІДАС, 1997. — 161 с.

  • Малий гербовник новогрудської шляхти

    Уклад. Рибчонок С.О.; худ. А. Левчик — Мінськ: БілНДІДАС, 1997. — 161 с.

Реконструкцію шляхетських гербів можна знайти на сторінках "Герби білоруської шляхти".

Пов'язані теми:

Попис новогрудської шляхти 1765 року

Шляхта

  • 01-50
  • 51-100
  • 101-150
  • 151-202
Артикули з 1 по 50
Прізвища Гербу Місцевість,
з якої походять

1

Абламовичі Абданк Лідський повіт
2 Обуховичі Ясеньчик 1)
3 Оґановські Оґоньчик з Радзікова
4 Околові Топур Смоленська земля
5 Ольшевські Слеповрон Підляське воєводство
6 Анушкевичі Яцина 2)
7 Анцути Анцута Браславський повіт
8 Оржешки Кораб Мельницька земля
9 Овсяні Равич
10 Бобровські Ястшембець
11 Баки Масальський 3)
12 Бородзичі Бродзиць
13 Бересневичі Косцеша 4) Браславський повіт
14 Бересневичі Косцеша 4) Новогрудська земля
15 Бродовські Лада
16 Брохоцькі Осория Добжинська земля
17 Бжозовські Ґоздава Новогрудське воєводство
18 Букреї Мондросткий Новогрудське воєводство
19 Булгаки Сирокомля Новогрудське воєводство
20 Буховецькі Дроґослав Гродненський повіт
21 Биковські Ґриф Мінське воєводство
22 Бялопйотровичі Абданк Лідський повіт
23 Вазґінти Ведмежа Голова Росієнський повіт, кн. Жемайтське
24 Войніловичі Сирокомля відм. Слонімський повіт
25 Войцеховські Єліта Сандомирське воєводство
26 Воротинці Лис Новогрудське воєводство
27 Волчецькі (Яхович-) Сирокомля Новогрудське воєводство
28 Венцкевичі Ґейштор Новогрудське воєводство
29 Верещаки Косцеша Кобринський повіт
30 Войничі Стшемя Новогрудське воєводство
31 Войничі Харитонович
32 Войни Тромби Лідський повіт
33 Сідорович-Войни Тромби Мірське графство
34 Вольські Пулкозіц Новогрудське воєводство
35 Виґановські Лодзя Дорогичинська земля
36 Вежбицькі Любич Житомирська земля
37 Вежбовські Правдзіц
38 Верейські Єліта відм. Люблінське воєводство
39 Ґодачевські Ґоздава Корона Польська
40 Галицькі Порай Новогрудське воєводство
41 Ґалецькі Юноша Смоленське воєводство
42 Гарабурди Абданк Новогрудське воєводство
43 Гарбатовські Суліма Новогрудське воєводство
44 Гордини Радван Ошмянський повіт
45 Ґорельські Доленґа Сандомирське воєводство
46 Ґославські Окша Сандомирське воєводство
47 Гаврилкевичі Анцута
48 Ґаврилкевичі Остоя Лідський повіт
49 Студницькі-Ґізберти Котвиця 5) Ошмянський повіт
50 Ґлінські Ястшембець Краківське воєводство

Артикули з 51 по 100
Прізвища Гербу Місцевість,
з якої походять

51

Грицкевичі Знін Новогрудський повіт
52 Ґудвіловичі Остоя
53 Ґузельфи Правдзіц
54 Рожицькі-Гемські 6) Ґриф 7) Италия
55 Добжанські Сас Сяноцька земля
56 Добжинські Єліта Мінське воєводство
57 Давідовські Прус ІІІ Краківське воєводство
58 Контрим-Домейки Данґель 8) Князівство Жемайтське
59 Данейки Сас Новогрудський повіт
60 Данілевичі Остоя Слонімський повіт
61 Дзердзеєвські Правдзіц
62 Дзедзюлі Сас 9) Новогрудське воєводство
63 Духновські (Ґотфрид-) 10) Джевиця Волковиський повіт
64 Дешини Дешина
65 Єжевські Ястшембець
66 Єсьмани (Глебович-) Корчак Новогрудський повіт
67 Жуковські Прус ІІІ Плоцьке воєводство
68 Жеґневські Ястшембець Новогрудське воєводство
69 Забелли Новогрудське воєводство
70 Заборські Новина Ковенська земля
71 Загоровські Корчак Оршанський повіт
72 Загорські (Хост-) Любич Браславський повіт
73 Заєльські (Іллінич-) Остроґ
74 Залеські Доленґа Бранська земля
75 Запасніки Лис
76 з Калінової Заремби Правдзіц відм. Корона Польська
77 Зборовські Ястшембець Корона Польська
78 Ігнатовичі Свят 11) Новогрудське воєводство
79 Іздебські Помян Браслаўскі павет
80 Ісаєвичі Глебко Новогрудський повіт
81 Кобилінські Лодзя Корона Польська
82 Козакевичі Ковня Чауський повіт
83 Казіґродзькі Новина Пружанський повіт
84 Каленчинські Слеповрон Берестейське воєводство
85 Кособудзькі Побуґ Новогрудський повіт
86 Котлубаї Кот морський
87 Кеневичі Равич
88 Керсновські Побуґ
89 Керсновські Побуґ
90 Клочковські Оґоньчик
91 Кміти Кміта Новогрудський повіт
92 Карафа-Корбути Корчак Холмська земля, Волинське в.
93 Коршуни Брохвич
94 Островські-Куневичі Порай Новогрудське воєводство
95 Курочицькі (Санютич-) Самсон
96 Кшивковські Пулкозіц
97 Кшишиловські Одровонж Новогрудський повіт
98 Лоссовські Прус ІІІ
99 Лембевські Януш Новогрудське воєводство
100 Лещиловські (Коханович-) Лабендзь Полоцьке воєводство

Артикули з 101 по 150
Прізвища Гербу Місцевість,
з якої походять

101

Ліборчаї Наленч Новогрудське воєводство
102 Ліновські Помян Новогрудський повіт
103 Лятковські Порай Новогрудське воєводство
104 Маґнушевські Оґоньчик Князівство Мазовецьке
105 Маджарські Дар Угорщина
106 Маєвські (Наленч-) Стариконь 12) Новогрудське воєводство
107 Маковецькі Помян Корона Польська
108 Моклоки Ґрабе Новогрудське воєводство
109 Малиничі (Амолицькі-) Юноша
110 Малюшицькі Радван Новогрудський повіт
111 Монкевичі Любич Трокське воєводство
112 Маркевичі Лабендзь Оршанський повіт
113 Марцинкевичі Лабендзь Віленський, Лідський, Упітський п.п.
114 Мацкевичі Ястшембець Ошмянський повіт
115 Мацкевичі Ястшембець відм. Слонімський повіт
116 Мержеєвські Шеліґа Лідський повіт
117 Олехнович-Мікульські Сас Новогрудський повіт
118 Міхаловські Порай Слонімський повіт
119 Міхневичі Лис Полоцьке воєводство
120 Міцкевичі (Ярмолич-) Порай Ошмянський повіт
121 Незабитовські Любич Люблінське воєводство
122 Несецькі Порай
123 Несьоловські (Кожбок-) Кожбок Поморське воєводство
124 Оттенхаузи Боньча
125 Подгайські Ґоздава Новогрудський повіт
126 Пожарицькі Остоя
127 Понтуси Одровонж Новогрудський повіт
128 Парфяновичі Оґоньчик Новогрудське воєводство
129 Люкянські-Павловичі Пшияцель відм. Полоцьке воєводство
130 Пацинки Кораб
131 Пацини Оґоньчик
132 Першкевичі Холева
133 Плюта-Плюцинські Слеповрон відм. Дорогичинська земля
134 Протасовичі Ястшембець Новогрудське воєводство
135 Пуґальські Слеповрон
136 Пулкотицькі Остоя Пінський повіт
137 Пушкіни (Ждан-) Мстиславське воєводство
138 з Пшерадова Пшерадовські Пулкозіц
139 Пирські Юноша
140 Пясецькі Яніна Новогрудське воєводство
141 Пйотровичі Леліва Берестейське воєводство
142 Дунін-Раєцькі Лабендзь Корона Польська
143 Райкевичі (Щоновські-) Слеповрон Новогрудське воєводство
144 Романовичі Любич
145 Бальдвін-Рамульти Рамульт Фландрія
146 Раці Тупач Лідський повіт
147 Ревенські (Ревінські) Любич Земля цехановська
148 Соколовичі Ґоздава Лідський повіт
149 Соколовські Оґоньчик Корона Польська
150 Самуйли Суліма Полоцьке воєводство

Артикули з 151 по 202
Прізвища Гербу Місцевість,
з якої походять

151

Санцевичі Ястшембець
152 Сапешки Любич Мстиславське воєводство
153 Кожбок-Саплиці Кожбок Новогрудське воєводство
154 Сасіновичі 13)
155 Секлюцькі Кушаба
156 Семірадзькі (Ромашкевич-) Тшаска Поділля
157 Сеньковські Кшивда
158 Скірковські Кетлич ІІ 14)
159 Скуратовичі Задора Новогрудське воєводство
160 Снарські Мурделіо Новогрудський повіт
161 Станкевичі Моґіла
162 Ставські (Биліно-) Корчак
163 Стацевичі Любич Лідський повіт
164 Стшалки Остоя Пінський повіт
165 Стипулковські Дзях Більська земля
166 Гринкевич-Судники Леліва Новогрудське і Трокське в.в.
167 Суходольці Абданк Новогрудське воєводство
168 Сухожебські (Волчек-) Остоя Новогрудське воєводство
169 Сухоцькі Остоя Волковиський повіт
170 Симоновичі Побуґ Трокське воєводство
171 Табортовські Пулкозіц
172 Тарасовичі Кшивда
173 Гедройць-Тоуцики 15) Тупач
174 Троски Троска Новогрудське воєводство
175 Трусковські (Дроґослав-) Боньча 16)
176 Трушинські (Сосович-) Роґаля Новогрудське воєводство
177 Тугановські Масальський Новогрудське воєводство
178 Узловські Топур Новогрудське воєводство
179 Улановські Суліма Новогрудське воєводство
180 Фуровичі (Невдовські-) Вонж коронований Новогрудське воєводство
181 Ходоровські Корчак Корона Польська
182 Хоболтовські-Харацкевичі 17) Рох ІІ 18) Оршанський повіт
183 Хацкевичі (Цеханович-) 19) Моґіла Мірське графство
184 Хлевінські Радван Київське воєводство
185 Хмелевські Радван Лівська земля
186 Хомичі Окша Лідський і Новогрудський п.п.
187 Літавор-Хрептовичі Одровонж
188 Чапські Леліва
189 Черковські Абданк Новогрудське воєводство
190 Чеужики Ґоздава
191 Чечоти Остоя Смоленське воєводство
192 Шантири Любич 20) Новогрудське воєводство
193 Шпігальські Побуґ Ошмянський повіт
194 Шцелі Ґоздава
195 Щановські (Острейко-) Дроґослав
196 Шилінґи Шилінґ
197 Шимкевичі Косцеша Лідський повіт
198 Яблонські (Самсон-) Ясеньчик 21)
199 Янковські Оґоньчик
200 Янковські Ястшембець Ломжинський повіт, Мазовецьке в.
201 Яновичі Радван
202 Яроцькі Равич

Підготував та переклав Ю. Личковський


1) Насправді рід використовує герб власний (Ясеньчик відм.).

2) Герб у виводі не вказаний, але ідентифікований за вживаним родом придомком.

3) Насправді рід використовує герб власний (Масальський відм.).

4) Насправді рід використовує герб власний (Косцеша відм.).

5) В оригіналі зображений герб Юрага (Котвиця відм.).

6) У джерелі переплутано прізвище з придомком, а написання спотворене: слід читати "Хемські-Ружицькі".

7) У доказі згадуються меч та стріла, які отримали до зображення свого герба (тобто Ґриф відм.) від короля Сигізмунда ІІІ, але на малюнку не відображені.

8) Насправді рід використовує герб Данґель відмінний.

9) Насправді рід використовує герб власний (Сас відм.).

10) Насправді рід використовує придомок Ґоттхард (Ґоттард).

11) Насправді рід використовує герб з такою самою назвою, але відмінний від того, що представив у виводі (відповідає зображенню з гербовника Несецького).

12) Очевидно, що представники роду за доказом шляхетства з якихось своїх міркувань спотворили відомості про герб.

13) Рід Сасіновичів використовує герб Ястшембець.

14) Назва герба Кітлиць (нім., Kitlitz) адаптована під литвинську вимову.

15) Помилка джерела в написанні прізвища: слід читати "Тоусцики".

16) Див. виноску 12.

17) Помилка джерела в написанні прізвища: слід читати "Хоболтовські-Гарацкевичі".

18) Виводилися під гербом Рох (Колюмна, Першхала).

19) Помилка джерела в написанні прізвища: слід читати "Цехановичі (Хацкевич-)".

20) Насправді рід використовує герб власний (Любич відм.).

21) Див. виноску 12.