Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літеру "Л"

Л

Лабендзь

Герб Лабендзь

 

Борковські (Б87-89)
Бжезінські (Б201,202)
Вонсовичі (В62,63)
Венцевичі (Ог108)
Воложинські (В52)
Дудіни (Д189)
Жудри (Е61,62)
Зарембські (З81)
Заусцинські (З30)
Зубовичі (З133-135)
Концевичі (ЗВ[2]85)
Лещиловські (Нг100)
Макаревичі (Нг112)
Марцинкевичі (Вг187)
Марцинкевичі (Нг113)
Марцинкевичі (Хг59)
Марцинкевичі (ЗВ[2]104)
Ободовичі (А1)
д'Оріони (А143)
Раєцькі (Дунін-) (Нг142)
Станілевичі (Ог98)
Томашевичі (ЗВ[1]65)

Лада

Герб Лада

 

Богдановичі (Б18-20,28)
Бродовські (Б191,192)
Бродовські (Нг15)
Валицькі (В39-44)
Ґрандзькі (Вг36)
Ґродзицькі (Г194)
Заблоцькі (ЗВ[1]30)
Ігнатовські (ЗВ[2]74)
Лавриновичі (ЗВ[2]94)
Лапінські (ЗВ[2]91)
Лаппи (ЗВ[2]92)

Лада III

Герб Лада III

 

Соболевські (ЗВ[1]60,61)

Лада III

Герб Лада III (відм.)

відм.

Бартошевичі (Вг3)

Лада IV

Герб Лада IV

 

Ґродзицькі (Г194)
Корзюки (К1-189)

Лада IV

Герб Лада IV (відм.)

відм.

Заблоцькі (З7,11)

Лада IV

Герб Лада IV (відм.)

відм.

Завістовські (З23-25)

Лада IV

Герб Лада IV (відм.)

відм.

Ґнатовські (Г164)

Лада IV

Герб Лада IV (відм.)

відм.

Ржендзінські (Ог90)

Лев III

Герб Лев III

 

Висоцькі (В214,215)

Лев IX

Герб Лев IX

 

Ваґнери (В2)

Лев

Герб Лев (відм.)

відм.

Олекевичі (А71)

Лев

Герб Лев

 

Волчецькі (В118)

Левальт II

Герб Левальт II

 

Ґурські (Г252)

Леварт

Герб Леварт

 

Княжищі (Вг58)
Крупскі (Вг70)
Лави (ЗВ[1]41)

Леварт

Герб Леварт (відм.)

відм.

фон Ґрафи (Г202)

Леліва

Герб Леліва

 

Абрамовичі (А10)
Абрамовичі (Ог2)
Абрамовичі (ЗМ1,2)
Адамовичі (А25-31)
Адамовичі (Хг1)
Арестовичі (А118)
Багрицевичі (Б33)
Баранцевичі (Б81)
Белецькі (Б301,302)
Бербаші (Б151)
Бернатовичі (Б155)
Бобінські (Б1)
Бузановські (Б229,230)
Бялопйотровичі (ЗВ[2]10)
Бялошицькі (Ог7)
Вашклевичі (В123)
Вейтки (В127)
Верозембські (Рг6)
Володзьки (В48-50)
Виржиковські (В205)
Гладкі (Г149)
Гомолінські (Г43)
Гринцевичі (Г233)
Ґінтовти (Г141)
Ґоварковські (Г3)
Ґордзялковські (Г89)
Дороневські (Д82)
Душкевичі (Д198)
Єльці (Е2,3)
Єржиковичі (Е9)
Жебровські (Е21,22)
Журавські (Е79,80)
Журомські (Е82)
Захаревичі (З90)
Іллясевичі (З213)
Іржиковичі (З218)
Кондратовичі (К1-143)
Окушки (Рг2)
Олехновичі (А73,74)
Олехновичі (Хг2)
Олешкевичі (А75)
Осташкевичі (А165)
Островські (А170,171)
Павловські (Вг101)
Пйотровичі (Нг141)
Полонські (Рг39)
Судніки (Нг166)
Хруцькі (Хг109)
Хруцькі (ЗВ[2]182)
Чапські (Нг188)
Шаверновські (Вг145)
Юзефовичі (ЗВ[1]94)

Леліва

Герб Леліва (відм.)

відм.

Козельські (К1-40)

Леліва

Герб Леліва (відм.)

відм.

Ґечевичі (Г306)

Лепеський

Герб Лепеський

власний

Лепеські (Ог53)

Летав

Герб Летав

 

Канцлери, Канзлери (К1-145))

Лещиць

Герб Лещиць

(Броґ)

Волощевські (В37)
Добжицькі (Д19)
Рисінські (Вг128)

Лис

Герб Лис, князівський

князівський

Сапеги, князі (ВКЛ[2]545)
Свірські, князі (ВКЛ[2]557)

Лис

Герб Лис

(Бзура, Мзура)

Ванькевичі (В65)
Ваньковичі (В66,67)
Ваньковичі (Ог105)
Волосевичі (ЗВ[1]15)
Вороновичі (В73,75,76)
Воропаї (В79)
Воротинці (В81)
Воротинці (Нг26)
Гордзеєвичі (Г87,88)
Дорожинські (Д79)
Дубовецькі (Д172)
Забелли (З3,4)
Запасніки (З78)
Запасніки (Нг75)
Йодки (Е15,16)
Йодки (Вг47)
Карницькі (К1-193)
Козловські (К1-57,58)
Константиновичі (К1-148)
Константиновичі (Хг45)
Летецькі (Вг75)
Мікшевичі (ЗВ[2]114)
Міхневичі (Ог58)
Міхневичі (Нг119)
Сандоєвські (ЗВ[2]160)
Саулуковичі (Вг130)

Лис

Герб Лис (відм.)

відм.

Змачинські (З124,125)

Лис

Герб Лис (відм.)

відм.

Воронковичі (В72)
Дорошкевичі (Д84,85)

Лис IV

Герб Лис IV

 

Дорошкевичі (Д83)
Дорошкевичі (ЗВ[2]50,51)

Лис IV

Герб Лис IV (відм.)

відм.

Дорошкевичі (Д86)

Ліхтфус

Герб Ліхтфус

 
 

Вахштейнські (В120)
Вінобери (В153)

Ловейко

Герб Ловейко

власний
(Котвиця відм.)

Ловейки (ЗВ[1]40)

Лодзя

Герб Лодзя

 
 

Білевичі (Б164)
Булевські (Б250)
Бобятинські (ЗВ[1]7)
Вигановські (Нг35)
Германи (Г295)
Івановські (З175,176)
Кобилінські (К1-2,4,6)
Кобилінські (Нг81)
Лабецькі (ЗВ[1]39)
Осіповські (Вг99)
Осіповські (Ог68)
Осіповські (ЗВ[2]5)

Лопот

Герб Лопот

 
 

Биковські (Б290)

Лук

Герб Лук

 
 

Божички (Б47)
Букіничі (ЗМ12)
Галкевичі (Г40)
Галькевичі (Хг22)
Камінські (К1-119,121,123)
Подвінські (Вг108)
Подвінські (ЗВ[1]51)
Пшевальські(Вг114)
Родзевичі (ЗВ[2]146)
Родзевичі (ЗВ[2]147,148)

Лук

Герб Лук (відм.)

відм.
 

Камінські (К1-118)

Лукомський

Герб Лукомський, князівський

князівський
(Рох III відм.)

Лукомські, князья (ВКЛ[2]220)

Лукянський

Герб Лукянський

власний
(Пшияцель відм.)

Лукянські (ЗВ[2]100)
Павловичі (ЗВ[2]136)

Лищинський

Герб Лищинський

власний
(Корчак відм.)

Лищинські (ЗМ68)

Любич

Герб Любич

 
 

Абрамовичі (А8,9)
Байкові (Б50)
Бакіновські (Б53,54)
Бачевські (Б128)
Беліновичі (Вг5)
Беліновичі (ЗВ[2]11)
Бернатовичі (Б154)
Борейші (Ог11)
Боровські (Б94)
Борсуки (Б102)
Борткевичі (Б106,107)
Бохановичі (Б120)
Боцяновські (Б122)
Булановичі (Ог14)
Вежбицькі (В235,236)
Вежбицькі (Нг36)
Вещицькі (ЗВ[2]33)
Вільпішевські (В148)
Вінські (В156)
Войткевичі (В17-19)
Войцеховські (В24)
Войцеховські (Вг162)
Вольські (В200)
Волянські (В57,58)
Гердмани (Г292)
Германовичі (Г94)
Головачі (Ог37)
Головки (Г35)
Грегоровичі (Г187-191)
Грушецькі (Рг15)
Гуриновичі (Г271)
Ґружевські (Г213)
Ґружевські (Вг37)
Ґрушецькі (Ог34)
Дерналовичі (Рг19)
Доманевські (Д33)
Жабики (ЗМ39)
Жидовичі (Е90)
Жилевичі (Е93)
Жилінські (Е94-97)
Жондловські (Е39)
Загорські (З34,36-39)
Загорські (Нг72)
Загорські (ЗВ[1]33)
Залеські (З53,57-60)
Лаппи (Вг79)
Лісовські (ЗМ66)
Можанські (Хг55)
Монкевичі (Нг111)
Москевичі (Ог60)
Москевичі (ЗМ74)
Наґродзькі (ЗВ[1]50)
Незабитовські (Нг121)
Обромпальські (А13)
Обромпальські (ЗВ[1]1)
Орловські (А128)
Осецимські (А181,182)
Паплонські (Вг102)
Радзішевські (Вг190)
Ревенські (Нг147)
Рокицькі (ЗВ[2]151)
Романовичі (Ог88)
Романовичи (Нг144)
Романовичі (ЗМ90)
Савицькі (ЗВ[1]63)
Садовські (ЗВ[1]64)
Самовичі (ЗВ[2]159)
Сапешки (Нг152)
Сківські (ЗВ[2]168)
Стацевичі (Нг163)
Ужиновичі (ЗВ[1]69)
Уласевичі (ЗВ[1]71)
Ушинські (ЗВ[2]177)
Хелховські (ЗВ[1]79)
Хоєцькі (Хг106)
Шендзіковські (Рг61)
Шидловські (ЗМ118)
Яворські (Ог46)
Ялози (Ог43)
Янушкевичі (Рг65)

Любич

Герб Любич (відм.)

відм.
 

Мількевичі (Вг89)

Любич

Герб Любич (відм.)

відм.
 

Кобилянські (К1-7)

Любич

Герб Любич (відм.)

відм.

Стшемеські (Вг136)

Любич IV

Герб Любич IV

 

Новацькі (Вг96)

Ляриша

Герб Ляриша

 

Венґлевські (В229)
Доманські (Д35-37)
Здановські (З112)
Здановські (ЗВ[2]68)

Ляриша

Герб Ляриша (відм.)

відм.

Гаусмани (Г114)