Шляхта Вітебської губернії

Шляхта

Книга друга

  • 1 — 50
  • 51 — 100
  • 101 — 150
  • 151 — 200
Артикули з 1 по 50
Прізвище Гербу Походження *)

1

Амантов Погоня Королівство Польське
2 Онікевич Мінське воєводство
3 Онікевич Яніна Мінське воєводство
4 Антіпов Росія
5 Осіповський Лодзя Вітебське воєводство
6 Барщевський Ошмянський повіт
7 Боревич Радван Гродненський повіт
8 Баторий Яніна Полоцьке воєводство
9 Боуфал Мінське воєводство
10 Бялопйотрович Леліва Лідський повіт
11 Белінович Любич Оршанський повіт
12 Бельчинський Ястшембець Ошмянський повіт
13 Беніславський 1) Побуґ Полоцьке воєводство
14 Бер Біберштайн Полоцьке воєводство
15 Бітний-Шляхто Новина Вітебське воєводство
16 Бриндза власний Новогрудське воєводство
17 Булавський Правдзіц Вількомирський повіт
18 Бутович Гриф Полоцьке воєводство
19 Бутинський Пшияцель Волинське воєводство
20 Бик-Биковський Гриф Серадзьке воєводство
21 Белінський Абданк Невельський повіт 2)
22 Белінський Юноша Королівство Польське
23 Белінський Юноша Лідський повіт
24 Васілевський Роґаля Ошмянський повіт
25 Вейд власний Вількомирський повіт
26 Вайшторт Дрия Вітебське воєводство
27 Відмонт Масальський Князівство Жмудське
28 Віторт Сирокомля Упитський повіт
29 Вічульський Пшияцель Полоцьке воєводство
30 Вішневський Прус I Волинське воєводство
31 Вішневський Рамульт Князівство Жмудське
32 Вішневський Прус I Полоцьке воєводство
33 Вещицький Любич Серадзьке воєводство
34 Ган Ясеньчик Князівство Жмудське
35 Ган Равич Ошмянський повіт
36 Гарасімович Сшенява Вітебське воєводство
37 Горновський Корчак з неофітів 3)
38 Гатовський Колюмна 4) Лепельський повіт 2)
39 Ґерський Абданк Волинь
40 Ґінтер Заремба Князівство Жмудське
41 Ґірциус Королівство Польське
42 Глушневич Нечуя Холмське воєводство
43 Голуб Яніна Великолуцький уїзд
44 Добжинський Єліта Добжинська земля
45 Дагго Бодула Пруссія
46 Домбровський Домброва Берестейське воєводство
47 Домбровський Доленґа Вітебське воєводство
48 Домбровський Юноша Краківське воєводство
49 Данішевський Холева Вишгородська земля
50 Дорошкевич Лис 5) Браславський повіт

Артикули з 51 по 100
Прізвище Гербу Походження

51

Дорошкевич Лис 5) Гродненський повіт
52 Довгялло Абданк Князівство Жмудське
53 Дзедзюля Сас 6) Віленське воєводство
54 Єндржеєвський Наленч Варшава
55 Єндржеєвський Ястшембець Полоцьке воєводство
56 Єсьман Корчак Полоцьке воєводство
57 Жеглінський Шеліґа Смоленське воєводство
58 Жалковський Оґоньчик Городоцький уїзд, Вітебська губернія
59 Жардецький Цьолек Берестейське воєводство
60 Жолнержовські Рак 7) Вітебське воєводство
61 Товтівілл-Журавський Корвін Новогрудське воєводство
62 Закшевський Косцеша Черська земля
63 Заленський Прус Пруссія
64 Залеський Хомонто 8) Князівство Жмудське
65 Залівський Юноша Мінське воєводство
66 Замбжицький Косцеша Ошмянський повіт
67 Замойський Порай Люцинський повіт 9)
68 Здановський Ляриша Вітебське воєводство
69 Зегздра Слеповрон Ковенський повіт
70 Зубревич Папшиця, або Кушаба Полоцьке воєводство
71 Іванов з військових
72 Івашевський Єліта Трокське воєводство
73 Ігнатович Дембно з євреїв
74 Ігнатовський Лада Полоцьке воєводство
75 Ізмайлович Помян Полоцьке воєводство
76 Шевердикович-Ковалевський 10) Прус III Полоцьке воєводство
77 Козловський Ястшембець Вількомирський повіт
78 Каковський Косцеша Цехановська земля
79 Комаровський Цьолек Лідський повіт
80 Каменський Слеповрон Трокське воєводство
81 Камінський Корвін Сандомирське воєводство
82 Камінський Ястшембець Полоцьке воєводство
83 Горбацький-Кононович Радван 11) Ошмянський повіт
84 Фірлей-Конарський 12) Гриф Вількомирський повіт і Сандомирське воєводство
85 Концевич Лабендзь Кам'янець-Подільський
86 Конюшевський Полоцьке воєводство
87 Капланович Полоцьке воєводство
88 Корженевський Косцеша Берестейське воєводство
89 Квятковський з неофітів
90 Квецинський з неофітів
91 Лапінський Лада Полоцьке воєводство
92 Лаппо Лада Мінське воєводство
93 Ласький Кораб Англія
94 Лавринович Лада Віленське воєводство
95 Ловчинський Гриф Вількомирський повіт
96 Цехановський-Левашкевич Слеповрон Ошмянський повіт
97 Ліновський-Ліповецький Стшемя Сандомирське воєводство
98 Ліпінський Порай Сандомирське воєводство
99 Лісовський Слеповрон
100 Лук'янський Пшияцель 13) Вількомирський повіт

Артикули з 101 по 150
Прізвище Гербу Походження

101

Маєвський з неофітів
102 Маркіанович Пшеґоня Оршанський повіт
103 Марковський з неофітів, Новогрудське воєводство
104 Марцинкевич Лабендзь Вітебське воєводство
105 Массальський Масальський Лідський повіт
106 дю Понт Мостовський (де Намур) Кшиж 14) Бельгія
107 Мацкевич Махвич Пруссія
108 Мацкевич Махвич Пруссія
109 Мацеєвський Цьолек Вількомирський повіт
110 Мацелевич Самсон Браславський повіт
111 Машевський Новина Пруссія
112 Мікоша Котвич 15) Смоленське воєводство
113 Мікуцький Слеповрон Віська земля
114 Мікшевич Лис Вількомирський повіт
115 Мількевич Слеповрон Королівство Польське
116 Мінкевич Одровонж Браславський повіт
117 Мінковський Незґода Смоленське воєводство
118 Мірґаловський Ястшембець Полоцьке воєводство
119 Міхаловський Ясеньчик Ошмянський повіт
120 Міхаловський Ясеньчик Мстиславське воєводство
121 Новацький Речицький повіт
122 Новицький з неофітів
123 Новицький Порай Полоцьке воєводство
124 Новицький з неофітів
125 Новицький з неофітів
126 Новицький власний Віленське воєводство
127 Носович Заремба Лідський повіт
128 Наудашевич Новина Полоцьке воєводство
129 Небжидовський Бялиня Віська земля
130 Некрашевич Ястшембець Браславський повіт
131 Попялковський Полоцьке воєводство
132 Парадня Порай Полоцьке воєводство
133 Парак Слеповрон Королівство Польське
134 Павлікевич Пшияцель Вількомирський повіт
135 Паулін фон Розеншильд власний Данія
136 Лукянський-Павлович Пшияцель 16) Смоленське воєводство
137 Поцолаєвський Свенчиць Віленське воєводство
138 Пацевич-Помарнацький Ґоздава 17) Вількомирський повіт
139 Одляницький-Почобут Погоня 18) Гродненський повіт
140 Пачинський Оґоньчик Трокське воєводство
141 Пашкевич Радван 19) Вітебське воєводство
142 Пашковський Задора Новогрудське воєводство
143 Кісляк-Станкевич 20) Моґіла Князівство Жмудське
144 Петрашевський Радван Волковиський повіт
145 Черепович-Плевако Стшеґоня Полоцьке воєводство
146 Родзевич Лук Ошмянський повіт
147 Родзевич Лук Ошмянський повіт
148 Пульвін-Родзевич 21) Лук Ошмянський повіт
149 Радішевський Радван Упитський повіт
150 Рожновський Ястшембець Полоцьке воєводство

Артикули з 151 по 200
Прізвище Гербу Походження

151

Рокицький Любич Добжинська земля
152 Романовський Правдзіц Динабурзький повіт 9)
153 Романовський Правдзіц Холмська земля
154 Романовський Правдзіц Вількомирський повіт
155 Россен 22) Порай Князівство Волохії
156 Садковський Доліва Полоцьке воєводство
157 Суйковський 23) Корвін Краківське воєводство
158 Соколовський Помян Вітебське воєводство
159 Самович Любич Браславський повіт
160 Сандоєвський Лис Себезький уїзд
161 Сосновський Наленч Новогрудське воєводство
162 Сварико-Сворацький Роґаля Добжинська земля
163 Свірський Шалава 24) Князівство Жмудське
164 Свірщевський Тромби
165 Свянцицький з неофітів
166 Сівоха Ясеньчик Полоцьке воєводство
167 Скорина Роля Новогрудське воєводство
168 Сківський Любич Дорогичинська земля
169 Склотовський Доленґа Вітебське воєводство
170 Славецький Ястшембець Ковенський повіт
171 Тарґонський Косцеша Більська земля
172 Тарґонський Косцеша Ломжинська земля
173 Тарнаєвський Сас Князівство Мазовецьке
174 Трацевський Мінське воєводство
175 Врублевський Слеповрон Вількомирський повіт
176 Ушацький Юноша 25) Смоленське воєводство
177 Ушинський Любич Королівство Польське
178 Хлебніковський з військових
179 Хлюдзінський 26) Шеліґа Бранська земля
180 Хомич власний Вількомирський повіт
181 Літавор-Хрептович Одровонж Гродненський повіт
182 Хруцький Леліва Смоленське воєводство
183 Цвіклінський Наленч Мінське воєводство
184 Церешкевич Осорія Полоцьке воєводство
185 Черський Равич Королівство Польське
186 Черський Равич Королівство Польське
187 Шаверновський Вітебське воєводство
188 Ляхович-Шанявський Юноша Берестейське воєводство
189 Шмідт Слеповрон Англія
190 Шпаковський Корчак Вітебське воєводство
191 Шпаковський Топур Полоцьке воєводство
192 Штокмар 27) Вевюрка 28) сирота
193 Штольтер 29) Князівство Курляндське 30)
194 Еліашевич Князівство Жмудське
195 Еліашевич Князівство Жмудське
196 Енґельфельт Ястшембець Князівство Інфлянтське
197 Енґельфельт Помян Князівство Інфлянтське
198 Юндзілл-Рилло Венява Лідський повіт
199 Юшкевич Слеповрон Князівство Жмудське
200 Яковицький Кшиж 31) Полоцьке воєводство

Підготовка та переклад Ю. Личковського


* Адміністративні територіальні одиниці, які вказані у документах як регіон походження. У цій же графі вказується приналежність до соціальної чи етнічної групи.

1) У джерелі помилково вказано прізвище "Бенісловський".

2) В адміністративному поділі Полоцького воєводства повіти були відсутні. До його складу входили Дісненське, Лепельське та Невельське староства.

3) Отримали нобілітацію за конституцією Коронаційного Сейму "Про неофітів ВКЛ" від 1764 року. 4) У джерелі помилково вказана назва герба - "Колюмни".

5) Цей рід використовує герб "Лис V".

6) У цього роду герб власний ("Сас II відмінний").

7) Альтернативна назва герба "Варня".

8) У джерелі помилково вказана назва герба - "Хамола".

9) В адміністративному поділі Інфлянтського воєводства повіти були відсутні. До його складу входили Динабурзьке, Люцинське, Марієнгаузенське та Режицьке староства.

10) У джерелі помилково вказаний придомок "Шевердинович-".

11) Гербу власного "Семьонович" ("Радван відмінний").

12) У джерелі помилково вказаний придомок "Тірлей-".

13) У цього роду є герб власний ("Пшияцель відмінний").

14) Герб не ідентифікований, оскільки є кілька гербів з такою назвою.

15) У джерелі помилково вказана назва герба - "Котвиця".

16) Ймовірно, герб власний чи герб "Лукіанські" (обидва - відмінний "Пшияцель").

17) У цього роду герб власний.

18) Цей рід використовує герб "Погоня II".

19) Рід використовує герб "Радван" та "Радван V".

20) У джерелі помилково вказаний придомок "Післяк-".

21) У джерелі помилково вказаний придомок "Пульман-".

22) У джерелі помилково вказано прізвище "Россал".

23) У джерелі помилково вказано прізвище "Сайковський".

24) У джерелі помилково вказана назва герба – "Шанява".

25) У цього роду герб власний - "Юноша відмінний".

26) У джерелі помилково вказано прізвище "Хлудзінський".

27) У джерелі помилково вказано прізвище "Штокман".

28) Герб не ідентифікований, оскільки під цією назвою можуть "ховатися" три герби: Бартш, Баженський або Айхінґер.

29) У джерелі помилково вказано прізвище "Штоллер".

30) Повна назва - князівство Курляндії та Семигалії.

31) Рід використовує герб "Кшиж Зломаний".