Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "А-Б"

А

Абданк

Герб Абданк

(Габданк)

Абламовичі (А3)
Абламовичі (Нг1)
Бейнаровичі (Б133)
Белінські (ЗВ[2]21)
Богуцькі (Б37)
Боровські (Вг9)
Бялопйотровичі (Б136)
Бялопйотровичі (Нг22)
Важинські (В4)
Варакомські (В68)
Воєводзькі (В125)
Гарабурди (Г60,61)
Гарабурди (Нг42)
Громики (Г198)
Ґерські (ЗВ[2]39)
Денефельти (Д76)
Дземідовичі (Д104)
Добошинські (Д1)
Довґялли (ЗВ[2]52)
Домарацькі (ЗМ33)
Домбровські (Д58)
Зябковські (З145)
Карницькі (ЗМ52)
Келчевські (Рг23)
Кондратовичі (К1-139,140)
Копулцевичі, Копульцевичі (К1-156)
Обрицькі (А15)
Суходольці (Нг167)
Черковські (Нг189)

Абданк

Герб Абданк (відм.)

відм.

Жудри (Е60)

Азулевич

Герб Азулевич

власний

Азулевичі (А37)

Айхінґер

Герб Айхінґер

 

Дентери (Д213)

Аксак

Герб Аксак

 
 

Карабановичі (К1-16 (А41-43)

Аксак III

Герб Аксак III

 
 

Окінчиці (А41-43)

Аксак III

Герб Аксак III (відм.)

відм.
 

Гружевичі (Г212)

Акшевський

Герб Акшевський

власний
(Злота Ґура)

Акшевські (Ог3)

Александрович

Герб Александрович

власний
(Коси відм.)

Александровичі (А49-52)
Александровичі (Ог4)

Альхімович

Герб Альхімович

власний
(Побуґ відм.)

Альхімовичі (А61)

Амадей

Герб Амадей

 
 

Ассановичі (А149)

Андро-де-Бюї

Герб Андро-де-Бюї

 
 

Антоновичі (А102)

Андроновський

Герб Андроновський

власний
(Сирокомля відм.)

Андроновські (А85)

Анкерфельд

Герб Анкерфельд

власний
 

Мальхау фон Анкерфельд (ЗВ[1]47)

Анцута

Герб Анцута

 
 

Анцути (А108)
Анцути (Нг7)
Гаврилкевичі (Г113)
Гаврилкевичі (Нг47)
Єсіповичі (Вг46)

Арцемберський

Герб Арцемберський (відм.)

відм.
 

Орцюхи (А142)


Б

Бавола Ґлова

Герб Бавола Ґлова

 
 

Жогли (Ог118)

Баженський

Герб Баженський

 
 

Базаревські (Б48)
Базилевські (Б49)

Байбуза

Герб Байбуза

 
 

Войничі (В185)

Бака

Герб Бака

власний
(Масальський відм.)

Баки (Б52)
Баки (Нг11)

Барановський

Герб Барановський

власний
(Ґжимала відм.)

Барановські (Б79)

Баричка

Герб Баричка

 
 

Бартковські (Рг4)
Бартковські (ЗМ8)

Бартлінський

Герб Бартлінський

 
 

Бартошевичі (Б103)

Барщевський

Герб Барщевський

власний
(Котвиця відм.)

Барщевські (Б110)

Белікович

Герб Белікович

власний

Беліковичі (Б139)

Беліна

Герб Беліна

 

Бенедиктовичі (Б143)
Биліни (Б292,293)
Вейси (В221)
Гарбузи (Г85)
Ґалевські (Г21)
Ґрамсдорфи (ЗМ28)
Ґрушецькі (Вг180)
Желіговські (Е32)

Белінович

Герб Белінович

власний

Беліновичі (Б140)
Беліновичі (Хг13)

Белти

Герб Белти

 

Бейнацькі (Б298)
Зімницькі (З119)
Коленди (К1-83,84)
Колесінські (К1-97)

Берло

Герб Берло

власний
 

Берли (Хг14)

Бернатович

Герб Бернатович

власний
(Рудниця відм.)

Бернатовичі (Б156)

Біберштайн

Герб Біберштайн

 
 

Бери (ЗВ[2]14)
Блауроки (Б161)
Казімерські (К1-43,44)
Казімірські (К1-45)

Більдзюкевич

Герб Більдзюкевич

власний
(Вензель)

Більдзюкевичі (Б166,167)

Бланкенштайн

Герб Бланкенштайн

Курбацькі (Рг28)

Богорія

Герб Богорія

Богдановичі (Б16)
Богомольці (Вг8)
Воловичі (В45-47)
Охотницькі (А187)
Охримовичі (А189)
Погоські (Вг109)
Погоські (Ог79,80)
Порембські (Ог81)

Бодзець

Герб Бодзець

Козлінські (ЗМ48)

Бодула

Герб Бодула

Даггі (ЗВ[2]45)

Божаволя

Герб Божаволя

 

Артинські (А131)
Бахматовичі (Б121)
Дравдзіки (Д164)
Жуґаржевські (Е59)
Очеповські (А192)

Божездарж

Герб Божездарж

 

Дмішевичі (Д119)

Бойшер

Герб Бойшер

власний

Бейшери (Б134)

Бокей

Герб Бокей

 

Болтуці (Б186)

Боньча

Герб Боньча

 

Бабіновські (ЗВ[1]6)
Богдановичі (Б17)
Бончевські (Б67)
Бруєвичі (Б213)
Буйневичі (Б234,235)
Буковські (Б238-240)
Булати (Б242)
Васьневські (В102)
Гірши (Г145)
Ґроховські (Г203)
Ґудиновські (Г251)
Ґульбінські (Г255)
Заверські (Вг169)
Онуфровичі (А107)
Осмоловські (А158)
Осмоловські (ЗМ10)
Осмольські (А160)
Оттенхаузи (Нг124)
Романовські (Вг123)
Томашевські (ЗВ[1]66)
Ходосовські (ЗМ113)

Борейко

Герб Борейко

 

Борздинські (Б86)

Бриндза

Герб Бриндза

власний

Бриндзи (ЗВ[2]16)

Бродзиць

Герб Бродзиць

 

Баньковські (Рг3)
Бородзичі (Б90-92)
Бородзичі (Нг12)
Дибовські (Д201)
Дубовські (Д183,184)
Жоховські (Е48)
Поршуковські (ЗМ6)
Фронцкевичі (ЗВ[1]75)

Брониць

Герб Брониць

 

Гаусовичі (Г115)

Брохвич

Герб Брохвич

 

Бричковські (Б218)
Вольщани (В202)
Гінденбурґи (Г140)
Ґойжевські (ЗВ[1]19,20)
Коршуни (Нг93)

Брохвич III

Герб Брохвич III

 

Ваґнери (В3)

Буйвід

Герб Буйвід

власний

Буйвіди (Ог15)

Букатий

Герб Букатий

власний
(Помян відм.)

Букаті (Б237)

Булгарин

Герб Булгарин

власний
(Булат відм.)

Булгарини (Б249)

Бурґельський

Герб Бурґельський

власний
 

Бурґельські (Б251)

Бялий Завой

Герб Бялий Завой

власний
 

Ґембицькі (Г47)

Бялиня

Герб Бялиня

 

Білунські (Ог8)
Бірулі (Ог9)
Бордзіловські (Б83)
Заблоцькі (ЗВ[1]31)
Коверські (К1-16)
Максімовичі (ЗВ[1]43)
Небжидовські (Вг94)
Небжидовські (ЗВ[2]129)
Новогонські (Ог64)
Сушки (Вг140)

Бялиня

Герб Бялиня (відм.)

відм.

Заблоцькі (З8)
Зизневські (Вг175)

Бялиня

Герб Бялиня (відм.)

відм.

Жижневські (Е91)