Шляхта Вітебської губернії

Коментар

У першій та другій книгах загалом представлена інформація про 300 шляхетських родин, що доводили своє дворянське походження, на основі матеріалів фонду 2512 Національного історичного архіву Республіки Білорусь. Фонд налічує 1097 справ, що територіально охоплюють колишні Вітебське, Полоцьке та частину Інфлянтського воєводств ВКЛ.

Незважаючи на те, що ситуація із збереженням фондів Вітебських Дворянських депутатських зборів набагато "оптимістичніша", ніж із фондами Могильовської депутації, не можна назвати поданий список шляхти остаточним.

Видання авторства О. Залівако рясніють масою неточностей та помилок. Тому внизу таблиць Ви, Шановний Відвідувач, знайдете блок виносок з роз'ясненнями до поданої інформації.

Зображення чи описи фамільних гербів шляхти у публікації відсутні.

Шляхта

Книга перша

  • 1 — 50
  • 51 — 100
Артикули з 1 по 50
Прізвище Гербу Походження *)

1

Обромпальський Любич Дорогичинська, Лівська землі, Бранський повіт
2 Обухович власного Вількомирський повіт
3 Огородницький-Єсіпович Анцута 1) Браславський повіт
4 Огризко Оґоньчик Полоцьке, Вітебське воєводства
5 Бобашинський Сас Вітебське воєводство
6 Бабіновський Боньча Вітебський повіт
7 Бобятинський 2) Лодзя Невельський повіт 3)
8 Богданович Тама 4) Себезький уїзд
9 Багенський Слеповрон Полоцьке воєводство
10 Богуцький Кшивда Мінське воєводство
11 Балтовський Осория Курляндське князівство 5)
12 Барановський Сас Перемишльська земля
13 Войновський Остоя Краківське, Віленське воєводства
14 Войткевич Вольф Жмудське князівство
15 Волосевич Лис Мінське воєводство
16 Васілевський Джевиця Ошмянський повіт
17 Віслоух Одинець Полоцьке воєводство
18 Вежбицький Ястшембець Полоцьке воєводство
19 Ґойжевський Брохвич Упитський повіт
20 Ґойжевський Брохвич Невельський повіт 3)
21 Гайкович Оґоньчик Лепельський повіт 3)
22 Ґаллмайстер Гелік 6) Курляндське князівство 5)
23 Голубицький Яніна Полоцьке воєводство
24 Добкевич Денгоф Режицький повіт 7)
25 Добровольський Кшиж 8) Динабурзький повіт 7)
26 Добровольський Поциск Вітебський повіт
27 Добровольський Вітебський повіт
28 Добровольський Вітебський повіт
29 Заблоцький Бялиня Оршанський повіт
30 Заблоцький Лада Закрочимська земля
31 Заблоцький Суліма Вількомирський повіт
32 Заґорський Остоя Полоцьке воєводство
33 Загорський Любич Нурська земля
34 Кагель Пелеш 9), або Влошек Румунське князівство 10)
35 Козакевич Ковня Полоцьке воєводство
36 Крупек-Козаковський Ґоздава Вітебське воєводство
37 Козаревич Доленґа Лідський повіт
38 Козлов Вітебська губернія
39 Лабецький Лодзя Дісненський повіт 3)
40 Ловейко Котвиця 11) Мозирський повіт
41 Лава Леварт Полоцьке воєводство
42 Лозінський Ястшембець Добжинська земля
43 Горбат-Максимович Бялиня Новогрудський повіт
44 Маліновський Побуґ Сандомирське воєводство
45 Маліновський Побуґ Сандомирське воєводство
46 Малкевич Тарнава Ошмянський повіт
47 Мальхау фон Анкерфельд власного Курляндське князівство 5)
48 Новоґурський Ястшембець Лідський повіт
49 Новодворський Мінське воєводство
50 Наґродзький Любич Гродненський повіт

Артикули з 51 по 100
Прізвище Гербу Походження

51

Наркевич-Подвінський Лук Вітебське воєводство
52 Погоський Пулкозіц Краківське воєводство
53 Лабендзь-Падаревський Пахоловецький Підляське воєводство
54 Подерня Равич Вітебське воєводство
55 Паковський Пулкозіц Жмудське князівство
56 Роґінський Роґаля Ошмянський повіт
57 Роґоза Вітебське воєводство
58 Роґовський Ястшембець Більська земля
59 Роґовський Ястшембець
60 Соболевський Лада Жмудське князівство
61 Соболевський Лада Смоленське воєводство
62 Гринцевич-Собанський Упитський повіт
63 Савицький Любич Жмудське князівство
64 Садовський Любич Берестейське воєводство
65 Томашевич Лабендзь Віленське воєводство
66 Томашевський Боньча Вітебський повіт
67 Тарасевич Моґіла Браславський повіт
68 Тарвід Ратульт Жмудське князівство
69 Ужинович Любич Ошмянський повіт
70 Уляновський 12) Наленч Вітебське воєводство
71 Уласевич Любич Полоцький повіт 13)
72 Фелтнер власного Жмудське князівство
73 Філіпович Побуґ Королівство Польське
74 Фронцкевич Бродзиць Упитський повіт
75 Ходич-Ходикевич Юноша Жмудське князівство
76 Харковський Пілява Вітебське воєводство
77 Харін Люцинський повіт 7)
78 Хелховський Любич Королівство Польське
79 Цвецинський Наленч Полоцьке воєводство
80 Цинкевич Каптур 14) Лідський повіт
81 Цаймерн, фон Себезький уїзд
82 Чадаєв власного Туреччина
83 Черневський Сшенява Браславський повіт
84 Черневський Сшенява Упитський повіт
85 Чарний Новина Швейцарія
86 Шантир Любич 15) Жмудське князівство
87 Шерепа Полоцьке воєводство
88 Шатковський Смоленське воєводство
89 Шауман Суліма Вітебське воєводство
90 Шаховський Тшаска Полоцьке воєводство
91 Швайцер Гербурт Швейцарія
92 Шен 16) фон Шенберґ власного 17) Австрія
93 Ейсмонт Кораб Невельське староство
94 Глебицький-Юзефович Леліва Віленське воєводство
95 Юрага Юрага, або Котвиця Луцький повіт
96 Якубович Топур Новогрудський повіт
97 Якутович Єліта Вітебське воєводство
98 Єленський Одровонж 18) Вітебське воєводство
99 Янковський Ястшембець Белзьке воєводство
100 Янович Радван Вількомирський повіт

Підготовка та переклад Ю. Личковського


* Адміністративні територіальні одиниці, які вказані у документах як регіон походження. У цій же графі вказується приналежність до соціальної чи етнічної групи.

1) Цей рід має власний герб.

2) У джерелі помилково вказано прізвище "Бобялинський".

3) В адміністративному поділі Полоцького воєводства повіти були відсутні. До його складу входили Дісненське, Лепельське та Невельське староства.

4) Герб не ідентифікований. Насправді автор книги не зумів точно прочитати рукописну назву герба Моґіла.

5) Повна назва – князівство Курляндії та Семигалії.

6) Герб не ідентифікований. Ймовірно, йдеться про родову назву герба власного або автор книги не зміг коректно прочитати рукописну назву герба у джерелі.

7) В адміністративному поділі Інфлянтського воєводства повіти були відсутні. До його складу входили Динабурзьке, Люцинське, Марієнгаузенське та Режицьке староства.

8) Герб не ідентифікований.

9) У джерелі помилково вказана назва герба – "Пулар".

10) Князівства Румунії не існувало. Ймовірно йдеться про князівство Валахія.

11) Цей рід має власний герб.

12) У джерелі помилково вказано прізвище "Улановський".

13) Мається на увазі "Полоцький повіт".

14) Ймовірно, йдеться про герб Зервікаптур.

15) Цей рід має власний герб.

16) У джерелі помилково вказано прізвище "Шгон".

17) У джерелі вказаний герб "Лев". Рід використовує власний герб - "Шенберґ". Годло – двокольоровий лев.

18) Цей рід має власний герб.