Гербовник білоруської шляхти

навігатор

Том VI

Том 6
  • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.6. Е, Ё, Ж

    Я. Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. — Мінск : Беларусь, 2020. — 543 с., [24] л. іл.


  • ISBN 978-985-01-1345-0

  • Гербовник білоруської шляхти. Т.6. Є, Й, Ж

    Є. Глінський [та ін.]; наук. ред. А. Рахуба. — Мінськ : Беларусь, 2020. — 543 с., [24] арк. іл.

Шляхта

Прізвища на літери "Є", "Й", "Ж"

У виданні додаються кольорові ілюстрації генеалогічних таблиць (генеалогічних древ) до наступних 14 артикулів: 9, 24, 32, 36, 37, 49, 50, 63, 77, 82, 83, 93 (2), 94, 103.

  • 01-51
  • 52-103
Артикули з 1 по 51
Прізвище Гербу

1

ЄЛЬСЬКИЙ Пелеш
2 ЄЛЕЦЬ 1) Леліва
3 ЄЛЕЦЬ Леліва
4 ЄНДЖЕЄВСЬКИЙ Наленч
5 ЄНЦЕЛЕВИЧ Нечуя
6 ЄНЬЧИК, ЯНЬЧИК Стшемя
7 ЄРМАКОВ
8 ЄРМАШКЕВИЧ Калінова 2)
9 ЄРЖИКОВИЧ 3) Леліва
10 ЄСЬМАНТОВИЧ 4) Побуґ
11 ЄСЬМАН, ГЛЕБОВИЧ-ЄСЬМАН Корчак
12 ЄСЬМАН, ГЛЕБОВИЧ-ЄСЬМАН Корчак
13 ЄСЬМАН 5) Корчак
14 ЄСЬМАН Корчак
15 ЙОДКО, НАРКЕВИЧ-ЙОДКО Лис
16 ЙОДКО, ПЕТКЕВИЧ-ЙОДКО Лис, чи Бзура
17 ЙОЛШИН 6) Покора
18 ЙОРДАН Тромби
19 ЙОРК, фон ЙОРК *
20 ЖАБОВИЧ Доленґа
21 ЖЕБРОВСЬКИЙ Леліва
22 ЖЕБРОВСЬКИЙ Леліва
23 ЖАБЧИЦЬ 7) Любич 8)
24 ЖАБА Косцеша 9)
25 ЖАҐЛІНСЬКИЙ, ЖИҐЛІНСЬКИЙ Тупач 10)
26 ЖЕҐНЕВСЬКИЙ Ястшембець
27 ЖЕҐОТА 11) Топур
28 ЖАДЕЦЬКИЙ Цьолек
29 ЖАКЕВИЧ Равич
30 ЖАКЕТ 12) Раес
31 ЖОЛОДКОВИЧ, ЖОЛОДКЕВИЧ Домб
32 ЖЕЛІҐОВСЬКИЙ Беліна
33 ЖЕЛІХОВСЬКИЙ Цьолек
34 ЖОЛКОВСЬКИЙ, ЖУЛКОВСЬКИЙ Ястшембець
35 ЖЕЛЕЗНИЦЬКИЙ
36 ЖЕЛЯЗОВСЬКИЙ 13) Єзержа
37 ЖЕМБОЦЬКИЙ, ЗЕМБОЦЬКИЙ Радван 14)
38 ЖОНҐАЙЛОВИЧ Комоняка
39 ЖОНДЛОВСЬКИЙ Любич
40 ЖАРАВОВ
41 ЖАРДЕЦЬКИЙ Цьолек
42 ЖОЛНЕРОВИЧ Пшестшал
43 ЖОЛНЕРКЕВИЧ Ястшембець
44 ЖАВРИД, ЖОВРИД Радван
45 ЖАВРИД, ЖОВРИД Радван
46 ЖАВРИД, ЖОВРИД Радван
47 ЖАВРИД, ЖОВРИД Радван
48 ЖОХОВСЬКИЙ, ҐОТАРТОВИЧ-ЖОХОВСЬКИЙ Бродзиць
49 ЖДАНОВИЧ Ястшембець
50 ЖДАНОВИЧ Ястшембець
51 ЖДАНОВИЧ Ястшембець

Артикули з 52 по 103
Прізвище Гербу

52

ЖДАНОВИЧ, з мурзів ЖДАНОВИЧ Пшияцель
53 ЖДАНОВИЧ, КРУКОВСЬКИЙ-ЖДАНОВИЧ Ждан
54 ЖДАНОВИЧ, КРУКОВСЬКИЙ-ЖДАНОВИЧ Ждан або Ястшембець
55 ЖДАНОВСЬКИЙ, ЗДАНОВСЬКИЙ Помян
56 ЖМЕЙОВСЬКИЙ 15) Слеповрон
57 ЖОЛОНДЗЬ 16) Сирокомля
58 ЖОЛТЕК, МІТКЕВИЧ-ЖОЛТЕК Ястшембець
59 ЖУҐАРЖЕВСЬКИЙ Божаволя
60 ЖУДРО Абданк 17)
61 ЖУДРО Лабендзь
62 ЖУДРО Лабендзь
63 ЖУК Слеповрон
64 ЖУК, БАРТОШЕВИЧ-ЖУК Слеповрон
65 ЖУКОВСЬКИЙ 18) Прус III
66 ЖУКОВСЬКИЙ Ястшембець
67 ЖУКОВСЬКИЙ Ястшембець
68 ЖУКОВСЬКИЙ Жуковский
69 ЖУКОВСЬКИЙ Ястшембець
70 ЖУКОВСЬКИЙ Жуковський
71 ЖУКОВСЬКИЙ Жуковський
72 ЖУКОВСКИЙ Жуковський
73 ЖУКОВСЬКИЙ Ястшембець
74 ЖУКОВСЬКИЙ Прус III
75 ЖУКОВСЬКИЙ, КОНТВІД-ЖУКОВСЬКИЙ Ястшембець
76 ЖУКОВСЬКИЙ Ястшембець
77 ЖУКОВСЬКИЙ Ґриф
78 ЖУРАВЛЕВИЧ 19) Ґриф
79 ЖУРАВСЬКИЙ Леліва
80 ЖУРАВСЬКИЙ 20) Леліва
81 ЖУРАВСЬКИЙ Ґешав 21)
82 ЖУРОМСЬКИЙ Леліва
83 ЖУХОВЕЦЬКИЙ, КШИЖАН-ЖУХОВЕЦЬКИЙ Слеповрон
84 ЖИБУРТОВИЧ, ЖИБУРТ-ЖИБУРТОВИЧ Осория
85 ЖИВАЛКОВСЬКИЙ
86 ЖИВЕНЬ Дембно
87 ЖИВИЦЬКИЙ Джевиця
88 ЖИВИЦЯ 22) Ястшембець
89 ЖИДЕЦЬКИЙ Джевиця
90 ЖИДОВИЧ 23) Любич
91 ЖИЖНЕВСЬКИЙ, ЖИЗЬНЕВСЬКИЙ Бялиня 24)
92 ЖИЖЕМСЬКИЙ 25) Жижемський
93 ЖИЛЕВИЧ Любич
94 ЖИЛІНСЬКИЙ Любич
95 ЖИЛІНСЬКИЙ Любич
96 ЖИЛІНСЬКИЙ 26) Любич
97 ЖИЛІНСЬКИЙ Любич
98 ЖИЛІНСЬКИЙ
99 ЖИРКЕВИЧ Дембно 27)
100 ЖИРКЕВИЧ Дембно
101 ЖИТКЕВИЧ Ястшембець
102 ЖИТНІКОВ *
103 ЖИШКЕВИЧ, ЖИЖКЕВИЧ Ястшембець

Підготував та переклав Ю. Личковський


* Написання прізвища латиницею відсутнє.

1) У виводі від 1798 р. фігурували з придомком "Воронович-".

2) Герб Калінова відмінний.

3) У документах XVIII ст. прізвище передавалося як Іржикович.

4) У документах ХІХ ст. прізвище іноді передавалося як Ейсьмонтович.

5) У документах ХІХ ст. прізвище іноді передавалося як Есьман.

6) У постанові від 1833 р. фігурували з придомком "Добеслав-". У російськомовних документах прізвище передавалося як Іолшин.

7) Використовували придомок Жабка-.

8) Герб Любич відмінний.

9) Герб Косцеша відмінний.

10) Герб Тупач відмінний.

11) Використовували придомок "з Мілакова".

12) У початковому французькому варіанті прізвище мало вигляд Jaquet, далі, у другій третині XVIII ст., трансформувалося в Żaket або Żakiet. У виводі від 1832 р. використовували придомок "de Ràés", "de Raes".

13) У виводі від 1800 р. фігурували з придомком "Цвік-".

14) Герб Радван відмінний.

15) Прізвище також писалося у формі Жмійовський, Жмеєвський, Змійовський.

16) У виводі від 1826 р. фігурували з придомком "з Углічів". У документах XVI – першої половини XVII ст.ст. прізвище писалося переважно у старобілоруській (неполонізованій) формі Жолудь.

17) Герб Абданк відмінний.

18) У виводі від 1799 р. представлені з придомком "Собор-".

19) У виводі від 1832 р. фігурували з придомком "Добек-".

20) У виводі від 1829 р. фігурували з придомком "з Журава".

21) Герб Ґешав відмінний.

22) У виводі від 1805 р. та перенесення виводу від 1819 р. рід фігурувал з придомком "Древич-".

23) У виводі від 1802 р. фігурували з придомком "Тарґоня-"

24) Герб Бялиня відмінний.

25) Княжий рід. Часом використовували придомок "на Жижмах".

26) У постанові від 1833 р. прізвище представлялося у вигляді "Войсім-Мордас-Жилінський", а у виводі від 1820 р. фігурували з придомком "з Мордасів".

27) Герб Дембно відмінний.