Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літеру "К"

К

Калінова

Герб Калінова

 
 

Войцеховські (В23)
Каліновські (К1-85,86)
Коллби, Колби (К1-81)

Калінова

Герб Калінова (відм.)

відм.
 

Єрмашкевичі (Е8)

Кальварія

Герб Кальварія

власний
(Шелюта)

Шелюти (Рг58)

Кампенгаузен

Герб Кампенгаузен

 
 

Кампановські (К1-130)
Кандиби (К1-144)

Кантакузен

Герб Кантакузен

 

Кани, Канни (К1-150)

Каплан

Герб Каплан

власний

Каплани (К1-154)

Карп

Герб Карп

 

Карпіловичі (К1-196)

Кердей

Герб Кердей

 

Замайські (З66)

Кісель

Герб Кісель

власний
(Намьот)

Кіселі (Вг54)

Кітлиць

Герб Кітлиць

відм.
(Кетлич II)

Скірковські (Нг158)

Кміта

Герб Кміта

(Сшенява відм.)
 

Грицкевичі (Г241)
Кміти (Нг91)

Ковня

Герб Ковня

 
 

Домарацькі (ЗМ32)
Козакевичі (К1-26,27,29-31)
Козакевичі (Нг82)

Коєн

Герб Коєн

 

Брехейси (Б219)
Колесінські (К1-98)

Кожановський

Герб Кожановський

власний

Кожановські (К1-23)

Кожбок

Герб Кожбок

 

Борецькі (Б116)
Вілямовичі (В151)
Несьоловські (Нг123)
Саплиці (Нг153)

Козіка

Герб Козіка

(Скшижлук)

Козіковські (К1-42)

Козічковський

Герб Козічковський

 
 

Берновичі (Б320)

Козловський

Герб Козловський

власний
(Веже відм.)

Козловські (К1-49)
Козловські (Вг184)

Колодин II

Герб Колодин II

 
 

Адуцкевичі (А33)
Колесінські (К1-96)
Колодзінські, Колодинські (К1-75)

Колюмна

Герб Колюмна

(Рох, Пешхала)
 

Белицькі (Б306)
Берлінські (Рг5)
Висоцькі (В213)
Гарацкевичі (Нг182)
Гатовські (ЗВ[2]38)
Головчиці (Ог38)
Оборські (А4)

Колюмна

Герб Колюмна (відм.)

відм.

Корженевські (К1-172)

Колюмна

Герб Колюмна (відм.)

відм.

Монтивілли (Вг93)

Комар

Герб Комар

 

Бодзюковські (Б46)

Комоняка

Герб Комоняка

 

Жонґайловичі (Е38)

Конопацький

Герб Конопацький

Конопацькі (К1-134)

Копасіна

Герб Копасіна

Копалінські (К1-152)

Копицький

Герб Копицький

Копицькі (К1-160)

Кораб

Герб Кораб

Абрамовичі (А7)
Бжозовські (Б205-208)
Бжозовські (Ог12)
Броновицькі (Б193)
Броновські (Б194)
Ґілицькі (Г139)
Ґоґолінські (Вг31)
Горавські (Г69)
Ейсмонти (ЗВ[1]93)
Карпінські (К1-197,198)
Карповичі (К1-199-208)
Лаські (ЗВ[2]93)
Лясковські (Ог51)
Оржешки (А125)
Оржешки (Нг8)
Пацинки (Нг130)

Корвін

Герб Корвін

(Крук)
 

Буйновські (Вг14)
Вишковські (В219)
Віщинські (В182)
Ґроностайські (Г199)
Жуковські (ЗМ43)
Журавські (ЗВ[2]61)
Камінські (ЗВ[2]81)
Короткевичі (К1-176,177,179)
Короткевичі (Рг22)
Свенцицькі (ЗМ96)
Суйковські (Вг142)
Суйковські (ЗВ[2]157)

Корзун

Герб Корзун

власний
(Кот Морський відм.)

Корзуни (Рг25)

Корниць

Герб Корниць

 
 

Корніловичі (К1-192)
Корніловичі (ЗМ9)
Корольки (К1-195)
Корпулевські (К1-210)

Корчак

Герб Корчак

 
 

Балевичі (Б61)
Болдиші (Б185)
Васевицькі (В103)
Волки (В110,111)
Володзьки (В51)
Вольські (В194)
Городецькі (Г63,64)
Горновські (Г95)
Горновські (ЗВ[2]37)
Гречини (Г204)
Грушевські (Г216)
Деревінські (Д110)
Єсьмани (Е11-14)
Єсьмани (Нг66)
Єсьмани (ЗВ[2]56)
Загоровські (З31-33)
Загоровські (Нг71)
Заранки (Вг167)
Зубки (З131)
Зюлковські (З144)
Ілліничі (З212)
Ілліничі (ЗМ47)
Корбути (Нг92)
Коротишевські (К1-180)
Котовичі (Вг65)
Манувіри (Вг84)
Островські (А168,169)
Островські (Вг100)
Островські (Ог72)
Селицькі (Рг50)
Ставські (Нг162)
Ходоровські (Нг181)
Шпаковські (ЗВ[2]190)

Корчак IV

Герб Корчак IV

 

Буцевичі (Б272)

Корибут

Герб Корибут, князівський

князівський

Вішньовецькі, князі (ВКЛ[2]64)
Воронецькі, князі (ВКЛ[2]64)
Збаразькі, князі (ВКЛ[2]64)
Порицькі, князі (ВКЛ[2]64)

Корибут

Герб Корибут

 

Дашкевичі (Д93-98)

Корибут

Герб Корибут (відм.)

відм.

Дашкевичі (Д99)
Дашкевичі (Хг34)

Косов

Герб Косов

власний
 

Коссові (Вг63)

Косцеша

Герб Косцеша

 
 

Александровичі (А53,54)
Барановичі (Б72)
Бересневичі (Б145-150)
Буяльські (Б279,280)
Верещаки (В132)
Верещаки (Нг29)
Волки (В105,108)
Волчковичі (В116)
Волковичі (ЗМ15)
Ґолеєвські (Г41)
Ґерловичі (Г303)
Дзюпчинські (Д120)
Дзянковські (Д125)
Дзятловичі (Вг24)
Длуґоканські (ЗМ64)
Дорняки (Д140)
Закшевські (З47)
Закшевські (Вг193)
Закшевські (ЗВ[2]62)
Залеські (З56)
Замбжицькі (З67-70)
Замбжицькі (Ог114)
Замбжицькі (ЗВ[2]66)
Каковські (Вг52)
Каковські (ЗВ[2]78)
Козакевичі (К1-28)
Козарини (Вг67)
Колаковські (Вг183)
Корженевські (Вг62)
Корженевські (ЗВ[2]88)
Кордовські (К1-188)
Корульські, Корольські (К1-211)
Менжинські (Вг86)
Ольшевські (А63-65)
Оранські (А116,117)
Тарґонські (Ог104)
Тарґонські (ЗВ[2]171,172)
Шимкевичі (Нг197)
Шимковичі (ЗМ119)
Яцевичі (Вг42)

Косцеша II

Герб Косцеша II (відм.)

відм.
(Бересневич)

Бересневичі (Вг4)
Бересневичі (Нг13,14)
Лускіни (Вг81)

Косцеша IV

Герб Косцеша IV

власний
(Жаба)

Жаби (Е24)
Жаби (Вг165)

Кот Морський

Герб Кот Морський

Котлубаї (Нг86)

Котвиця

Герб Котвиця

Германи (Г294)
Ґедройці (Г125)
Ґілевські (Г138)
Дзятки (Д129)
Коллонтаї (К1-77)
Колишки (К1-90)

Котвич

Герб Котвич

Каленевичі, Каліневичі (К1-92)
Каленкевичі, Калінкевичі (К1-93)
Мікоші (Вг88)
Мікоші (ЗВ[2]112)
Смоличі (Вг133)
Тулковські (Вг191)

Кроє II

Герб Кроє II

Зброжки (З101)
Зброжки (Вг171)

Кульпа

Герб Кульпа

власний

Пунінські (Ог83)

Курч

Герб Курч

(Курчаба)

Ґанецькі (Г52)

Куша

Герб Куша

 

Зубовські (З138)

Кушаба

Герб Кушаба

(Папшиця)

Бокуни (Б55)
Бокші (Б183,184)
Веракси (В69,70)
Ґродзінські (Г193)
Ґрудзінські (Г208)
Зубовські (З136)
Зубревичі (ЗВ[2]70)
Свицькі (ЗМ95)
Секлюцькі (Нг155)

Кшечковський

Герб Кшечковський

(Юноша відм.)

де Вобе (В1)

Кшивда

Герб Кшивда

 

Богуцькі (Б38)
Богуцькі (ЗВ[1]10)
Дановські (Д72-74)
Згоржельські (З107)
Ржевуські (Хг81)
Сенковські (Нг157)
Тарасовичі (Нг172)

Кшивда

Герб Кшивда (відм.)

відм.

Кобилінські (К1-3)

Кшиж

Герб Кшиж

 

дю Понт Мостовські (ЗВ[2]106)

Кшиж Зломаний

Герб Кшиж Зломаний

Яковицькі (ЗВ[2]200)

Кшижостшал

Герб Кшижостшал

Змечоровські (З127)