Гербовник білоруської шляхти

навігатор

Том VIII частина I

Том 8 часть 1
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.8, ч. 1. К (Каборды — Карэцкія)

  / Я. С. Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. — Мінск : Беларусь, 2022. — 927 с. : [24] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1508-9

 • Гербовник білоруської шляхти. Т.8, ч.1. К (Коборди — Корецькі)

  Є. С. Глінський [та ін.]; наук. ред. А. Рахуба. — Мінськ : Беларусь, 2022. — 927 с.: [24] арк. іл.

Шляхта

Прізвища на літеру "К" (Коборда - Корецький)

У виданні додаються кольорові ілюстрації генеалогічних таблиць (генеалогічних древ) до наступних 12 артикулів: 7, 30, 60, 65, 69, 72, 85, 112, 133, 139, 185, 199.

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-224
Артикули з 1 по 50
Прізвище Гербу

1

КОБОРДА 1) Ґриф
2 КОБИЛІНСЬКИЙ Лодзя
3 КОБИЛЬНСЬКИЙ Кшивда 2)
4 КОБИЛІНСЬКИЙ Лодзя
5 КОБИЛІНСЬКИЙ
6 КОБИЛІНСЬКИЙ Лодзя
7 КОБИЛЯНСЬКИЙ Любич 3)
8 КОВАЛЕВСЬКИЙ, ШАВЕРДИКОВИЧ-КОВАЛЕВСЬКИЙ Прус III, чи Наґоди
9 КОВАЛЕВСЬКИЙ Юноша або Ґодземба 4)
10 КОВАЛЕВСЬКИЙ Доленґа
11 КОВАЛЕВСЬКИЙ Доленґа 5)
12 КОВАЛЕВСЬКИЙ Доленґа
13 КОВАЛЕВСЬКИЙ Юноша
14 КОВАЛЬСЬКИЙ, ВЕРУШ-КОВАЛЬСЬКИЙ Верушова
15 КОВАЛЬСЬКИЙ, ВЕРУШ-КОВАЛЬСЬКИЙ Верушова 6)
16 КОВЕРСЬКИЙ Бялиня
17 КАВЕЦЬКИЙ Ґоздава
18 КАВЕЦЬКИЙ Ґоздава
19 КАВЕЦЬКИЙ
20 КАГЛЬ Побуґ
21 КОДАЦЬКИЙ Самсон 7)
22 КАДЗЕВИЧ Венява (Бавола Ґлова)
23 КОЖАНОВСЬКИЙ, ПУШКІН-КОЖАНОВСЬКИЙ Кожановський
24 КОЖУХОВСЬКИЙ Доліва 8)
25 КАЖИНСЬКИЙ, КОЖИНСЬКИЙ Холева
26 КОЗАКЕВИЧ Ковня
27 КОЗАКЕВИЧ Ковня
28 КОЗАКЕВИЧ, КУРОЧИЦЬКИЙ-КОЗАКЕВИЧ Косцеша
29 КОЗАКЕВИЧ Ковня
30 КОЗАКЕВИЧ Ковня
31 КОЗАКЕВИЧ Ковня
32 КАЗАНСЬКИЙ *
33 КОЗОПОЛЯНСЬКИЙ *
34 КОЗАРСЬКИЙ Вонж
35 КАЗАРІНОВ *
36 КОЗАРИН Дрия
37 КОЗАРИН, ОКУЛИЧ-КОЗАРИН Дрия
38 КОЗАРИН Дрия
39 КОЗАРИН Дрия
40 КОЗЕЛЬСЬКИЙ Леліва 9)
41 КАЗІҐРОДЗЬКИЙ Новина
42 КОЗІКОВСЬКИЙ, КОЗІКА-КОЗІКОВСЬКИЙ Козіка, чи Скшижлук
43 КАЗІМЕРСЬКИЙ, КАЗІМІРСЬКИЙ Біберштейн
44 КАЗІМЕРСЬКИЙ Біберштейн
45 КАЗІМІРСЬКИЙ, БІБЕРШТЕЙН-КАЗІМІРСЬКИЙ Біберштейн
46 КОЗЛОВСЬКИЙ, ГУЩА-КОЗЛОВСЬКИЙ
47 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
48 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
49 КОЗЛОВСЬКИЙ Козловский
50 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець

Артикули з 51 по 100
Прізвище Гербу

51

КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
52 КОЗЛОВСЬКИЙ, РОЛИЧ-КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
53 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
54 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець або Слеповрон 10)
55 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
56 КОЗЛОВСЬКИЙ, ДОЄВ-КОЗЛОВСЬКИЙ, ДОЯД-КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
57 КОЗЛОВСЬКИЙ Лис або Ястшембець 11)
58 КОЗЛОВСЬКИЙ Лис
59 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
60 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
61 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
62 КОЗЛОВСЬКИЙ Ястшембець
63 КОЗЛЯКОВСЬКИЙ Сушинський 12)
64 КОЗЛЯКОВСЬКИЙ Сушинський
65 КАЗНОВСЬКИЙ Сухекомнати
66 КАЗНОВСЬКИЙ Сухекомнати
67 КОЗУБОВСЬКИЙ Мора
68 КОЗУБОВСЬКИЙ Мора 13)
69 КОЗУБОВСЬКИЙ Мора
70 КОЗИРСЬКИЙ Сас
71 КАЙША Фербер або Цьолек 14)
72 КАЛЛАУР Остоя
73 КОЛОГРІВОВ * власного
74 КОЛОДЕЄВ *
75 КОЛОДЗІНСЬКИЙ, КЛОДИНСЬКИЙ, ГЕСКИ-КОЛОДЗІНСЬКИЙ, ГЕСКИМ-КОЛОДЗІНСЬКИЙ Колодин
76 КОЛОМИСЬКИЙ, КОЛОМИЦЬКИЙ
77 КОЛЛОНТАЙ Котвиця
78 КОЛОСОВСЬКИЙ
79 КОЛАЧИНСЬКИЙ
80 КОЛАЧЕВСЬКИЙ Яніна
81 КОЛЛБ, КОЛБА, СЕЛЕЦЬКИЙ-КОЛЛБ Калінова
82 КОЛБА *
83 КОЛЕНДА, КОЛЕНДО, СТАДНИЦЬКИЙ-КОЛЕНДА Белти
84 КОЛЕНДА, КОЛЕНДО, СТАДНИЦЬКИЙ-КОЛЕНДА Белти
85 КАЛІНОВСЬКИЙ Калінова
86 КАЛІНОВСЬКИЙ Калінова
87 КАЛІНОВСЬКИЙ
88 КОЛКОВСЬКИЙ Тромби
89 КАЛУСОВСЬКИЙ Роля
90 КОЛИШКО Котвиця
91 КОЛЬНИЦЬКИЙ Тромби
92 КАЛЕНЕВИЧ, КАЛІНЕВИЧ Котвич
93 КАЛЕНКЕВИЧ, КАЛІНКЕВИЧ Котвич
94 КАЛЕНЧИНСЬКИЙ Слеповрон
95 КАЛЕНЧИНСЬКИЙ Слеповрон
96 КОЛЕСІНСЬКИЙ Колодин 15)
97 КОЛЕСІНСЬКИЙ Белти
98 КОЛЕСІНСЬКИЙ, ДМІТРОВИЧ-КОЛЕСІНСЬКИЙ 16) Коен
99 КОМОРНИЦЬКИЙ Ґриф
100 КОМОРОВСЬКИЙ, ЦЬОЛЕК-КОМАРОВСЬКИЙ Цьолек

Артикули з 101 по 150
Прізвище Гербу

101

КОМОРОВСЬКИЙ, КОМАРОВСЬКИЙ Наленч
102 КОМОРОВСЬКИЙ Остоя
103 КАМЕНСЬКИЙ Слеповрон
104 КАМЕНСЬКИЙ Слеповрон
105 КАМЕНСЬКИЙ Юноша
106 КАМЕНСЬКИЙ Слеповрон 17)
107 КАМЕНСЬКИЙ, ЛЕНЕВИЧ-КАМЕНСЬКИЙ, КАМІНСЬКИЙ Слеповрон
108 КАМЕНСЬКИЙ Ястшембець
109 КАМЕНСЬКИЙ Топур
110 КАМЕНСЬКИЙ, КАМІНСЬКИЙ
111 КАМЕНСЬКИЙ, РОЛИЧ-КАМЕНСЬКИЙ Роля
112 КАМЕНСЬКИЙ Слеповрон
113 КАМЕНСЬКИЙ
114 КАМЬОНКО Ясеньчик 18)
115 КАМІНСЬКИЙ Слеповрон
116 КАМІНСЬКИЙ Топур 19)
117 КАМІНСЬКИЙ, КОРВІН-КАМІНСЬКИЙ Слеповрон
118 КАМІНСЬКИЙ, БАГРИН-КАМІНСЬКИЙ Лук 20)
119 КАМІНСЬКИЙ, РАДЗИВОНОВИЧ-КАМІНСЬКИЙ Лук
120 КАМІНСЬКИЙ Суліма
121 КАМІНСЬКИЙ, БУРЧИМУХА-КАМІНСЬКИЙ Лук
122 КАМІНСЬКИЙ Топур
123 КАМІНСЬКИЙ Лук
124 КАМІНСЬКИЙ, КАМЕНСЬКИЙ Слеповрон, чи Корвін
125 КАМІНСЬКИЙ, КАМЕНСЬКИЙ Слеповрон
126 КАМІНСЬКИЙ Роля
127 КАМІНСЬКИЙ
128 КОМОЦЬКИЙ Єліта
129 КОМОЦЬКИЙ Єліта
130 КАМПАНОВСЬКИЙ Кампенгаузен
131 КОНОНОВИЧ Радван
132 КОНОНОВИЧ Радван
133 КОНОПАЦЬКИЙ Новина
134 КОНОПАЦЬКИЙ Конопацький
135 КОНОПЛИЦЬКИЙ Суліма
136 КОНОПЛЯНСЬКИЙ Новина
137 КОНАРЖЕВСЬКИЙ 21) Побуґ
138 КОНДРАТОВИЧ Сирокомля
139 КОНДРАТОВИЧ Абданк
140 КОНДРАТОВИЧ Абданк
141 КОНДРАТОВИЧ Сирокомля
142 КОНДРАТОВИЧ Сирокомля
143 КОНДРАТОВИЧ Леліва
144 КАНДИБА, ПРОКШИЦЬ-КАНДИБА Кампенгаузен
145 КАНЦЛЕР, КАНЗЛЕР Летав
146 КОНКОЛОВИЧ Дзялоша
147 КОНОПКА Новина 22)
148 КОНСТАНТИНОВИЧ, ПОГОЖИЙ-КОНСТАНТИНОВИЧ Лис
149 КЕНСТОВИЧ, КОНСТОВИЧ, ҐЕЖҐАЙЛО-КЕНСТОВИЧ, КЕЖҐАЙЛО-КЕНСТОВИЧ Покора
150 КАН, КАНН Кантакузен

Артикули з 151 по 200
Прізвище Гербу

151

КОНЮШЕВСЬКИЙ Правдзіц
152 КОПАЛІНСЬКИЙ, з Копасіна КОПАЛІНСЬКИЙ Копасіна
153 КОПАЦЕВИЧ, ПОКУЦЬ-КОПАЦЕВИЧ *
154 КАПЛАН * власного
155 КАПЛІНСЬКИЙ 23) Топур
156 КОПУЛЦЕВИЧ, КОПУЛЬЦЕВИЧ, ЛЮБРИЦЬКИЙ-КОПУЛЦЕВИЧ Абданк
157 КАПУСЦИНСЬКИЙ Одровонж
158 КОПЦЕВИЧ, КАПЦЕВИЧ, ПЕНЬКО-КОПЦЕВИЧ Слеповрон
159 КОПЧИНСЬКИЙ
160 КОПИЦЬКИЙ Копицький
161 КОПЕРНИЦЬКИЙ Ястшембець
162 КОПЕРНИЦЬКИЙ Ястшембець
163 КАРІО Ґоздава
164 КАРАБАНОВИЧ 24) Аксак
165 КОРОЛЬКЕВИЧ Домброва
166 КОРЖЕНЕВИЧ-ВИСОЦЬКИЙ Одровонж
167 КОРЖЕНЕВИЧ *
168 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Наленч
169 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Наленч
170 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Наленч
171 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Ваґа 25)
172 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ 26) Колюмна 27)
173 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ, МОЖЕЙКО-КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Ваґа
174 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Наленч
175 КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Наленч
176 КОРОТКЕВИЧ Корвін
177 КОРОТКЕВИЧ 28) Корвін
178 КОРОТКЕВИЧ Єловецький
179 КОРОТКЕВИЧ, КОРАТКЕВИЧ Корвін
180 КОРОТИШЕВСЬКИЙ Корчак
181 КАРБОВСЬКИЙ Тши булави
182 КАРБОВСЬКИЙ Тши булави
183 КАРБОВСЬКИЙ 29) Остшев, чи Нечуя
184 КАРВОВСЬКИЙ Равич або Сас 30) 31)
185 КАРВОВСЬКИЙ Пнейня 32)
186 КАРВОВСЬКИЙ Равич
187 КАРВОВСЬКИЙ
188 КОРДОВСЬКИЙ Косцеша
189 КОРЗЮК, КОРДЗЮК, КОРЗЮК-ЗАЛЕСЬКИЙ Лада 33)
190 КОРКОЗОВИЧ, з Коркозів КОРКОЗОВИЧ, КОРКОЗЕВИЧ Сас 34)
191 КАРЛОВИЧ Остоя 35)
192 КОРНІЛОВИЧ Корниць або Равич 36)
193 КАРНИЦЬКИЙ Лис або Косцеша 37)
194 КОРОЗА, КОРОЗО Наленч
195 КОРОЛЬКО, БОБРОВСЬКИЙ-КОРОЛЬКО Корниць
196 КАРПІЛОВИЧ Карп
197 КАРПІНСЬКИЙ Кораб
198 КАРПІНСЬКИЙ Кораб
199 КАРПОВИЧ Кораб
200 КАРПОВИЧ Кораб

Артикули з 201 по 224
Прізвище Гербу

201

КАРПОВИЧ Кораб
202 КАРПОВИЧ Кораб
203 КАРПОВИЧ 38) Кораб
204 КАРПОВИЧ Кораб
205 КАРПОВИЧ Кораб
206 КАРПОВИЧ Кораб
207 КАРПОВИЧ Кораб
208 КАРПОВИЧ Кораб
209 КАРПОВИЧ
210 КОРПУЛЕВСЬКИЙ Корниць
211 КОРУЛЬСЬКИЙ, КОРОЛЬСЬКИЙ 39) Косцеша
212 КАРЧЕВСЬКИЙ Свенчиць 40)
213 КАРЧЕВСЬКИЙ Самсон
214 КАРЧЕВСЬКИЙ Ясеньчик 41)
215 КАРЧЕВСЬКИЙ Самсон
216 КОРИБСЬКИЙ, ЧЕРВОНКА-КОРИБСЬКИЙ Слеповрон
217 КОРИТКО Єліта
218 КОРИЦЬКИЙ, БОНДЗА-КОРИЦЬКИЙ Цьолек
219 КОРИЦЬКИЙ Цьолек 42)
220 КОРИЦЬКИЙ Цьолек
221 КОРЕВА, КОРЕВО 43) Дембно
222 КОРЕВА
223 КОРЕЙВА Дембно 44)
224 КОРЕЦЬКИЙ Поґоня

Підготував та переклав Ю. Личковський


* Написання прізвища латиницею відсутнє.

1) У деяких документах прізвище передавалося у формі "Коберда". У російськомовних документах ХІХ ст. могло писатися як "Кобордо". Рід іноді використовував прізвиська "Гарбіт на Поле(н)тині", "Гарбіт-Полентинський".

2) Рід використовує герб "Кшивда відмінний".

3) Рід використовує герб "Любич відмінний".

4) Герб "Юноша" представлений у виводі 1804 року, "Ґодземба" – 1832 року.

5) Рід використовує герб "Доленґа відмінний".

6) Рід використовує герб "Верушова відмінний".

7) Рід використовує герб "Самсон відмінний".

8) Рід використовує герб "Доліва відмінний".

9) Рід використовує герб "Леліва відмінний".

10) Герб "Ястшембець" представлений у виводі 1802 року, "Слеповрон" - 1831 року.

11) Герб "Лис" представлений у виводі 1817 року, "Ястшембець" - зображений на генеалогічній таблиці.

12) Рід використовує герб "Сушинский відмінний".

13) Зображення та польська назва їхнього герба ("Morze") відрізняється від герба "Mora".

14) У більшості родових документів фігурував герб "Фербер", "Цьолек" - на генеалогічній таблиці роду від 1802 року.

15) Рід використовує герб "Колодин II".

16) У деяких випадках придомок використовувався у формі "Димітрович".

17) Рід використовує герб "Слеповрон відмінний".

18) Рід використовує герб "Ясеньчик відмінний".

19) Відповідно до зображення рід використовує герб "Окша відмінний".

20) Рід використовує герб "Лук відмінний".

21) У виводі 1835 року рід фігурував з придомком "з Конаржева".

22) Рід використовує герб "Новина відмінний".

23) У виводі 1825 року рід фігурував з прізвищем у формі "з Капліна Каплінські".

24) Більш ранні покоління роду використовували прізвище у формі "Карабан".

25) Рід використовує герб "Ваґа відмінний".

26) У деяких російськомовних документах прізвище писалося у формі "Короневський".

27) Рід використовує герб "Колюмна відмінний".

28) У ХІХ ст. представники роду використовували придомок "Корвін".

29) У виводі 1828 року фігурували з придомком "Остшев", але сумнівно, щоб вони його використовували насправді.

30) Герб "Равич" представлений у виводі 1802 року, "Сас" - зображений на генеалогічній таблиці роду.

31) Зображений герб "Сас відмінний".

32) Рід використовує герб "Пнейня відмінний".

33) Рід використовує герб "Лада IV".

34) Рід використовує герб "Сас відмінний".

35) Рід використовує герб "Остоя відмінний".

36) У виводі 1815 року гербом роду називався "Корниць", але згодом у тексті виводу він був виправлений на "Равич" у формі "Урсін-Равич". Також був дописаний придомок "Урсін".

37) Герб "Лис" представлений у виводі 1804 року, "Косцеша" - 1834 року.

38) У виводі 1832 року стверджувалося, що рід використовував придомок "Карп".

39) У виводі 1835 року прізвище передавалося як "Косцеші з Корул Корульські", але така форма не відповідала дійсності. У деяких метричних виписках прізвище виглядало як "Король".

40) Рід використовує герб "Свенчиць відмінний".

41) Рід використовує герб "Ясеньчик відмінний".

42) Так у виводі 1819 року. Справжнім гербом татарського роду Корицьких є власний герб "Кориця".

43) У приватному листуванні представників роду родовим гербом називався "Абданк". У деяких документах прізвище передавалося у формі "Корейва".

44) Рід використовує герб "Дембно відмінний".