Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "П-Р"

П

Павенза

Герб Павенза

(Гербурт V)
 

Вороничі (В82)

Павлович

Герб Павлович

власний
(Пшияцель відм.)

Павловичі (Ог74)

Папарона

Герб Папарона

 
 

Більдзешевські (Б168)
Будзьки (Б222)
Бурі (Ог16)

Пахоловецький

Герб Пахоловецький

власний
 

Падаревські *) (ЗВ[1]53)

Пелеш

Герб Пелеш

 

Волоховичі (В36)
Єльські (Е1)
Петражицькі (Ог75)

Пелікан

Герб Пелікан

 

Ільляшевичі (З214)
Ільляшевичі (Хг40)

Пелня

Герб Пелня

(Іваницький)

Іваницькі (З171)
Іванкевичі (З172)

Пілява

Герб Пілява

 

Боровські (Б95,96)
Дроздовскі (Д161)
Кубятовичі (Вг72)
Ляховські (Вг74)
Харковські (Вг16)
Харковські (ЗВ[1]77)

Плятер

Герб Плятер (відм.)

відм.

Плавінські (Вг106)

Пнейня

Герб Пнейня

(Карвовський)

Гриневські (Г226)

Пнейня

Герб Пнейня (відм.)

відм.

Карвовські (К1-185)

Побуґ

Герб Побуґ

 

Анджейковичі (А89)
Белицькі (Б305)
Беніславські (ЗВ[2]13)
Бжезгуни (Ог13)
Буржинські (Б252)
Водорадзькі (Вг160)
Горвати (Г177)
Ґардлінські (Г90)
Ґорські (Рг14)
Дмоховські (Д134-137)
Довнари (Д144,147-152)
Дубовики (Д179,180)
Дубовики (Хг35)
Душевські (Д199)
Душкевичі (Ог28)
Єсьмантовичі (Е10)
Запольські (ЗМ105)
Каглі (К1-20)
Керсновські (Нг88,89)
Конаржевські (К1-137)
Кособудзькі (Нг85)
Маліновські (Рг34)
Маліновські (Вг83)
Маліновські (ЗВ[1]44,45)
Подгайські (Вг107)
Ратомські (Вг119)
Симоновичі (Нг170)
Філіповичі (ЗВ[1]73)
Ходачинські (Ог19)
Хомінські (Хг105)
Шпігальські (Нг193)
Янушковські (Вг43)
Янушковські (Хг116)

Побуґ

Герб Побуґ (відм.)

відм.
 

Поземковські (Вг112)

Поврутник

Герб Поврутник

власний
 

Галковські (ЗМ22)

Поґоня І

Герб Поґоня І

власний
(Біцютко)

Біцютки (Б171)

Поґоня

Герб Поґоня

 
 

Амантові (ЗВ[2]1)
Больцевичі (Б63)
Бонюцичі (Б69)
Ванґіни (В59)
Воротинці (Ог111)
Корецькі (К1-224)
Невінські (ЗМ81)

Поґоня II

Герб Поґоня II

 

Почобути (ЗВ[2]139)

Поґоня Литовська

Герб Поґоня Литовська, князівський

князівський

Олельковичі-Слуцькі, князі (ВКЛ[1]217)
Санґушки, князі (ВКЛ[2]539)

Поґоня Литовська

Герб Поґоня Литовська

 

Довманти (Д142,143)

Поґоня Литовська

Герб Поґоня Литовська (відм.)

відм.

Ґедиміни (Г126-127)
Ґедиміни (ЗМ26)

Подкова

Герб Подкова

 
 

Змітровичі (З128)

Позьняк

Герб Позьняк

 
 

Долмати (Д138)
Позьняки (ЗМ83)

Покора II

Герб Покора II

 
 

Кенстовичі, Констовичі (К1-149)
Кенстовичі (Вг53)

Помарнацький

Герб Помарнацький

власний
(Ґоздава відм.)

Помарнацькі (Вг110)
Помарнацькі (ЗВ[2]138)

 

Богаткевичі (Б13)
Богатки (Б14)
Вольські (В196) Гарасімовичі (Г68)
Гензелі (Г289)
Ґонтарські (Г58)
Деревоєди (Д109)
Енґельфельти (ЗВ[2]197)
Ждановські (Е55)
Закшевські (З45)
Закшевські (Ог112)
Закшевські (Хг38)
Іздебські (З209)
Іздебські (Нг79)
Ізмайловичі (ЗВ[2]75)
Качинські (Вг51)
Ліновські (Нг102)
Маковецькі (Нг107)
Пожарські (Ог82)
Поржецькі (Вг111)
Серафіновичі (Ог95)
Соколовські (ЗМ92)
Соколовські (ЗВ[2]158)
Янчевські (Ог44)

Порай

Герб Порай

(Ружиць)

Бернацькі (Б319)
Білімовичі (Б165)
Більмани (Б169)
Біолти (Б162)
Борисевичі (Б111,112)
Вільчинські (В149)
Вільчинські (Вг158)
Вітковські (В168)
Вітковські (Вг159)
Галицькі (Г30-32)
Галицькі (Нг40)
Ґжибовські (Г217)
Дзічковські (Д116)
Домбровські (Д54)
Жогли (ЗМ41)
Завіші (З29)
Замойські (ЗВ[2]67)
Зелятинські (З117)
Кощиці (Вг64)
Куневичі (Нг94)
Леоновичі (ЗМ62)
Ліпінські (Вг177)
Ліпінські (ЗВ[2]98)
Лятковські (Нг103)
Мезевичі (Ог59)
Міхаловські (Нг118)
Міцкевичі (Нг120)
Несецькі (Нг122)
Новицькі (ЗВ[2]123)
Островські (А174)
Парадні (ЗВ[2]132)
Россени (ЗВ[2]155)

Пороня

Герб Пороня

 

Жилаї (Ог119)

Поциск

Герб Поциск

власний

Добровольські (ЗВ[1]25)

Правдзіц

Герб Правдзіц

 

Булавські (ЗВ[2]17)
Гурини (Г272)
Гуриновичі (Г270)
Конюшевські (К1-151)
Мурашки (ЗМ78)
Романовські (ЗВ[2]152-154)
Цибульські (ЗМ70)
Шемяки (Рг60)

Правдзіц ІІ

Герб Правдзіц ІІ

 

Арцишевські (А137-139)
Брохоцькі (Б197,198)
Вежбовські (В238)
Вежбовські (Нг37)
Ґузельфи (Г252)
Ґузельфи (Нг53)
Дзердзеєвські (Д111)
Дзердзеєвські (Нг61)
Кшечковські (Вг71)

Правдзіц

Герб Правдзіц (відм.)

відм.

Беґанські (Б297)
Болвановичі (Б57)

Правдзіц

Герб Правдзіц (відм.)

відм.

Заремби (З82)
Заремби (Нг76)

Претвич

Герб Претвич

(Вчеле відм.)

Бритвичі (Б216)

Пронтницький

Герб Пронтницький

 

Бринки (Б215)

Прус І

Герб Прус І

(Ваґі, Туржина, Ґолитко)

Анджеєвські (А86-88)
Апановичі (А111)
Богушевичі (Б41)
Боґуславські (Б35)
Боровські (Б97)
Бутвіловські (Б270)
Бутвіловські (Хг15)
Вакульські (В27)
Вінклери (В155)
Вішневські (Рг7)
Вішневські (ЗВ[2]30,32)
Гладковські (Г150)
Гладовські (Г151)
Ґавдзелевичі (Г110)
Ґловацькі (Г147)
Давидовські (Д26)
Заборовські (З1)
Заленські (З52)
Заленські (ЗВ[2]63)
Мореловські (Вг194)
Обрицькі (А15)
Плонські (Ог76)
Шимкевичі (Рг59)

Прус ІІ

Герб Прус ІІ

(Вільче Коси)

Вечинські (В248)
Вішневські (В175)
Ґжибовські (Г218)
Ґневчинські (Г165)
Забродзькі (З13)
Лоссовські (Рг31)
Оржешкевичі (А123)
Фащі (Рг54)

Прус ІII

Герб Прус ІII

(Наґоди)

Богданські (Б30)
Вариводзькі (В83)
Давидовські (Д24,25)
Давидовські (Нг57)
Давидовські (Д23,27)
Длужневські (Д132)
Жуковські (Е65,74)
Жуковські (Нг67)
Ковалевські (К1-8)
Ковалевські (ЗВ[2]76)
Лоссовські (Нг98)
Рудзінські (Вг125)

Пузиревський

Герб Пузиревський

власний

Пузиревські (Ог84)

Пулкозіц

Герб Пулкозіц

 

Боґуші (Б182)
Боґуші (Вг7)
Венґжецькі (В231)
Волчки (Ог110)
Вольські (В197,199)
Вольські (Нг34)
Кшивковські (Нг96)
Паковські (ЗВ[1]55)
Погоські (Хг70)
Погоські (ЗВ[1]52)
Пшерадовські (Нг138)
Стриґоцькі (Ог101)
Табортовські (Нг171)

Пухала

Герб Пухала

 

Гущі (Г284)
Хашковські (Вг17)

Пшегоня

Герб Пшегоня

 

Грушвицькі (Г215)
Гриневецькі (Г238-239)
Гриневичі (Ог39,40)
Гринкевичі (Г230)
Гринцевичі (Г234)
Звірдовські (З103)
Маркяновичі (ЗВ[2]102)

Пшегоня

Герб Пшегоня (відм.)

відм.

Плеваки (Вг105)

Пшерова

Герб Пшерова

 

Ґосьлінські (Вг35)
Ґрунтовські (Г214)
Завіші (З28)
Пшесмицькі (Вг113)
Пшесмицькі (Ог85)

Пшестшал

Герб Пшестшал

 

Жолнеровичі (Е42)

Пшияцель

Герб Пшияцель

 

Боґуславські (Б36)
Бутовичі (Б264,265)
Бутинські (ЗВ[2]19)
Вічульські (ЗВ[2]29)
Войни (В188)
Городецькі (Вг41)
Гриневичі (Г219-223)
Гриневські (Г227-229)
Ждановичі (Е52)
Збутовичі (З102)
Зеленкевичі (З116)
Кудзіновичі (ЗМ58)
Оверковичі (А22)
Окінчиці (Рг1)
Павлікевичі (ЗВ[2]134)
Пшишихоцькі (Ог86)
Ярошевичі (Вг44)

Пшияцель

Герб Пшияцель (відм.)

відм.

Павловичі (Нг129)


Р

Равич

Герб Равич

 

Бенецькі (Б316)
Вечори (В134-137)
Вишомірські (В217,218)
Войцеховичі (В20,21)
Волністі (В112)
Вольські (В198)
Говорки (Г4)
Грудзіни (ЗМ29)
Гуди (Г250)
Ґалімські (Г24)
Ґалінські (Г28-29)
Ґансевські (Г54)
Ґани (Г59)
Ґани (ЗВ[2]35)
Ґоварковські (ЗМ20)
Ґолдзевичі (Г109)
Ґудвіловичі (Г247)
Ґутковські (Г280)
Ґутовські (Г281)
Домбровські (Д55)
Жакевичі (Е29)
Заборовські (З2)
Здзеховські (З113)
Земацькі (З150)
Карвовські (К1-184,186)
Кеневичі (Нг87)
Ляссотовичі (Ог52)
Овсяні (А186)
Овсяні (Нг9)
Олендзькі (А55,56)
Оленські (А57)
Островські (А175)
Подерні (ЗВ[1]54)
Рацевичі (Ог87)
Рокицькі (Рг44)
Черські (ЗВ[2]185,186)
Яроцькі (Нг202)
Яроцькі (Хг131)

Равич

Герб Равич (відм.)

відм.

Русецькі (Вг126)

Радван

Герб Радван

 

Абулевичі (А16)
Бондзкевичі (Б64)
Боревичі (ЗВ[2]7)
Бохвиці (Б190)
Волкановські (В104)
Володковичі (В28)
Волотовичі (В34)
Достоєвські (Д88)
Жавриди (Е44-47)
Кононовичі (К1-131,132)
Курчі (Ог49)
Малюшицькі (Нг110)
Озембловські (А38)
Пашкевичі (ЗВ[2]141)
Пашкевичі (ЗМ80)
Петрашевські (ЗВ[2]144)
Радішевські (ЗВ[2]149)
Хлевінські (Нг184)
Хмелевські (Нг185)
Яновичі (Нг201)
Яновичі (ЗВ[1]100)

Радван

Герб Радван (відм.)

відм.

Дзмітровичі (Д117)

Радван

Герб Радван (відм.)

відм.
 

Володковичі (В30,31)
Гордини (Г91)
Гордини (Нг44)
Жембоцькі (Е37)
Заламаї (З50)
Заліваки (З62)

Радван

Герб Радван (відм.)

відм.
 

Ґорські (Вг34)

Радзівілл

Герб Радзівілл

князівський
(Тромби відм.)

Радзівілли, князі (ВКЛ[2]503)

Раес

Герб Раес

 
 

Жак (Жакет) (Е30)

Рамульт

Герб Рамульт

 

Вішневські (В170-174,176-178)
Вішневські (ЗВ[2]31)
Рамульти (Нг145)

Ратульт

Герб Ратульт

 

Стириковичі (Вг137)
Тарвіди (ЗВ[1]68)

Роґаля

Герб Роґаля

 

Бжезанські (Б199)
Болотовичі (Б56)
Васілевські (В84,90,98)
Васілевські (ЗВ[2]24)
Єзерські (Рг63)
Жарни (ЗМ40)
Завадзькі (З14-19)
Івановські (З174,177-182)
Красовські (Ог48)
Роґінські (ЗВ[1]56)
Розвадовські (Рг43)
Сварицькі (ЗВ[2]162)

Роґаля

Герб Роґаля (відм.)

відм.

Оржеховські (А122)
Трушинські (Нг176)

Роґаля

Герб Роґаля (відм.)

відм.

Левицькі (Вг76)

Роґаля

Герб Роґаля (відм.)

відм.

Івановські (З173)

Розеншильд

Герб Розеншильд

власний

Пауліни фон Розеншильд (ЗВ[2]135)

Розмяр

Герб Розмяр

 

Долмати (Д139)

Роля

Герб Роля

 

Арцишевські (А140,141)
Бортніковські (Б109)
Вірпші (В161)
Ґоґалінські (Г5)
Ґоґолінські (Г6)
Двораковські (Д100)
Залеські (З61)
Калусовські (К1-89)
Каменські (К1-111)
Камінські (К1-126)
Скорини (ЗВ[2]167)

Роля

Герб Роля (відм.)

відм.

Ролі (Вг122)

Роля

Герб Каменський

відм.

Каменські (ЗМ49)

Рох II

Герб Рох II

 

Вязмітінові (ЗМ18)

Рох III

Герб Рох III

 

Гациські (Г116)

Рудниця

Герб Рудниця

(Настенп)

Починські (Ог77)
Сіпайли (Ог97)

Рудниця

Герб Рудниця (відм.)

відм.

Родзевичі (Вг121)
Сабілли (Вг129)


* Герб був наданий Станіславу Пахоловецькому та його нащадкам привілеєм короля Стефана Баторія в 1581 році за мужність, виявлену при взятті Пскова. Ян Замойський за особливі заслуги подарував йому на щит свій герб "Єліта". Інші гілки роду Пахоловецьких щитувалися гербом Ровня, або Ковня. (Джерело: K. Niesiecki "Herbarz Polski", том VII, стор. 232-233)
У виводових документах Лебідь-Падаревських немає ні доказів, ні якихось посилань на спорідненість із Пахоловецькими. У зв'язку з цим заявлені ними права на герб представляються необґрунтованими.