Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "В-Ґ"

В

Ваґа

Герб Ваґа

 

Абрамовичі (А6)
Гриневецькі(Г237)
Корженевські (К1-173)

Ваґа

Герб Ваґа (відм.)

відм.

Корженевські (К1-171)

Вадвіч

Герб Вадвіч

 

Борейші (Б115)
Борейші (Ог10)
Борейші (Хг12)
Венцлавські (В234)
Волчкі (В115)
Станкевичі (ЗМ55)

Вальбах

Герб Вальбах

власний

Вольбекі (В192)

Вальчевський

Герб Вальчевський

власний
(Косьцеша відм.)

Вальчевські (В55)

Вановський

Герб Вановський

власний
(Котвиця відм.)

Вановські (В61)

Варня

Герб Варня

(Рак)
 

Ґноінські (Г163)
Жолнержовські (Вг174)
Жолнержовські (ЗВ[2]60)

Васькевич

Герб Васькевич

 
 

Вашкевичі (В121,122)

Вев’юрка

Герб Вев’юрка

 
 

Штокмари (ЗВ[2]192)

Вежба

Герб Вежба

власний
(Вендорф)

Вендорфи (В223)

Веже

Герб Веже

 
 

Волки (В109)

Вейд

Герб Вейд

власний
 

Вейди (ЗВ[2]25)

Велічко

Герб Велічко

власний
(Сирокомля відм.)

Велічки (Ог109)

Венда

Герб Венда

 
 

Ханецькі (Хг107)

Венява

Герб Венява

(Бавола Ґлова)
 

Верцинські (В241,242)
Гарасімовичі (Г67)
Ґедвілли (Г300)
Дзешковичі (Д127)
Задольські (З41)
Кадзевичі (К1-22)
Лукашевичі (Вг80,186)
Рилли (Вг127)
Рилли (ЗВ[2]198)

Верезуб

Герб Верезуб

(Помян відм.)
 

Зубовські (З137)

Верніковський

Герб Верніковський

власний
(Яніна відм.)

Верніковські (В133)

Верушова

Герб Верушова

 
 

Бокеї (Б51)
Вальницькі (В54)
Валюжиничі (В56)
Ковальські (К1-14)

Верушова

Герб Верушова (відм.)

відм.
 

Ковальські (К1-15)

Ветцель

Герб Ветцель

власний
 

Ветцелі (В226)

Вільчевський

Герб Вільчевський

власний
(Тши Радла)

Вільчевські (В150)

Вірпша

Герб Вірпша

власний
 

Вірпші (В160)

Вішньовецький

Герб Вішньовецький

власний
(Корибут II)

Вішньовецькі (В180)

Влошек

Герб Влошек

(Пелеш відм.)
 

Каґелі (ЗВ[1]34)

Волчаський

Герб Волчаський

власний
(Мурделіо відм.)

Волчаські (В114)

Войнілович

Герб Войнілович

власний
(Сирокомля відм.)

Войніловичі (В9-12)
Войніловичі (Нг24)
Войніловичі (Хг16)

Волосецький

Герб Волосецький

власний
(Сас ІІ відм.)

Волосецькі (В33)

Вольф

Герб Вольф

 
 

Войткевичі (ЗВ[1]14)

Вонж

Герб Вонж

Амброжевичі (А79,80)
Венські (В129)
Германи (Г293)
Козарські (К1-34)
Одольські(Ог65)
Подолінські (Ог78)
Фуровичі (Нг180)

Вчеле

Герб Вчеле

Бритвичі (Б216)


Г

Гамалецький

Герб Гамалецький

власний

Гамалецькі (Рг9)

Гелм

Герб Гелм

 

Антоновичі (Вг1)
Геннінґі (Г291)

Гербурт

Герб Гербурт

 

Гейбовичі (Г13)
Швайцери (ЗВ[1]91)

Гильцен

Герб Гильцен (відм.)

відм.

Гоферти (Г181)

Гіпоцентаур

Герб Гіпоцентаур

 

Ґедройці (Г120-123)

Глебка

Герб Глебка

 

Ісаєвичі (З220,221)
Ісаєвичі (Нг80)

Глинський

Герб Глинський

власний

Ґлінські (Г157)

Глинський

Герб Глинський, князівський

князівський

Глинські, князі (ВКЛ[1]535)

Голобок

Герб Голобок

 

Бірулі (Б310)

Головінський

Герб Головінський

 

Головачі (Г17,18)

Головня

Герб Головня

 

Головні (Г19,20)
Голинці (Г39)
Горбачевські (Рг11)

Головня

Герб Головня (відм.)

відм.

Пушницькі (Вг116)

Головчиць

Герб Головчиць

власний
(Котвиця відм.)

Головчиці (Г36)

Госіус

Герб Госіус

 
 

Горбацевичі (Г78,79)
Горбачевські (Г80-83)
Гусаіми (Г274)

Гурко

Герб Гурко

 
 

Гуріни (Г273)
Гурки (Ог41)

Гутор

Герб Гутор

 
 

Гіри (Хг25)
Гуторовичі (Г277,278)


Ґ

Ґарчинський

Герб Ґарчинський

 
 

Ґансовські (Г57)
Ґарґліновичі (Г86)

Ґатальський

Герб Ґатальський

власний
(Злота Вільність)

Ґатальські (Рг12)

Ґейш

Герб Ґейш (відм.)

відм.
 

Олісевичі (А59)

Ґейштор

Герб Ґейштор

 
 

Венцкевичі (В232)
Венцкевичі (Нг28)
Ґейштори (Вг30)

Ґейштор

Герб Ґейштор (відм.)

відм.

Ґейштори (Г128)

Ґеральт

Герб Ґеральт

 

Вольські (В195)
Герінґі (Г298)

Ґешав

Герб Ґешав (відм.)

відм.

Журавські (Е81)

Ґжибовський

Герб Ґжибовський

власний

Гжибовські (Рг16)

Ґжимала

Герб Ґжимала

Барановські (Б78)
Броньські (Б212)
Бушинські (Б278)
Вельогурські (В128)
Вещицькі (В249)
Візґінти (В144)
Войжбуни (В183)
Засадзькі (З84)
Зеленські (З147)

Ґжимала II

Герб Ґжимала II

Вещицькі (Вг157)
Гофмани (Г180)
Ґрабовецькі (Г182)
Лесневські (Ог54)

Ґжимала III

Герб Ґжимала III

Ґрабовецькі (Г182)
Ґрудзінські (Г207)

Ґіза

Герб Ґіза

Ґірини (Г146)

Ґінтер

Герб Щити

власний
(Щити)

Ґюнтери (Г299)

Ґлаубич

Герб Ґлаубич

 
 

Готфриди (Г166)
Сабінські (Ог91)

Ґлаузнаф 1

Герб Ґлаузнаф

 
 

Гольцберґі (Г172)
Ґрюннеберґі (Г236)

Ґодземба

Герб Ґодземба

 
 

Висоцькі (В216)
Ґловінські (Г148)
Ґодебські (Г8)
Ігнатовичі (З204)
Панкевичі (ЗМ84)

Ґоздава

Герб Ґоздава

 

Балевичі (Б59,60)
Бжозовські (Б204)
Бжозовські (Нг17)
Богушевичі (Б42-44)
Бочковські (Б123-126)
Германи (Г297)
Гумницькі (Г257)
Ґіжицькі (Г135)
Ґіжицькі (Рг13)
Ґодачевські (Г7)
Ґодачевські (Нг39)
Ґодлевські (Г10)
Ґоліуші (Г174)
де Ґотлібсони (Г106)
Івашкевичі (З184-189,192,193,196)
Кавецькі (К1-17,18)
Каріо (К1-163)
Козаковські (ЗВ[1]36)
Любощинські (Вг78)
Марони (Вг85)
Подгайські (Нг125)
Соколовичі (Нг148)
Храповицькі (Вг19)
Чеужики (Нг190)
Шцелі (Нг194)

Ґрабе

Герб Ґрабе

 

Вишенські (Вг164)
Вишинські (В220)
Зароські (З79,80)
Ліпські (Вг77)
Моклоки (Нг108)
Чарномські (Ог21)

Ґрейфенберґ

Герб Ґрейфенберґ

власний

Ґрейфенберґі (Г244)

Ґринфар

Герб Ґринфар

 

фон Гросси (Г205)

Ґриф

Герб Ґриф

 

Баньковські (Б65)
Биковські (Б285-289)
Биковські (Нг21)
Биковські (ЗВ[2]20)
Бобровичі (Б7)
Бобри (Б12)
Бутовичі (ЗВ[2]18)
Ґладиші (Г152)
Ґриффіни (Г240)
Жуковські (Е77)
Журавлевичі (Е78)
Занетовські (З77)
Знамеровські (З130)
Квятковські (Ог50)
Коборди (К1-1)
Коморницькі (К1-99)
Конарські (ЗВ[2]84)
Ловчинські (ЗВ[2]95)
Одорські (А32)
Осовецькі (А147)
Осовецькі (Ог69,71)
Оссовецькі (А161)
Правохенські (Хг127)

Ґриф

Герб Ґриф (відм.)

відм.

Ружицькі (Нг54)

Ґротауз

Герб Ґротауз (відм.)

відм.

Ґротузи (Г206)

Ґульденштерн

Герб Ґульденштерн (відм.)

відм.

Ґумковські (Вг38)

Ґучі

Герб Ґучі

 

Гудовичі (Г249)

Ґучі

Герб Ґучі (відм.)

відм.

Ґудзеєвські, Ґодзеєвські (Г248)

Ґюлденбалк

Герб Ґюлденбалк

власний

Ґюлденбалки де Гюйдл (Г256)


1) Зображення герба реконструйовано на підставі видання K. Niesiecki "Herbarz Polski", Lipsk, 1839 - Том 4, стор.135-136