Малий гербовник Рогачовської шляхти

Архивариус

 • Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: БелНДІДАС, 2008.– Вып.6.– с. 250-261

  Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: БелНДІДАС, 2009.– Вып.7.– с. 267-281

  Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: НГАБ, 2010.– Вып.8.– с. 255-276

 • Малий гербовник Рогачовської шляхти

  Д. Л. Яцкевич – "Архіваріус", Мн.: БілНДІДАС, 2008.– Вип.6.– с. 250-261

  Малий гербовник Рогачовської шляхти

  Д. Л. Яцкевич – "Архіваріус", Мн.: БілНДІДАС, 2009.– Вип.7.– с. 267-281

  Малий гербовник Рогачовської шляхти

  Д. Л. Яцкевич – "Архіваріус", Мн.: НІАБ, 2010.– Вип.8.– с. 255-276

Представляю список фамілії, які відшукували шляхетство у Рогачовському повіті у ХІХ столітті. Матеріал заснований на серії публікацій у трьох випусках збірки наукових повідомлень та артикулів "Архіварыус", що видається Білоруським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи, під загальною назвою "Малий гербовник рогачовської шляхти". Публікації містять короткий огляд виводових справ зазначених нижче сімей.

На жаль, зображення родових гербів у збірнику відсутні. Переглянути реконструйовані Герби шляхти.

Шляхта

 • 01-35
 • 36-65
Артикули з 1 по 35
Прізвище Гербу

1

Окінчиці Пшияцель
2 Окушки Леліва
3 Баньковські Бродзиць
4 Бартковські Баричка
5 Берлінські Колюмна
6 Верозембські Леліва
7 Вішневські Ґолитко 1)
8 Янкевич—Вежбицькі Слеповрон
9 Гамалицькі 2) власного
10 Суліма—Горбатовські Суліма
11 Горбачевські Головня
12 Валентинович—Ґатальські Злота Вольносць
13 Ґоздава—Ґіжицькі Ґоздава
14 Ґорські Побуґ
15 Грушецькі Любич
16 Ґжибовські власного
17 Гринкевичі Налевка
18 Губаревичі
19 Дерналовичі Любич
20 Коносевичі Топур
21 Стшалка—Конюшевські Стшалка
22 Короткевичі Корвін
23 Келчевські Абданк
24 Клімовичі
25 Корзуни Кот-морський (відм.)
26 Корвін—Красінські Слеповрон
27 Кураки
28 Курбацькі Бланкенштайн
29 Чемес—Куровські Сшенява
30 Кучинські Слеповрон
31 Лоссовські Прус II
32 Личковські Суліма
33 Тарасевичі—Шерепичі—Лапицькі Юноша
34 Маліновські Побуґ
35 Морачевські

Артикули з 36 по 65
Прізвище Гербу

36

Мишковські власного
37 Несторовичі Побуґ (відм.)
38 Неронські власного
39 Полонські Леліва
40 Поплавські Джевиця
41 Плеські Тарнава
42 Розановичі Слеповрон
43 Розвадовские Роґаля
44 Рокицькі Равич
45 Сервіроґі Прус III (відм.)
46 Сліва—Скориновичі Оґоньчик
47 Случановські Тши Ґвязди
48 Пересвет—Солтани Солтан ("Сирокомля" відм.)
49 Стренковські Лазенка 3)
50 Селицькі Корчак
51 Тичинські Топур
52 Устиновичі
53 Устиновичі Ястшембець
54 Фащі Прус II
55 Труханович—Ходановичі
56 Ходасовичі Йодзешко
57 Окша—Чеховські Окша
58 Шелюти Кальварія
59 Шимкевичі Прус
60 Шемяки Правдзіц
61 Шендзіковські Любич
62 Юшкевичі Слеповрон
63 Левальт—Єзерські Роґаля
64 Якімович—Янковичі Яніна
65 Янушкевичі Любич

Підготував та переклав Ю. Личковський


1) Альтернативна назва герба "Прус I".

2) Помилково вказано прізвище. Потрібно читати "Гамалецькі".

3) Альтернативна назва герба "Ястшембець".