Гербовник білоруської шляхти

навігатор

Том II

Том 2
 • Гербоўнік беларускай шляхты.Т.2.Б.

  С. Рыбчонак [і інш.]. — Мінск: НАРБ, 2007. — 672 с.: іл.


 • ISBN 978-985-6372-52-3

 • Гербовник білоруської шляхти. Т.2.Б.

  С. Рибчонок [та ін.]. — Мінськ: НАРБ, 2007. — 672 с.: іл.

Шляхта

Прізвища на літеру "Б"

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-250
 • 251-300
 • 301-320
Артикули з 1 по 50
Прізвище Гербу

1

БОБІНСЬКИЙ Леліва
2 БАБИЦЬКИЙ Доленґа
3 БАБИЦЬКИЙ Доленґа
4 БАБИЦЬКИЙ Доленґа
5 БАБИЧ Топур
6 БОБРОВИЦЬКИЙ, ДОЛІВА-БОБРОВИЦЬКИЙ Доліва
7 БОБРОВИЧ Ґриф
8 БОБРОВ
9 БОБРОВСЬКИЙ Ястшембець
10 БОБРОВСЬКИЙ Ястшембець
11 БОБРОВСЬКИЙ Ястшембець
12 БОБР Ґриф
13 БОГАТКЕВИЧ Помян
14 БОГАТКО Помян
15 БОГДАНОВИЧ
16 БОГДАНОВИЧ Боґорія
17 БОГДАНОВИЧ Боньча
18 БОГДАНОВИЧ Лада
19 БОГДАНОВИЧ Лада
20 БОГДАНОВИЧ Лада
21 БОГДАНОВИЧ Моґіла
22 БОГДАНОВИЧ Моґіла
23 БОГДАНОВИЧ Моґіла
24 БОГДАНОВИЧ Моґіла
25 БОГДАНОВИЧ Незґода
26 БОГДАНОВИЧ, ДВОРЖЕЦЬКИЙ-БОГДАНОВИЧ
27 БОГДАНОВИЧ, ДВОРЖЕЦЬКИЙ-БОГДАНОВИЧ Остоя
28 БОГДАНОВИЧ, ДВОРЖЕЦЬКИЙ-БОГДАНОВИЧ Лада
29 БОГДАНОВИЧ, ДВОРЖЕЦЬКИЙ-БОГДАНОВИЧ Моґіла
30 БОГДАНСЬКИЙ Прус III
31 БОҐДАШЕВСЬКИЙ Ястшембець
32 БАҐЕНСЬКИЙ Слеповрон
33 БАГРИЦЕВИЧ Леліва
34 БОГУМІЛ
35 БОҐУСЛАВСЬКИЙ Прус I
36 БОҐУСЛАВСЬКИЙ Пшияцель
37 БОҐУЦЬКИЙ Абданк
38 БОҐУЦЬКИЙ Кшивда
39 БОГУШЕВИЧ
40 БОГУШЕВИЧ
41 БОГУШЕВИЧ Ваґі 1)
42 БОГУШЕВИЧ Ґоздава
43 БОГУШЕВИЧ, МІНКОВСЬКИЙ-БОГУШЕВИЧ Ґоздава і Брама
44 БОҐУШЕВИЧ, ШПЕҐАЙЛО-БОҐУШЕВИЧ Ґоздава
45 БОҐУШЕВСЬКИЙ Юньчик
46 БОДЗЮКОВСЬКИЙ Комар
47 БОЖИЧКА, ҐОРВАТ-БОЖИЧКА Лук
48 БАЗАРЕВСЬКИЙ Баженський або Сверчак
49 БАЗИЛЕВСЬКИЙ Баженський
50 БАЙКОВ Доленґа, Любич 2)

Артикули з 51 по 100
Прізвище Гербу

51

БОКЕЙ Топур
52 БАКА Масальський
53 БАКІНОВСЬКИЙ Любич
54 БАКІНОВСЬКИЙ Любич
55 БОКУНЬ Папшиця
56 БОЛОТОВИЧ Роґаля
57 БОЛВАНОВИЧ Правдзіц
58 БОЛВАНОВИЧ Слеповрон
59 БАЛЕВИЧ Ґоздава
60 БАЛЕВИЧ Ґоздава
61 БАЛЕВИЧ Корчак
62 БАЛТРОМЕВИЧ Топур
63 БОЛЬЦЕВИЧ Поґоня
64 БОНДЗКЕВИЧ Радван
65 БАНКОВСЬКИЙ Ґриф
66 БАНЦАРЕВИЧ Юноша
67 БОНЧЕВСЬКИЙ Боньча
68 БАНЬКОВСЬКИЙ Юноша
69 БОНЮЦИЧ Поґоня
70 БОРОВИК Ястшембець
71 БАРАНКЕВИЧ Остоя
72 БАРАНОВИЧ Косцеша
73 БАРАНОВИЧ Юноша
74 БАРАНОВСЬКИЙ
75 БАРАНОВСЬКИЙ Остоя
76 БАРАНОВСЬКИЙ Остоя
77 БАРАНОВСЬКИЙ Остоя
78 БАРАНОВСЬКИЙ Ґжимала
79 БАРАНОВСЬКИЙ Ґжимала
80 БАРАНОВСЬКИЙ Юноша
81 БАРАНЦЕВИЧ Леліва
82 БАРАНЦЕВИЧ Юноша
83 БОРДЗІЛОВСЬКИЙ, ГАРБУЗ-БОРДЗІЛОВСЬКИЙ Бялиня
84 БАРДЗЬКИЙ Шашор
85 БОРЗОБОГАТИЙ Єліта
86 БОРЗДИНСЬКИЙ Борейко
87 БОРКОВСЬКИЙ Лабендзь
88 БОРКОВСЬКИЙ Лабендзь
89 БОРКОВСЬКИЙ Лабендзь
90 БОРОДЗИЧ Бродзиць
91 БОРОДЗИЧ Бродзиць
92 БОРОДЗИЧ Бродзиць
93 БОРОВСЬКИЙ Оґоньчик
94 БОРОВСЬКИЙ Любич
95 БОРОВСЬКИЙ Пілява
96 БОРОВСЬКИЙ Пілява
97 БОРОВСЬКИЙ Прус I
98 БОРОВСЬКИЙ Ястшембець
99 БОРОВСЬКИЙ Ястшембець
100 БАРСУК

Артикули з 101 по 150
Прізвище Гербу

101

БАРСУК, ШЕМЬОТ-БАРСУК Доленґа
102 БАРСУК Любич
103 БАРТОШЕВИЧ Бартлінський
104 БАРТОШЕВИЧ Ястшембець
105 БАРТОШЕВСЬКИЙ Задора
106 БОРТКЕВИЧ Любич
107 БОРТКЕВИЧ Любич
108 БОРТКЕВИЧ Ястшембець
109 БАРТНІКОВСЬКИЙ Роля
110 БАРЩЕВСЬКИЙ Котвиця
111 БОРИСЕВИЧ Порай
112 БОРИСЕВИЧ Порай
113 БОРИСОВИЧ Дрия
114 БОРИЧЕВСЬКИЙ, ТАРНАВА-БОРИЧЕВСЬКИЙ Тарнава
115 БОРЕЙША Вадвич
116 БОРЕЦЬКИЙ Кожбок
117 БАСАРЖЕВСЬКИЙ Сверчек
118 БАТУРЕВИЧ Тупач
119 БАУР-БАТУРЖИЦЬКИЙ Тши-земби 4)
120 БОХАНОВИЧ Любич
121 БАХМАТОВИЧ Божаволя
122 БОЦЯНОВСЬКИЙ Любич
123 БОЧКОВСЬКИЙ Ґоздава
124 БОЧКОВСЬКИЙ Ґоздава
125 БОЧКОВСЬКИЙ Ґоздава
126 БОЧКОВСЬКИЙ Ґоздава
127 БАЧИНСЬКИЙ Сас
128 БАЧЕВСЬКИЙ Любич
129 БОЯНОВСЬКИЙ Юноша
130 БОЯРСЬКИЙ Сас
131 БЕГІЧЕВ
132 БЕЗОБРАЗОВ
133 БЕЙНАРОВИЧ Абданк
134 БЕЙШЕР (БОЙШЕР) Бойшер
135 БЯЛОВЕСЬКИЙ Топур
136 БЯЛОПЙОТРОВИЧ Абданк
137 БЯЛОСТОЦЬКИЙ Сухе-комнати
138 БЯЛОШЕВСЬКИЙ
139 БЕЛІКОВИЧ Белікович
140 БЕЛІНОВИЧ Белінович
141 БЕЛЬСЬКИЙ Сшенява
142 БЕЛЬСЬКИЙ Єліта
143 БЕНЕДИКТОВИЧ Беліна
144 БЕРЕЗОВСЬКИЙ Сас
145 БЕРЕСНЕВИЧ Косцеша
146 БЕРЕСНЕВИЧ Косцеша
147 БЕРЕСНЕВИЧ Косцеша
148 БЕРЕСНЕВИЧ Косцеша
149 БЕРЕСНЕВИЧ Косцеша
150 БЕРЕСНЕВИЧ Косцеша

Артикули з 151 по 200
Прізвище Гербу

151

БЕРБАШ, ЮХНОВИЧ-БЕРБАШ Леліва
152 БЕРҐМАН Орля
153 БЕРЛО
154 БЕРНАТОВИЧ Любич
155 БЕРНАТОВИЧ Леліва
156 БЕРНАТОВИЧ Рудниця
157 БЕСМАН Доленґа
158 БЕССЕР, ЕҐОН де БЕССЕР Тарча
159 БЕТКО Тшаска
160 БЕХЛЯ
161 БІБЕРШТАЙН-БЛАУРОК Біберштайн
162 БЙОЛТ Порай
163 БІЛҐОРАЙСЬКИЙ Холева
164 БІЛЕВИЧ Лодзя
165 БІЛІМОВИЧ Порай
166 БІЛЬДЗЮКЕВИЧ Вензель
167 БІЛЬДЗЮКЕВИЧ Вензель
168 БІЛЬДЗЕШЕВСЬКИЙ, БЕЛЬДЗЕШЕВСЬКИЙ Папарона
169 БІЛЬМАН Порай
170 БІРЮКОВИЧ
171 БІЦЮТКО Поґоня I
172 БЛАЖЕЄВИЧ Сас
173 БЛАЖЕВИЧ, ЮХНОВИЧ-БЛАЖЕВИЧ Сас
174 БЛАЖЕВИЧ-ЮХНОВИЧ Сас
175 БЛОЩИНСЬКИЙ Остоя
176 БЛОНСЬКИЙ Наленч
177 БЛУСЬ Жалехна, Косцеша 2)
178 БОБОШ
179 БОГУШ Окмінський
180 БОГУШ Окмінський
181 БОГУШ Окмінський
182 БОГУШ Пулкозіц
183 БОКША Папшиця
184 БОКША Папшиця, чи Кушаба
185 БОЛДИШ Корчак
186 БОЛТУЦЬ Бокей
187 БОНҐ
188 БОТВІТ Суліма
189 БОХАН
190 БОХВИЦЬ Радван
191 БРОДОВСЬКИЙ Лада
192 БРОДОВСЬКИЙ Лада
193 БРОНОВИЦЬКИЙ Корчак, Кораб 3)
194 БРОНОВСЬКИЙ Кораб
195 БРАТКОВСЬКИЙ, САС-БРАТКОВСЬКИЙ Сас
196 БРАУН Свинка
197 БРОХОЦЬКИЙ Правдзіц
198 БРОХОЦЬКИЙ, ЯНСОН-БРОХОЦЬКИЙ Правдзіц
199 БЖЕЗАНСЬКИЙ Роґаля
200 БЖЕЗІНСЬКИЙ Доліва

Артикули з 201 по 250
Прізвище Гербу

201

БЖЕЗІНСЬКИЙ Лабендзь
202 БЖЕЗІНСЬКИЙ Лабендзь
203 БЖЕЗИЦЬКИЙ
204 БЖОЗОВСЬКИЙ Ґоздава
205 БЖОЗОВСЬКИЙ Кораб
206 БЖОЗОВСЬКИЙ Кораб
207 БЖОЗОВСЬКИЙ Кораб
208 БЖОЗОВСЬКИЙ Кораб
209 БЖОЗОВСЬКИЙ, ЗАШТОЛТОВИЧ-БЖОЗОВСЬКИЙ Слеповрон
210 БЖЕСЬКИЙ Окша, Топур 3)
211 БРОЗІН
212 БРОНСЬКИЙ Ґжимала
213 БРУЄВИЧ Боньча
214 БРИЛЕВСЬКИЙ Сас
215 БРИНК Пронтницький
216 БРИТВИЧ Вчеле;
Вензель 3), чи Претвич
217 БРИТКЕВИЧ Наленч
218 БРИЧКОВСЬКИЙ Брохвич
219 БРЕХЕЙС (БРЕХАЙС) Коєн
220 БУДЗІЛОВИЧ Моґіла, Папарона 3)
221 БУДЗІСЬКИЙ Домброва
222 БУДЗЬКО Папарона
223 БУДЗЯНОВСЬКИЙ Домброва, Вадвич 3)
224 БУДКЕВИЧ Тшаска
225 БУДКЕВИЧ Тшаска
226 БУДНИЦЬКИЙ Тупач
227 БУДНИЙ Ястшембець
228 БУДРИК Ястшембець
229 БУЗАНОВСЬКИЙ Леліва
230 БУЗАНОВСЬКИЙ Леліва
231 БУЙВІД Слеповрон
232 БУЙКО Слеповрон
233 БУЙКО Ястшембець
234 БУЙНЕВИЧ Боньча
235 БУЙНЕВИЧ Боньча
236 БУЙНЕВИЧ Моґіла
237 БУКАТИЙ Помян 5)
238 БУКОВСЬКИЙ Боньча
239 БУКОВСЬКИЙ Боньча
240 БУКОВСЬКИЙ Боньча
241 БУКРАБА Шеліґа
242 БУЛАТ Боньча
243 БУЛАТ, БУЛИГА-БУЛАТ Сирокомля
244 БУЛГАК Сирокомля
245 БУЛГАК Сирокомля
246 БУЛГАК Сирокомля
247 БУЛГАК Сирокомля
248 БУЛГАК Сирокомля
249 БУЛГАРИН Булгарин
250 БУЛЕВСЬКИЙ Лодзя

Артикули з 251 по 300
Прізвище Гербу

251

БУРҐЕЛЬСЬКИЙ Бурґельський
252 БУРЖИНСЬКИЙ Побуґ
253 БУРЖИНСЬКИЙ Стшемя
254 БУРЖИНСЬКИЙ Стшемя
255 БУРЖИНСЬКИЙ Стшемя
256 БУРЛО-БУРДЗИЦЬКИЙ Одинець
257 БУРНАШЕВ
258 БУСЛАВСЬКИЙ
259 БУТКЕВИЧ Тшаска
260 БУТКЕВИЧ Тшаска
261 БУТКЕВИЧ Тшаска
262 БУТКЕВИЧ Ястшембець
263 БУТМАН Самсон
264 БУТОВИЧ Пшияцель
265 БУТОВИЧ Пшияцель
266 БУТОВСЬКИЙ Ястшембець
267 БУТРИМОВИЧ Топур, Старжа 3)
268 БУХОВЕЦЬКИЙ Дроґослав
269 БУХОЛЬЦ Дроґослав
270 БУЦВІЛОВСЬКИЙ Прус I
271 БУЦВІЛОВСЬКИЙ Стари-конь
272 БУЦЕВИЧ Корчак
273 БУЧИНСЬКИЙ Стшемя
274 БУЧИНСЬКИЙ Стшемя
275 БУШ Осория
276 БУШ Ясеньчик
277 БУШ Ясеньчик
278 БУШИНСЬКИЙ Ґжимала
279 БУЯЛЬСЬКИЙ Косцеша
280 БУЯЛЬСЬКИЙ Косцеша
281 БУЯНОВСЬКИЙ Юноша
282 БИДЗЕЛЬСЬКИЙ Доленґа
283 БИКОВ
284 БИКОВСЬКИЙ
285 БИКОВСЬКИЙ Ґриф
286 БИКОВСЬКИЙ Ґриф
287 БИКОВСЬКИЙ Ґриф
288 БИКОВСЬКИЙ Ґриф
289 БИКОВСЬКИЙ, з Якс БИКОВСЬКИЙ Ґриф
290 БИКОВСЬКИЙ Лопот
291 БИЛЕВСЬКИЙ Ватта
292 БИЛІНА Беліна
293 БИЛІНА Беліна
294 БИЧКОВСЬКИЙ Заремба
295 БИЧКОВСЬКИЙ Заремба
296 БИШЕВСЬКИЙ Ястшембець
297 БЕҐАНСЬКИЙ Правдзіц
298 БЕЙНАЦЬКИЙ Белти
299 БЕЛЕВИЧ Моґіла
300 БЕЛЕВИЧ Моґіла

Артикули з 301 по 320
Прізвище Гербу

301

БЕЛЕЦЬКИЙ Леліва
302 БЕЛЕЦЬКИЙ Леліва
303 БЕЛЕЦЬКИЙ Яніна
304 БЕЛЕЦЬКИЙ Яніна
305 БЕЛИЦЬКИЙ Побуґ
306 БЕЛИЦЬКИЙ Рох
307 БЕЛЬКЕВИЧ Домб
308 БЕЛЬКЕВИЧ Домб
309 БЕЛЬКЕВИЧ Домб
310 БЯЛИНИЦЬКИЙ-БІРУЛЯ Голобок
311 БЕЛЯЄВ
312 БЕЛЯК
313 БЕЛЯВСЬКИЙ
314 БЕЛЯВСЬКИЙ Єліта
315 БЕЛЯВСЬКИЙ Ястшембець
316 БЕНЕЦЬКИЙ Равич
317 БЕРНАРД
318 БЕРНАЦЬКИЙ Нечуя
319 БЕРНАЦЬКИЙ Порай
320 БЕРНОВИЧ Козічковський

Підготував та переклав Ю. Личковський


1) Прус I.

2) Пізніше виводилися під вказаним гербом.

3) Затверджені під зазначеним гербом.

4) У джерелі вказана помилкова назва герба - "Тши-зремби".

5) У джерелі вказана помилкова назва герба - "Гомон".