Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "С-Т"

С

Самсон

Герб Самсон

(Ватта)

Билевські (Б291)
Бутмани (Б263)
Вітаковські (В163)
Волотовські (В35)
Карчевські (К1-213,215)
Курочицькі (Нг95)
Мацелевичі (ЗВ[2]110)
Яблонські (Нг198)

Самсон

Герб Самсон (відм.)

відм.

Кодацькі(К1-21)

Сас І

Герб Сас І

 

Барановські ЗВ[1]12)
Бачинські (Б127)
Березовські (Б144)
Блажевичі (Б173,174)
Блажеєвичі (Б172)
Бобашинські (Вг6)
Бобашинські (ЗВ[1]5)
Боярські (Б130)
Братковські (Б195)
Брилевські (Б214)
Бровчинські (Вг10)
Вальмуси (В53)
Вітвицькі (В164)
Волосевичі (В32)
Восінські (В99)
Горачки (Г70)
Гуйди (Г253)
Данейки (Д65,66)
Данейки (Нг59)
Данейки (Д64)
Даніловичі (Д71)
Дзедзюлі (Д123)
Длуґопольські (Д131)
Добжанські (Д15)
Добжанські (Нг55)
Дубравські (Д185)
Дунаєвські (Д195)
Зімницькі (З118)
Козирські (К1-70)
Мікульські (Нг117)
Олешкевичі (А76-78)
Свістуни (Ог103)
Тарнаєвські (ЗВ[2]173)
Шильвінські (Вг151)

Сас І

Герб Сас (відм.)

відм.

Коркозовичі, Коркозевичі (К1-190)

Свенчиць

Герб Свенчиць

 

Губінські (Г245)
Поцолаєвські (ЗВ[2]137)

Свенчиць

Герб Свенчиць (відм.)

відм.

Карчевські (К1-212)

Сверчек

Герб Сверчек

 

Басаревські (Б117)

Свинка

Герб Свинка

 

Брауни (Б196)

Свят 1

Герб Свят (відм.)

відм.
 

Ігнатовичі (З200,202,203)

Секерж

Герб Секерж

 
 

Занкевичі (З74)
Зенковичі (З161)

Селянка

Герб Селянка

власний
 

Селянки (Ог96)

Семьонович

Герб Семьонович

власний
(Радван відм.)

Кононовичі (Вг61)
Кононовичі (ЗВ[2]83)

Сервірог

Герб Сервірог

власний
(Прус ІII відм.)

Сервіроги (Рг35)

Сестшенец

Герб Сестшенец

(Сестшенцевич)
 

Зенкевичі (З154-156)
Зенковичі (З158,160)
Зенковичі (ЗМ46)
Кучуки (ЗМ60)

Сирокомля

Герб Сирокомля

 
 

Андрусевичі (А90)
Булати (Б243)
Булгаки (Б244-248)
Булгаки (Вг12)
Булгаки (Нг19)
Велічки (В228)
Віторти (ЗВ[2]28)
Волчецькі (В117)
Волчецькі (Нг27)
Голубовські (Г38)
Голуби (Г168-170)
Голуби (Хг27)
Дзевочки (Д121)
Жолондзі (Е57)
Кондратовичі (К1-138,141,142)

(Корвін)
 

Багенські (Б32)
Багенські (ЗВ[1]9)
Болвановичі (Б58)
Бжозовські (Б209)
Буйвіди (Б231)
Буйки (Б232)
Вавжецькі (В113)
Вежбицькі (В237)
Вежбицькі (Рг8)
Виржиковські (В206)
Відмонти (В140)
Войцеховські (В26)
Вроблевські (ЗМ106)
Врублевські (Вг163)
Врублевські (ЗВ[2]175)
Горкуші (Г92)
Горничі (Г178)
Гурки (Г258)
Ґансевські (Г55)
Ґендзвіли (Г302)
Ґронковські (Г201)
Ґутовські (Г282)
Ґутовські (Вг39)
Дачевські (Д92)
Двораковські (Д101)
Дзерожинські (Ог31)
Дибовські (Ог29)
Дрижинські (Д169)
Дроздовські (Ог27)
Жмейовські (Е56)
Жуки (Е63,64)
Жуховецькі (Е83)
Зверовичі (З104)
Зеґздри (Вг172)
Зеґздри (ЗВ[2]69)
Злотоґорські (З121)
Злотоґурські (Вг173)
Змеєвські (З129)
Каленчинські (К1-94,95)
Каленчинські (Нг84)
Каменські (К1-103,104,107,112)
Каменські (ЗВ[2]80)
Камінські (К1-115,117)
Камінські, Каменські (К1-124,125)
Камінські (ЗМ50)
Копцевичі, Капцевичі (К1-158)
Корибські (К1-216)
Кражинські (Вг69)
Красінські (Рг26)
Красовські (Хг49)
Кучинські (Рг30)
Левашкевичі (ЗВ[2]96)
Лісовські (ЗВ[2]99)
Мікуцькі (ЗВ[2]113)
Мількевичі (ЗВ[2]115)
Ольшевські (А66-69)
Ольшевські (Нг5)
Опоки (А113)
Островські (А176)
Параки (ЗВ[2]133)
Песляки (ЗМ85)
Пугальські (Нг135)
Райкевичі (Нг143)
Розановичі (Рг42)
Хойницькі (ЗМ108)
Шмідти (ЗВ[2]189)
Юшкевичі (Рг62)
Юшкевичі (ЗВ[2]199)
Юшковські (Вг48,49)

Слеповрон

Герб Слеповрон (відм.)

відм.

Плюцинські (Нг133)

Слеповрон

Герб Слеповрон (відм.)

відм.

Каменські (К1-106)

Слепород

Герб Слепород (відм.)

відм.

Занкевичі (Вг166)

Соколя

Герб Соколя

 

Антоневичі (А100)
Ґорецькі (Г102)

Солтан

Герб Солтан

власний
(Сирокомля відм.)

Солтани (Рг48)

Стариконь

Герб Стариконь

 
 

Бутвіловські (Б271)

Стшалка

Герб Стшалка

власний
 

Конюшевські (Рг21)

Стшеґоня

Герб Стшеґоня

 
 

Плеваки (ЗВ[2]145)

Стшемя

Герб Стшемя

Буржинські (Б253-255)
Бучинські (Б273,274)
Войницькі (В13)
Войничі (В184,186)
Войничі (Нг30)
Єньчики (Е6)
Зімодри (З120)
Ліповецькі (ЗВ[2]97)

Анкудовичі (А97)
Ботвіти (Б188)
Гомолицькі (Г44)
Горбатовські (Г73-77)
Горбатовські (Нг43)
Горбатовські (Рг10)
Ґарбовські (Г84)
Дзержавські (Д126)
Дзерженські (Ог32)
Дзержинські (Д128)
Заблоцькі (З9,10)
Заблоцькі (ЗВ[1]29)
Камінські (К1-120)
Коноплицькі (К1-135)
Курки (ЗМ59)
Личковські (Рг32)
Самуйли (Нг150)
Улановські (Нг179)
Шаумани (ЗВ[1]89)

Сухекомнати

Герб Сухекомнати

Бялостоцькі (Б137)
Гамські (Г51)
Казновські (К1-65,66)
Овлочимські (А183)
Ридзевські (Ог89)

Сушинський

Герб Сушинський

Козляковські (К1-64)
Сушинські (ЗМ100)

Сушинський

Герб Сушинський (відм.)

відм.

Козляковські (К1-63)

Сцибло

Герб Сцибло

власний

Сцибли (Ог94)

Сципіон

Герб Сципіон (відм.)

відм.

Щербінські (Вг146)


Т

Тарнава

Герб Тарнава

Боричевські (Б114)
Веровські (В239)
Клечковські (Хг48)
Малкевичі (ЗВ[1]46)
Плеські (Рг41)
Тарасевичі (ЗМ102)

Тачала

Герб Тачала

Гейдукевичі (Г14)

Тенпа Подкова

Герб Тенпа Подкова

Островські (А177,178)

Топач

Герб Топач

Батуревичі (Б118)
Будницькі (Б226)
Раци (Нг146)
Тоусцики (Нг173)

Топач

Герб Топач (відм.)

відм.

Жеґлінські (Е25)

Топур

Герб Топур

(Старжа)

Анципи (А109)
Бабичі (Б5)
Балтромевичі (Б62)
Бжеські (Б210)
Бокеї (Б51)
Бутримовичі (Б267)
Бяловеські (Б135)
Грабовські (Г185)
Грицевичі (Г243)
Гричини (ЗМ30)
Жеготи (Е27)
Забелли (З5,6)
Зверовичі (З105)
Злотковьскі (З122)
Каменські (К1-109)
Камінські (К1-122)
Каплінські (К1-155)
Коносевичі (Рг20)
Околові (А44,45)
Околові (Нг4)
Оссолінські (А149)
Тичинські (Рг51)
Узловські (Нг178)
Шпаковські (ЗВ[2]191)
Якубовичі (ЗВ[1]96)
Якубовські (Ог42)

Тромби

Герб Тромби

 

Вінчі (В157,158)
Вінярські (В159)
Войни (В189,190)
Войни (Нг32)
Войни (Нг33)
Волки (В107)
Ґековичі (Г301)
Ґінтовти (Г142-143)
Гричини (ЗМ30)
Давидовичі (Д22)
Добковські (Д2)
Івашкевичі (З184,191,194,195)
Йордани (Е18)
Колковські (К1-88)
Кольницькі (К1-91)
Садковські (Ог92)
Свірщевські (ЗВ[2]164)
Трубіни (Вг153)

Тромби

Герб Тромби (відм.)

відм.

Петрусевичі (Вг103)

Троска

Герб Троска

власний

Троски (Нг174)

 

Бетки (Б159)
Бубели (ЗМ11)
Будкевичі (Б224,225)
Буткевичі (Б259-261)
Буткевичі (Вг13)
Буткевичі (Ог17)
Ґурські (Г265)
Міхаловські (Хг64)
Семірадзькі (Нг156)
Шаховські (ЗВ[1]90)

Тшаска

Герб Тшаска (відм.)

відм.

Тшасковські (Вг154)

Тши-булави

Герб Тши-булави

 

Карбовські (К1-181,182)

Тши-гвязди

Герб Тши-гвязди

Случановські (Рг47)

Тши-земби

Герб Тши-земби

Батуржицькі (Б119)


1) Зображення герба реконструйовано на основі видань:

  1. W. W. Kojałowicz. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego, t.z. Compendium / Kraków, 1897 - стор. 302;
  2. K. Niesiecki. Herbarz polski - T.IV / Lipsk, 1839 - стор. 401