Гербовник білоруської шляхти

навігатор

Том V

Том 5
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5. Д

  Я.С.Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1252-1

 • Гербовник білоруської шляхти. Т.5. Д

  Є.С.Глінський [та ін.]; наук. ред. А.Рахуба. — Мінськ: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] арк. іл.

Шляхта

Прізвища на літеру "Д"

У виданні додаються кольорові ілюстрації генеалогічних таблиць (генеалогічних древ) до наступних 20 артикулів: 5, 19, 34, 42, 57, 80, 94, 104, 106, 109, 122, 132, 134, 157, 167, 169, 173, 193, 196, 199

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-213
Артикули з 1 по 50
Прізвище Гербу

1

ДОБОШИНСЬКИЙ Абданк 1)
2 ДОБКОВСЬКИЙ Тромби
3 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, ОДИНЕЦЬ-ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Одинець
4 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
5 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
6 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
7 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
8 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
9 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
10 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Одинець або Поциск
11 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
12 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Доліва
13 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
14 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ *
15 ДОБЖАНСЬКИЙ Сас
16 ДОБЖИНСЬКИЙ Єліта 1)
17 ДОБЖИНСЬКИЙ Єліта
18 ДОБЖИНСЬКИЙ
19 ДОБЖИЦЬКИЙ Лещиць
20 ДАВАЦ, фон ДАВАЦ Давац
21 ДОВЕЙКО
22 ДАВИДОВИЧ, БІШПІНҐ-ДАВИДОВИЧ Тромби
23 ДАВИДОВСЬКИЙ, БУДЗИНА-ДАВИДОВСЬКИЙ Прус III
24 ДАВИДОВСЬКИЙ Прус III, чи Наґоди
25 ДАВИДОВСЬКИЙ Прус III
26 ДАВИДОВСЬКИЙ Прус I
27 ДАВИДОВСЬКИЙ, БУДЗИНА-ДАВИДОВСЬКИЙ Прус III
28 ДЕДЕРКО Дедеркало
29 ДОКТОРОВИЧ
30 ДАЛЕЦЬКИЙ Юноша
31 ДАЛЕЦЬКИЙ
32 ДОМОЗИРСЬКИЙ, ДЕМОЗИРСЬКИЙ Ястшембець
33 ДОМАНЕВСЬКИЙ Любич
34 ДОМАНОВСЬКИЙ, ДОМАНОВИЧ Боґорія або Побуґ
35 ДОМАНСЬКИЙ Ляриша
36 ДОМАНСЬКИЙ Ляриша
37 ДОМАНСЬКИЙ Ляриша
38 ДОМАРАЦЬКИЙ
39 ДОМАШЕВИЧ Ястшембець
40 ДОМАШЕВИЧ Ястшембець
41 ДОМБРОВА Домброва
42 ДОМБРОВА Домброва
43 ДОМБРОВА Домброва
44 ДОМБРОВСЬКИЙ Доленґа
45 ДОМБРОВСЬКИЙ, ҐЖИВА-ДОМБРОВСЬКИЙ Домбровський
46 ДОМБРОВСЬКИЙ, ЮНОША-ДОМБРОВСЬКИЙ Юноша
47 ДОМБРОВСЬКИЙ Домбровський
48 ДОМБРОВСЬКИЙ Забава
49 ДОМБРОВСЬКИЙ Доленґа
50 ДОМБРОВСЬКИЙ Юноша

Артикули з 51 по 100
Прізвище Гербу

51

ДОМБРОВСЬКИЙ Наленч
52 ДОМБРОВСЬКИЙ Оґоньчик 2)
53 ДОМБРОВСЬКИЙ Домброва
54 ДОМБРОВСЬКИЙ Порай
55 ДОМБРОВСЬКИЙ Равич
56 ДОМБРОВСЬКИЙ Домброва
57 ДОМБРОВСЬКИЙ Домбровський, чи Панна
58 ДОМБРОВСЬКИЙ Абданк
59 ДОМБРОВСЬКИЙ Юноша
60 ДОМБРОВСЬКИЙ
61 ДОМЕЙКО, КОНТРИМ-ДОМЕЙКО Данґель 3)
62 ДОМІНІКОВСЬКИЙ Юноша 4)
63 ДОМЕНЕЦЬКИЙ Юноша
64 ДАНЕЙКО, ФЕДКОВИЧ-ДАНЕЙКО Сас
65 ДАНЕЙКО Сас
66 ДАНЕЙКО Сас
67 ДАНІЛЕВИЧ Остоя
68 ДАНІЛЕВИЧ Остоя
69 ДАНІЛЕВИЧ Остоя
70 ДАНІЛЕВИЧ *
71 ДАНІЛОВИЧ Сас
72 ДАНОВСЬКИЙ Кшивда
73 ДАНОВСЬКИЙ Кшивда
74 ДАНОВСЬКИЙ Кшивда
75 ДАННЕНШТЕРН, МЕТЦЮ фон ДАННЕНШТЕРН
76 ДАНЕФЕЛЬТ, ДАНЕФЕЛЬД Абданк
77 ДОРОГАН *
78 ДОРОГУНЦЕВ *
79 ДОРОЖИНСЬКИЙ Лис
80 ДЕРЕНГОВСЬКИЙ Деренговский
81 ДЕРЕНҐОВСЬКИЙ Деренґовський
82 ДОРОНЕВСЬКИЙ Леліва
83 ДОРОШКЕВИЧ Лис
84 ДОРОШКЕВИЧ, БОУФАЛЛ-ДОРОШКЕВИЧ Лис 5)
85 ДОРОШКЕВИЧ, БОУФАЛЛ-ДОРОШКЕВИЧ Лис 5)
86 ДОРОШКЕВИЧ, БОУФАЛ-ДОРОШКЕВИЧ Лис 6)
87 ДАРКШЕВИЧ, ДОРОШКЕВИЧ
88 ДОСТОЄВСЬКИЙ Радван
89 ДОВҐЯЛО Задора
90 ДОВНАРОВИЧ
91 ДОВНАРОВИЧ Моґіла
92 ДАЧЕВСЬКИЙ Слеповрон
93 ДАШКЕВИЧ, КОРИБУТ-ДАШКЕВИЧ Корибут
94 ДАШКЕВИЧ Корибут
95 ДАШКЕВИЧ Корибут
96 ДАШКЕВИЧ Корибут
97 ДАШКЕВИЧ, КОРИБУТ-ДАШКЕВИЧ Корибут
98 ДАШКЕВИЧ, КОРИБУТ-ДАШКЕВИЧ Корибут
99 ДАШКЕВИЧ, КОРИБУТ-ДАШКЕВИЧ Корибут 7)
100 ДВОРАКОВСЬКИЙ Роля

Артикули з 101 по 150
Прізвище Гербу

101

ДВОРАКОВСЬКИЙ Слеповрон
102 ДВОРЖАНІНОВИЧ-ВИСОЦЬКИЙ Дрия
103 ДЕМІДОВИЧ, ДЕМІДЕЦЬКИЙ-ДЕМІДОВИЧ Наленч
104 ДЗЕМІДОВИЧ, ДЗЕМЯДОВИЧ,
ВОЛЧЕЦЬКИЙ-ДЗЕМІДОВИЧ, ВОЛЧАЦЬКИЙ-ДЗЕМІДОВИЧ
Абданк
105 ДЗЕМЯНОВИЧ (ДЗЕМ'ЯНОВИЧ) Тупа
106 ДЕНІСЕВИЧ, ДЕНІСОВИЧ Деніс
107 ДЕНІСЕНКО
108 ДЗЕНІШЕВСЬКИЙ
109 ДЕРЕВОЄД, ДЕРВОЄД Помян
110 ДЕРЕВІНСЬКИЙ Корчак
111 ДЗЕРДЗЕЄВСЬКИЙ Правдзіц 8)
112 ДЗЬОВҐА, ДЗЯВҐА Єліта
113 ДЗІКОВИЦЬКИЙ Дрия
114 ДЗІКОВИЧ Доліва
115 ДЗІЧКАНЕЦЬ Єліта
116 ДЗІЧКОВСЬКИЙ, РАДЗІВОНОВИЧ-ДЗІЧКОВСЬКИЙ Порай
117 ДЗМІТРОВИЧ Радван 9)
118 ДМІТРОВСЬКИЙ *
119 ДМІШЕВИЧ, ШИМКО-ҐЖИБОВСЬКИЙ-ДМІШЕВИЧ Божездарж
120 ДЗЮПЧИНСЬКИЙ Косцеша
121 ДЗЕВОЧКА Сирокомля
122 ДЗЕДЗИЦЬКИЙ Доленґа
123 ДЗЕДЗЮЛЯ Сас
124 ДЗЕДЗЮЛЯ Сас 10)
125 ДЗЯНКОВСЬКИЙ Косцеша
126 ДЗЕРЖАВСЬКИЙ Суліма
127 ДЗЕРЖКОВИЧ Венява
128 ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Суліма
129 ДЗЯТКО Котвиця
130 ДЕШИНА Дешина
131 ДЛУҐОПОЛЬСЬКИЙ Сас
132 ДЛУЖНЕВСЬКИЙ Прус III
133 ДЛУЖНЕВСЬКИЙ Доленґа
134 ДМОХОВСЬКИЙ Побуґ
135 ДМОХОВСЬКИЙ, ДМУХОВСЬКИЙ Побуґ
136 ДМОХОВСЬКИЙ, ДМУХОВСЬКИЙ Побуґ
137 ДМОХОВСЬКИЙ, ДМУХОВСЬКИЙ Побуґ
138 ДОЛМАТ Позняк
139 ДОЛМАТ Розмяр
140 ДОРНЯК Косцеша
141 ДОВҐІРД
142 ДОВМАНТ Поґоня
143 ДОВМАНТ Поґоня
144 ДОВНАР, ЗАПОЛЬСЬКИЙ-ДОВНАР Побуґ
145 ДОВНАР
146 ДОВНАР Новина
147 ДОВНАР, ЗАПОЛЬСЬКИЙ-ДОВНАР Побуґ
148 ДОВНАР, ЗАПОЛЬСЬКИЙ-ДОВНАР Побуґ
149 ДОВНАР, ЗАПОЛЬСЬКИЙ-ДОВНАР Побуґ
150 ДОВНАР, ЗАПОЛЬСЬКИЙ-ДОВНАР Побуґ

Артикули з 151 по 200
Прізвище Гербу

151

ДОВНАР, ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР Побуґ
152 ДОВНАР, ЗАПОЛЬСЬКИЙ-ДОВНАР Побуґ
153 ДРОБИШЕВСЬКИЙ Дробиш
154 ДРАГАТТ Ольґерд
155 ДРОЗДОВИЧ Ястшембець
156 ДРОЗДОВИЧ Ястшембець
157 ДРОЗДОВИЧ, ДЕНІСКО-ДРОЗДОВИЧ Ястшембець
158 ДРОЗДОВСЬКИЙ Ястшембець
159 ДРОЗДОВСЬКИЙ Єзержа
160 ДРОЗДОВСЬКИЙ Ястшембець
161 ДРОЗДОВСЬКИЙ Пілява
162 ДРОЗДОВСЬКИЙ Єзержа
163 ДРАНІКОВСЬКИЙ
164 ДРАВДЗИК Божаволя
165 ДЖНЕВИЧ Дрия
166 ДРУЖИЛОВСЬКИЙ, ГОГОЛЬ-ДРУЖИЛОВСЬКИЙ Ястшембець
167 ДРУЦЬКИЙ-ЛЮБЕЦЬКИЙ Друцьк
168 ДРУШКЕВИЧ
169 ДРУЖИНСЬКИЙ Слеповрон
170 ДРЕЛІНҐ Дрелінґ
171 ДРЕССЕЛЬ Дрессель
172 ДУБОВЕЦЬКИЙ Лис
173 ДУБІКОВСЬКИЙ Остоя
174 ДУБІНСЬКИЙ Заґлоба
175 ДУБІНСЬКИЙ *
176 ДУБІСЬКИЙ Заґлоба
177 ДУБИЦЬКИЙ, ЗАҐЛОБА-ДУБИЦЬКИЙ Заґлоба
178 ДУБІЧИНСЬКИЙ
179 ДУБОВИК, ФІЛІПОВИЧ-ДУБОВИК Побуґ
180 ДУБОВИК, ФІЛІПОВИЧ-ДУБОВИК Побуґ
181 ДУБОВИК Домб
182 ДУБОЙСЬКИЙ Домб
183 ДУБОВСЬКИЙ Бродзиць
184 ДУБОВСЬКИЙ Бродзиць
185 ДУБРАВСЬКИЙ Сас
186 ДУБЕЛЕВСЬКИЙ Заґлоба
187 ДУБЕНЕЦЬКИЙ, КАЧАН-ДУБЕНЕЦЬКИЙ Наленч
188 ДУБЕНЕЦЬКИЙ Заґлоба
189 ДУДІН Лабендзь
190 ДУДИЧ, ДУДА-ДУДИЧ Ястшембець
191 ДУДКОВСЬКИЙ, ДУТКОВСЬКИЙ Остоя
192 ДУКШИНСЬКИЙ, ДУКШТА-ДУКШИНСЬКИЙ Лабендзь 11)
193 ДУЛЕВИЧ Цьолек
194 ДУЛИЧ Дулич
195 ДУНАЄВСЬКИЙ Сас
196 ДУХНОВСЬКИЙ, ҐОТТАРД-ДУХНОВСЬКИЙ Джевиця
197 ДУХНОВСЬКИЙ
198 ДУШКЕВИЧ Леліва
199 ДУШЕВСЬКИЙ, ШИМКОВИЧ-ДУШЕВСЬКИЙ Побуґ
200 ДИБОВСЬКИЙ Наленч 12)

Артикули з 201 по 250
Прізвище Гербу

201

ДИБОВСЬКИЙ Бродзиць
202 ДИЛЕВСЬКИЙ Наленч
203 ДИННІКОВ *
204 ДИШЛЕВИЧ
205 ДЯКЕВИЧ *
206 ДЕЛЯВАЛЬ, ДЕЛЯ ВАЛЛЕ, ДЕЛЛЕ ВАЛЛЕ,
ДЕЛЕВАЛЛА, ДЕЛЯЛИЧ-ДЕЛЕВАЛЛА 13)
Делялич
207 ДЕЛІНСГАУЗЕН
208 ДЕЛЬПАЧЕ, ДЕЛЬПЕШ Ґоздава 14)
209 ДЕМБІНСЬКИЙ *
210 ДЕМБСЬКИЙ Правдзіц або Радван
211 ДЕНГОФФ Денгофф
212 ДЕРШКОФФ
213 ДЕНТЕР Айхінґер 15)

Підготував та переклав Ю. Личковський


* Написання прізвища латиницею відсутнє.

1) Герб "Єліта відмінний".

2) Герб "Оґоньчик відмінний".

3) Герб "Данґель II відмінний".

4) Герб "Юноша відмінний".

5) Герб "Лис відмінний".

6) Герб "Лис IV відмінний".

7) Герб "Корибут відмінний".

8) Герб "Правдзіц II".

9) Герб "Радван відмінний".

10) Цей рід має власний герб схожий на герб "Сас".

11) Герб власний.

12) Герб "Наленч відмінний".

13) В оригінальному французькому написанні виглядає як "de la Vallée".

14) Герб власний - "Ґоздава відмінний".

15) Герб "Айхінґер II".