Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "У-Я"

У

Уляницький

Герб Уляницький

 
 

Абрагімовичі (А5)

Урсин

Герб Урсин

 
 

Вольські (В193)

Ушацький

Герб Ушацький

власний
(Юноша відм.)

Ушацькі (ЗВ[2]176)


Ф

Фербер

Герб Фербер

 

Кайші (К1-71)

Фербер

Герб Фербер (відм.)

відм.

Гасфорти (Г104)

Фонтана

Герб Фонтана (відм.)

відм.

Фонтани (Вг27)


Х

Харитон

Герб Харитон

(Харитонович)
 

Войничі (Нг31)
Хлюдзінські (ЗМ110)

Хлусович

Герб Хлусович

власний
 

Хлусовичі (ЗМ111)

Холева

Герб Холева

 
 

Білґорайські (Б163)
Веленгі (В222)
Данішевські (ЗВ[2]49)
Кажинські, Кожинські (К1-25)
Морачинські (Ог61)
Першкевичі (Нг132)
Савицькі (Хг90)
Худзінські (Вг20)

Хомич

Герб Хомич

власний
(Хомонто відм.)

Хомичі (Вг18)

Хомонто

Герб Хомонто Клеще

(Хомонто Клеще)

Залеські (ЗВ[2]64)
Орловські (А129)

Хоронґве Кмітув II

Герб Хоронґве Кмітув II

 

Биковські (Ог18)


Ц

Целянткова

Герб Целянткова

 

Ґедройці (Г124)

Целянткова

Герб Целянткова (відм.)

відм.

Лики (Ог55)

Цьолек

Герб Цьолек

 

Ґутовські (Г283)
Ґутовські (Ог35)
Дулевичі (Д193)
Жадецькі (Е28)
Жардецькі (Е41)
Жардецькі (ЗВ[2]59)
Желіховські (Е33)
Комаровські (Вг60)
Комаровські (ЗВ[2]79)
Коморовські, Комаровські (К1-100)
Корицькі (К1-218-220)
Мацеєвські (ЗВ[2]109)


Ч

Чапля

Герб Чапля

 
 

Германи (Г296)

Чарториський

Герб Чарториський

князівський
(Погоня Литовська відм.)

Чарториські, князі (ВКЛ[2]739)

Четвертинський

Герб Четвертинський

князівський
 

Святополк-Четвертинські, князі (ВКЛ[2]742)


Ш

Шалава

Герб Шалава

 
 

Галки (Г33)
Галковські (Г34)
Сьвірські (Ог102)
Сьвірські (ЗВ[2]163)

Шалава

Герб Шалава (відм.)

відм.
 

Шапки (Вг143)

Шантир

Герб Шантир

власний
(Любич відм.)

Шантирі (Нг192)
Шантирі (ЗВ[1]86)

Шашкевич

Герб Шашкевич

 
 

Шасткевичі (ЗМ116)

Шеліґа

Герб Шеліґа

 
 

Букраби (Б241)
Горегляди (Г62)
Горошевичі (Г71)
Ґаліновські (ЗМ21)
Ґурські (Г266)
Жеґлінські (ЗВ[2]57)
Мержеєвські (Нг116)
Могучі (Вг92)
Пушкіни (Вг115)
Хлюдзінські (ЗВ[2]179)

Шилінґ

Герб Шилінґ

власний
 

Шилінгі (Нг196)

Ширма

Герб Ширма

власний
(Любич відм.)

Ширми (Вг139)

Шонберґ

Герб Шонберґ

власний
 

Шони фон Шонберґі (ЗВ[1]92)

Шренява

Герб Шренява

Анішевські (А96)
Бельські (Б141)
Вериги (В243,244)
Вороновичі (В74)
Вороновичі (Вг161)
Гарасімовичі (Вг40)
Гарасімовичі (ЗВ[2]38)
Гораіни (Г65,66)
Границькі (Г200)
Куровські (Рг29)
Орановські (А115)
Орачевські (А119)
Черневські (ЗМ114)
Черневські (ЗВ[1]83,84)

Штернберґ

Герб Штернберґ

Ґурські (Г267)


Ю

Юноша

Герб Юноша

(Баран)

Банцаревичі (Б66)
Баньковські (Б68)
Барановичі (Б73)
Барановські (Б80)
Баранцевичі (Б82)
Белінські (ЗВ[2]22,23)
Бояновські (Б129)
Буяновські (Б281)
Веленчиці (В227)
Ґалецькі (Г22,23)
Ґалецькі (Нг41)
Ґзовські (Г134)
Ґрековичі (Г195,196)
Далецькі (Д30)
Домбровські (Д46,50,59)
Домбровські (ЗВ[2]48)
Доменецькі (Д63)
Євневичі (ЗМ123)
Залуські (З64,65)
Здроєвські (З114)
Каменські (К1-105)
Ковалевські (К1-9,13)
Малиничі (Нг109)
Омецинські (А81)
Оніхімовські (А95)
Орловські (А130)
Пирські (Нг139)
Ходикевичі (ЗВ[1]76)
Шанявські (ЗВ[2]188)
Юневичі (Хг130)

Юноша

Герб Юноша (відм.)

відм.

Ісакевичі (З222)

Юноша

Герб Юноша (відм.)

відм.

Залівські (З63)
Залівські (ЗВ[2]65)

Юноша

Герб Юноша (відм.)

відм.

Домініковські (Д62)

Юньчик

Герб Юньчик

 

Боґушевські (Б45)
Інчики (З217)

Юрага

Герб Юрага

(Котвиця відм.)

Гізберти (Г136)
Гізберти (Нг49)
Юраги (ЗВ[1]95)


Я

Яніна

Герб Яніна

(Тарча)

Антоневичі (А101)
Антоневичі (Хг4)
Баторії (ЗВ[2]8)
Белецькі (Б303,304)
Бессери (Б158)
Войткевичі (В16)
Голубицькі (ЗВ[1]23)
Голуби (ЗВ[2]43)
Ґабриловичі (Г2)
Зуєвські (З139)
Колачевські (К1-80)
Онікевичі (ЗВ[2]3)
Пясецькі (Нг140)
Янковичі (Рг64)

Януш

Герб Януш

 

Лембевські (Нг99)

Ясенецький ІІІ

Герб Ясенецький ІІІ

власний

Войни (В191)

Ясеньчик

Герб Ясеньчик

 

Буши (Б276,277)
Гайни (Ог24)
Гейни (Г286)
Горошки (Г96,97)
Ґани (ЗВ[2]34)
Міхаловські (Вг87)
Міхаловські (ЗВ[2]119,120)
Онісовичі (А94)
Сівохи (ЗВ[2]166)

Ясеньчик

Герб Ясеньчик (відм.)

відм.

Карчевські (К1-214)

Ясеньчик

Герб Ясеньчик (відм.)

відм.

Камьонки (К1-114)

Ястшембец

Герб Ястшембец

(Лазенка)

Абрамовичі (А11,12)
Бартошевичі (Б104)
Бельчинські (ЗВ[2]12)
Белявські (Б315)
Бишевські (Б296)
Бобровські (Б9-11)
Бобровські (Нг10)
Боґдашевські (Б31)
Боровики (Б70)
Боровські (Б98,99)
Борткевичі (Б108)
Будні(Б227)
Будрики (Б228)
Буйки (Б233)
Буткевичі (Б262)
Бутовські (Б266)
Венцькі (В130)
Вежбицькі (ЗВ[1]18)
Виковські (В204)
Гамлікевичі (Г48)
Гомолецькі (Г42)
Готкевичі (Г105)
Ґашинські (Г117)
Ґілевичі (Г137)
Ґлінські (Нг50)
Демяновичі (ЗМ35)
Дідичі (Дуда-) (Д190)
Домашевичі (Д39,40)
Домозирські (Д32)
Дроздовичі (Д155,156)
Дроздовичі (Д157)
Дроздовські (Д158,160)
Дружиловські (Д166)
Енгельфельти (ЗВ[2]196)
Єжевські (Нг65)
Єнджеєвські (ЗВ[2]55)
Ждановичі (Е49-51)
Жеґневські (Е26)
Жеґневські (Нг68)
Живиці (Е88)
Житкевичі (Е101)
Жишкевичі (Е103)
Жовковські (Е34)
Жолнеркевичі (Е43)
Жолтки (Е58)
Жуковські (Е66,67,69,73,75,76)
Жуковські (ЗМ42)
Завадзькі (Вг168)
Завістовські (Ог116)
Завітневичі (З26)
Закжевські (З48)
Зани (З76)
Збарашевські (З97)
Зборовські (З98,99)
Зборовські (Нг77)
Зельонки (З146)
Зенковичі (З157)
Зеновські (З168)
Зубковські (З132)
Іванські (З183)
Каменські (К1-108)
Камінські (ЗВ[2]82)
Козловські (К1-47,48,50-56,59-62)
Козловські (Хг43)
Козловські (ЗВ[2]77)
Коперницькі (К1-161,162)
Лозінські (ЗВ[1]42)
Мацкевичі (Нг114)
Мірґаловські (ЗВ[2]118)
Некрашевичі (ЗВ[2]130)
Неміри (Вг95)
Новогурські (ЗВ[1]48)
Протасовичі (Нг134)
Роговські (ЗВ[1]58,59)
Рожновські (ЗВ[2]150)
Санцевичі (Нг151)
Скроцькі (Хг94)
Славецькі (ЗВ[2]170)
Стренковські (Рг49)
Сухорські (Вг138)
Усьциновичі (Рг53)
Хілінські (ЗМ109)
Хорощи (Ог20)
Янковські (Ог45)
Янковські (Нг200)
Янковські (ЗВ[1]99)

Ястшембец

Герб Ястшембец (відм.)

відм.

Зборовські (З100)

Ястшембец

Герб Ястшембец (відм.)

відм.

Мацкевичі (Нг115)

Яцина

Герб Яцина

 

Онацкевичі (А82)
Оношки (А98)
Оношки (ЗМ3)
Оношковичі (А83)
Онушкевичі (Нг6)
Яцина (Хг118)

Яцина

Герб Яцина (відм.)

відм.

Онацкевичі (Вг98)