Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "Д-І"

Д

Давац

Герб Давац

власний

Даваци (Д20)

Данґель

Герб Данґель (відм.)

відм.

Домейки (Д61)
Домейки (Нг58)

Дар

Герб Дар

 

Маджарські (Нг105)

Дедеркало

Герб Дедеркало

власний

Дедерки (Д28)
Дедерки (Вг21)

Дельпаце

Герб Дельпаце

власний
(Ґоздава відм.)

Дельпаци (Д208)

Делялич 1

Герб Делялич

власний
 

Делявали (Д206)

Дембно

Герб Дембно

 
 

Живені (Е86)
Жиркевичі (Е100)
Ігнатовичі (ЗВ[2]73)
Кореви (К1-221)

Дембно

Герб Дембно (відм.)

відм.
 

Корейви (К1-223)

Дембно

Герб Дембно (відм.)

відм.

Жиркевичі (Е99)

Денгоф

Герб Денгоф

 

Денгоффи (Д211)
Добкевичі (ЗВ[1]24)

Деніс

Герб Деніс

 

Денісевичі (Д106)

Деренґовський

Герб Деренґовський

власний

Деренґовські (Д80,81)

Дешина

Герб Дешина

власний
(Лук відм.)

Дешини (Д130)
Дешини (Нг64)

Джевиця

Герб Джевиця

 
 

Васілевські (В85-87,97)
Васілевські (ЗВ[1]16)
Духновські (Д196)
Духновські (Нг63)
Живицькі (Е87)
Жидецькі (Е89)
Зайковські (З44)
Заянчковські (З94,94)
Кушелевські (Вг73)
Поплавські (Рг40)

Джево Пальмове

Герб Джево Пальмове

 
 

Зендліґери (З143)

Дзедзюль

Герб Дзедзюль

власний
(Сас відм.)

Дзедзюлі (Д124)
Дзедзюлі (Нг62)
Дзедзюлі (ЗВ[2]53)

Дзялоша

Герб Дзялоша

 
 

Гінчі (Г144)
Ґедроновичі (Г119)
Конколовичі (К1-146)

Дзялоша

Герб Дзялоша (відм.)

відм.
 

Гінки (Вг181)

Дзях

Герб Дзях

 
 

Стипулковські (Нг165)

Дибовський

Герб Дибовський

власний
(Наленч відм.)

Дибовські (Д200)

Доліва

Герб Доліва

 

Бобровицькі (Б6)
Бжезінські (Б200)
Ґецевичі (Г305)
Ґлембоцькі (Г153,154)
Ґоздзельські (Г12)
Ґолґовські (Вг32)
Дзіковичі (Д114)
Добровольські (Д4-9,11,12)
Зелезницькі (З115)
Зелінські (З148)
Садковські (ЗВ[2]156)
Сіліничі (ЗМ97)
Фальковські (Вг25)

Доліва

Герб Доліва (відм.)

відм.

Кожуховські (К1-24)

Дольський

Герб Дольський, князівський

князівський

Дольські, князі (ВКЛ[1]593)

 

Арцимовичі (А134-136)
Бабицькі (Б2-4)
Бесмани (Б157)
Борсуки (Б101)
Бидельські (Б282)
Валентиновичі (В38)
Гатовські (Ог36)
Ґалінські (Г27)
Ґорельські (Г101)
Ґорельські (Нг45)
Ґорецькі (Вг33)
Дзедзицькі (Д122)
Длужневські (Д133)
Домбровські (Д44,49)
Домбровські (Вг22)
Домбровські (ЗВ[2]47)
Жабовичі (Е20)
Залеські (З54,55)
Залеські (Ог113)
Залеські (Нг74)
Залеські (ЗМ44)
Князьніни (Вг57)
Ковалевські (К1-10,12)
Козаревичі (Вг66)
Козаревичі (ЗВ[1]37)
Морозовичі (Хг58)
Олінґери (А58)
Оссовські (А161)
Склотовські (Вг132)
Склотовські (ЗВ[2]169)
Сутовичі (Вг141)
Ясенські (Вг45)

Доленґа

Герб Доленґа (відм.)

відм.

Ковалевські (К1-11)

Домб

Герб Домб

 

Белькевичі (Б307-309)
Дубовики (Д181)
Дубойські (Д182)
Жолодковичі (Е31)

Домб II

Герб Домб II

 

Ахремовичі (Вг178)
Шульци (Вг149)

Домброва

Герб Домброва

 

Ансілевські (А99)
Антушевичі (А106)
Будзіські (Б221)
Будзяновські (Б223)
Воронці (В78)
Ґодецькі (Г9)
Домбровські (Д53,56)
Домбровські (Вг23)
Домбровські (ЗВ[2]46)
Домброві (Д41-43)
Домброві (Хг30)
Зґірські (З109)
Клімашевські (Вг55)
Королькевичі (К1-165)
Плескачевські (ЗМ86)
Тальки (Вг152)
Янушевські (Вг182)

Домбровський

Герб Домбровський

власний
(Панна)

Домбровські (Д47,57)
Домбровські (Д45)
Домбровські (Ог22)

Домонт

Герб Домонт, князівський

князівський
 

Домонти-Мошенські, князі (ВКЛ[1]593)

Дрелінґ

Герб Дрелінґ

власний
 

Дрелінґі (Д170)

Дрессель

Герб Дрессель

власний
 

Дресселі (Д171)

Дробиш

Герб Дробиш

власний

Дробишевські (Д153)
Дробишевські (ЗМ37)

Дроґослав

Герб Дроґослав

 

Буховецькі (Б268)
Буховецькі (Нг20)
Бухольци (Б269)
Венцковські (В233)
Острейки (А145,146)
Трусковські (Нг175)
Щановські (Нг195)

Друцьк

Герб Друцьк, князівський

князівський

Друцькі-Любецькі, князі (Д167)

Дрия

Герб Дрия

 

Борисовичі (Б113)
Вейшторти (ЗВ[2]26)
Висоцькі (В211,212)
Дворжаніновичі(Д102)
Дзіковицькі (Д113)
Джневичі (Д165)
Козарини (К1-36-39)
Оржельські (А124)

Дукшинський

Герб Дукшинський

власний

Дукшинські (Д192)

Дулич

Герб Дулич

власний

Дуличі (Д194)


Є

Єзержа

Герб Єзержа

 
 

Дроздовські (Д159,162)
Желязовські (Е36)

Єленський

Герб Єленський

власний
(Одровонж відм.)

Єленські (ЗВ[1]98)

Єліта

Герб Єліта

 
 

Антошевські (А103)
Бельські (Б142)
Белявські (Б314)
Борзобогаті (Б85)
Вількошевські (В146)
Войдзевичі (В7)
Войцеховські (В22,25)
Войцеховські (Нг25)
Дзічканці (Д115)
Дзічканці (ЗМ36)
Дзьовґі (Д112)
Добжинські (Д17)
Добжинські (Вг179)
Добжинські (Нг56)
Добжинські (ЗВ[2]44)
Івашевські (ЗВ[2]72)
Іскшицькі (З224)
Комоцькі (К1-128,129)
Конюшевські (ЗМ51)
Коритки (К1-217)
Місевичі (Вг91)
Печковські (ЗМ89)
Скоробогаті (ЗМ98)
Шидловські (Вг150)
Якутовичі (ЗВ[1]97)

Єліта

Герб Єліта (відм.)

відм.
 

Верейські (Нг38)
Добжинські (Д16)

Єліта

Герб Єліта (відм.)

відм.
 

Васькевичі (В100)

Єліта II

Герб Єліта II

 
 

Белявські (Вг15)

Єловецький

Герб Єловецький

 
 

Короткевичі (К1-178)

Єсіпович

Герб Єсіпович

власний
(Анцута відм.)

Єсіповичі (Ог47)
Єсіповичі (ЗВ[1]3)


Ж

Жабка

Герб Жабка

(Любич відм.)
 

Жабчиці (Е23)

Жалехна

Герб Жалехна

власний
(Лис відм.)

Блусі (Б177)

Ждан

Герб Ждан

власний
 

Ждановичі (Е53)

Жижемський

Герб Жижемський, князівський

князівський
 

Жижемські, князі (Е92)
Жижемські, князі (ВКЛ[1]630)

Жуковський

Герб Жуковський

Жуковські (Е68,70-72)
Зельвовичі (З149)


З

Забава

Герб Забава

Домбровські (Д48)
Пясецькі (Вг104)

Заґлоба

Герб Заґлоба

Дубелевські (Д186)
Дубенецькі (Д188)
Дубінські (Д174)
Дубіські (Д176)
Дубицькі (Д177)
Лабунські (ЗМ61)

Задора

Герб Задора

Бартошевські (Б105)
Гавриковичі (Г111)
Довґялли (Д89)
Пашковські (ЗВ[2]142)
Русакомські (Хг85)
Скуратовичі (Нг159)

Заремба

Герб Заремба

Бичковські (Б294,295)
Ґінтери (ЗВ[2]40)
Ґоршевські (Ог33)
Заремби (З83)
Заремби (Ог115)
Крачковські (Хг50)
Носовичі (ЗВ[2]127)

Засс 2

Герб Засс

 
 

Засси (З85)

Заштовт

Герб Заштовт

власний
(Повала)

Заштовти (З91)

Здань

Герб Здань

 
 

Заневські (З72,73)

Зенкович

Герб Зенкович

власний
 

Зенковичі (Ог117)

Зенович

Герб Зенович

власний
(Деспот, Зеневич)

Зеневичі (З151,153)
Зеновичі (З165)

Зенович

Герб Зенович (відм.)

відм.
 

Зеновичі (З163,166,167)

Зенович

Герб Зенович (відм.)

відм.
 

Зеновичі (З164)

Зервікаптур

Герб Зервікаптур

(Каптур)
 

Цинкевичі (ЗВ[1]80)

Знін

Герб Знін

Грицкевичі (Хг51)


І

Ілґовський

Герб Ільґовський

(Абданк відм.)

Гринцевичі (Г232)

Іскшицький

Герб Іскшицький

власний

Іскшицькі (З225)


1) Зображення герба реконструйовано на підставі видання A. Boniecki "Herbarz Polski", Część I, Warszawa, 1901 - Том 4, стор.188

2) Джерело: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil: Livland. Bd.II/ Bearb. A. von Transehe-Roseneck. - Görlitz, [ca. 1935]. - S.860