Герби великолитовської шляхти

початкові літери

Герби на літери "М-О"

М

Маковський

Герб Маковський

власний
(Єліта відм.)

Маковські (Ог57)

Масальський

Герб Масальський

 
 

Відмонти (В141)
Відмонти (ЗВ[2]27)
Массальські (Хг60)
Массальські (ЗВ[2]105)
Тугановські (Нг177)

Массальський

Герб Массальський, князівський

князівський
 

Массальські, князі (ВКЛ[2]275)

Махвич

Герб Махвич

власний
 

Мацкевичі (Вг82)
Мацкевичі (Ог56)
Мацкевичі (ЗВ[2]107,108)

Моґіла

Герб Моґіла

 

Белевичі (Б299)
Буйневичі (Б236)
Довнаровичі (Д91)
Станкевичі (Ог100)
Станкевичі (Нг161)
Станкевичі (Ог99)
Станкевичі (ЗВ[2]143)
Тарасевичі (ЗВ[1]67)
Цехановичі (Нг183)

Моґіла

Герб Моґіла (відм.)

відм.

Станкевичі (Вг134,135)

Моґіла ІІ

Герб Моґіла ІІ

 

Андрушкевичі (А91)
Богдановичі (Б21-24,29)

Моґіла

Герб Моґіла (відм.)

відм.

Будзіловичі (Б220)

Моґіла

Герб Моґіла (відм.)

відм.
 

Белевичі (Б300)

Мондростки

Герб Мондростки

 
 

Букреї (Нг18)

Мора

Герб Мора

 
 

Козубовські (К1-67-69)

Мордасевич

Герб Мордасевич

власний
(Мурделіо відм.)

Мордасевичі (Вг176)

Мурделіо

Герб Мурделіо

 

Снарські (Нг160)

Мишковський

Герб Мишковський

власний

Мишковські (Рг36)


Н

Налевка

Герб Налевка

 

Гринкевичі (Рг17)
Грицкевичі (Г242)

Наленч

Герб Наленч

 

Блоньські (Б176)
Бриткевичі (Б217)
Войлевичі (В8)
Вонсовські (В64)
Гемпелі (Г288)
Ґорські (Г179)
Ґурські (Г260-264)
Демідовичі (Д103)
Дибовські (Ог30)
Дилевські (Д202)
Длуські (Ог23)
Домбровські (Д51)
Дубенецькі (Д187)
Єнджеєвські (Е4)
Єнджеєвські (ЗВ[2]54)
Ліборчаї (Нг101)
Коморовські, Комаровські (К1-101)
Корженевські (К1-168-170,174,175)
Корози (К1-194)
Маєвські (Нг106)
Міцкевичі (Вг189)
Мощинські (ЗМ76)
Рачинські (Вг117)
Садовські (Ог93)
Садовські (ЗМ91)
Сосновські (ЗМ94)
Сосновські (ЗВ[2]161)
Уляновські (ЗВ[1]70)
Фельнеровичі (Вг26)
Цвецинські (ЗВ[1]81)
Цвіклінські (ЗВ[2]183)

Недзведзь Чарний

Герб Недзведзь Чарний

власний

Збітневські (Вг170)

Недзведзя Глова

Герб Недзведзя Глова

власний

Вазґінти (В5)
Вазґінти (Нг23)

Недзвецький

Герб Недзвецький

власний
(Хоронґев)

Недзвецькі (Ог62)

Незґода

Герб Незґода

 
 

Богдановичі (Б25)
Коломиські (Вг59)
Мінковські (Вг90)
Мінковські (ЗВ[2]117)

Незґода

Герб Незґода (відм.)

відм.
 

Буєвичі (Вг11)

Неронський 1

Герб Неронський

власний
 

Неронські (Рг38)

Несторович

Герб Несторович

власний
(Побуґ відм.)

Несторовичі (Рг37)

Нечай

Герб Нечай

(Побуґ відм.)
 

Веракси (В71)

Нечуя

Герб Нечуя

(Остшев)
 

Бернацькі (Б318)
Вількицькі (В147)
Глушневичі (ЗВ[2]42)
Дворжецькі (ЗМ34)
Єнцелевичі (Е5)
Зґерські (З108)
Карбовські (К1-183)
Островські (А172,173)

Новина

Герб Новина

 
 

Абрамовичі (Ог1)
Бартошевичі (ЗМ7)
Вітковські (В165-167)
Гулицькі (Г254)
Ґлінські (Г158)
Довнари (Д146)
Заборські (З12)
Заборські (Нг70)
Казіґродзькі (К1-41)
Казіґродзькі (Нг83)
Конопацькі (К1-133)
Коноплянські (К1-136)
Машевські (ЗВ[2]111)
Наудушевичі (ЗВ[2]128)
Пашинські (Ог73)
Фронцевичі (Вг28)
Чарні (ЗВ[1]85)

Новина

Герб Новина
 (відм.)

відм.
 

Конопки (К1-147)
Савіничі (Вг131)
Шляхти (Вг147,148)
Шляхти (ЗВ[2]15)

Новина Нова

Герб Новина
 Нова

 
 

Бартошевичі (Ог6)

Новицький

Герб Новицький

власний
(Осенки)

Новицькі (Ог63)
Новицькі (Хг66)
Новицькі (ЗВ[2]126)


О

Обухович

Герб Обухович

власний
 

Обухи (А17)
Обуховичі (А18-21)
Обуховичі (ЗВ[1]2)

Оґінець

Герб Оґінець, князівський

князівський
(Брама)

Оґінські, князі (ВКЛ[1]202)
Пузини, князі (ВКЛ[2]474)

Оґоньчик

Герб Оґоньчик

 
 

Боровські (Б93)
Вереничі (В245)
Гаєвські (Г11)
Гайки (Г15)
Гайковичі (ЗВ[1]21)
Жавковські (ЗВ[2]58)
Зборомірські (З96)
Зборомірські (ЗМ45)
Клочковські (Нг90)
Маґнушевські (Нг104)
Огризки (ЗВ[1]4)
Оґановські (А23)
Оґановські (Нг3)
Остахновичі (А164)
Парфяновичі (Нг128)
Пацини (Нг131)
Пачинські (ЗВ[2]140)
Рошковські (Вг124)
Скориновичі (Рг46)
Соколовські (Нг149)
Стаховські (ЗМ99)
Янковські (Нг199)

Оґоньчик

Герб Оґоньчик (відм.)

відм.
 

Домбровські (Д52)

Одровонж

Герб Одровонж

Арамовичі (А114)
Вазґірди (В6)
Візґерди (В142,143)
Вілкомірські (В145)
Вольські (Вг192)
Вонікевичі (В60)
Висоцькі (В207-209)
Капусцинські (К1-157)
Корженевичі (К1-166)
Кшишиловські (Нг97)
Мінкевичі (ЗВ[2]116)
Понтуси (Нг127)
Хрептовичі (Нг187)
Хрептовичі (ЗМ67)
Хрептовичі (ЗВ[2]181)

Одинець

Герб Одинець

Бурдзицькі (Б256)
Добровольські (Д3)
Одинці (А34-36)

Одинець III

Герб Одинець III

Вісловухи (В162)
Вісловухи (ЗВ[1]17)

Окмінський

Герб Окмінський

Богуші (Б179-181)

Окулич

Герб Окулич

власний
(Доленґа відм.)

Окуличі (А46)

Окунь

Герб Окунь

(Свят відм.)
 

Окуневичі (А48)

Окунь

Герб Окунь

(Свят відм.)
 

Олешковські (Вг97)

Окша

Герб Окша

 
 

Ґославські (Г103)
Ґославські (Нг46)
Ґрабовські (Г184,186)
Окуличі (А47)
Оржеховські (А121)
Оржеховські (Ог67)
Хомичі (Нг186)
Чеховські (Рг57)

Окша

Герб Окша (відм.)

відм.

Камінські (К1-116)

Оліва

Герб Оліва

 

Краєвські (Вг68)

Ольґерд

Герб Ольґерд

 

Драгатти (Д154)

Орля

Герб Орля

(Шашор)

Бардзькі (Б84)
Берґмани (Б152)
Вілямовські (В152)
Ґевартовські (Г118)
Ґералтовські (Вг29)
Ґереєвські (Г130)
Ґерятовичі (Г133)
Рамші (Вг118)

Осенка

Герб Осенка

(Броніковський)
 

Шатковські (Вг144)

Оскерко

Герб Оскерко

власний
(Мурделіо відм.)

Оскерки (А153-156)
Оскерки (Хг5,6)

Осория

Герб Осория

 
 

Балтовські (ЗВ[1]11)
Брохоцькі (Нг16)
Буші (Б275)
Жибуртовичі (Е84)
Церешкевичі (ЗВ[2]184)

Остоя

Герб Остоя

 
 

Анциперовичі (А110)
Баранкевичі (Б71)
Барановські (Б75-77)
Барановські (Ог5)
Блощинські (Б175)
Богдановичі (Б27)
Васілевські (В91-94,96)
Васілевські (Ог107)
Войновські (В14-15)
Войновські (ЗВ[1]13)
Воротницькі (В80)
Висоцькі (В210)
Горбатовські (Г72)
Гребницькі (Г183)
Ґаврилкевичі (Нг48)
Ґудвіловичі (Г246)
Ґудвіловичі (Нг52)
Данілевичі (Д67-69)
Данілевичі (Нг60)
Домарацькі (Ог26)
Дубіковскі (Д173)
Дудковські (Д191)
Загорські (З35)
Заґорські (ЗВ[1]32)
Заґурські (З40)
Заєзерські (З92)
Каллаури (К1-72)
Качановські (Вг50)
Коморовські (К1-102)
Котковські (Ог47а)
Овсяні (А184,185)
Околовичі (А39)
Олевінські (А70)
Осеєвські (А180)
Остановські (А163)
Осташевичі (А166)
Островські (А172)
Остиловські (А179)
Охоцимські (А188)
Очеповські (А190,191)
Пожарицькі (Нг126)
Пулкотицькі (Нг136)
Стшалки (Нг164)
Сухоржебські (Нг168)
Сухоцькі (Нг169)
Сухоцькі (Хг97)
Чечоти (Нг191)

Остоя

Герб Остоя (відм.)

відм.

Карловичі (К1-191)

Остоя

Герб Остоя (відм.)

відм.

Барановські (Вг2)
Васілевські (Вг155)
Верцеховські (Вг156)
Леські (Вг185)
Маркевичі (Вг188)
Рексці (Вг120)

Остоя

Герб Остоя (відм.)

відм.

Васілевські (Ог106)

Остоя

Герб Остоя (відм.)

відм.

Васілевські (В88)

Остроґ

Герб Остроґ

 

Заєльські (З42)
Заєльські (Нг73)

Остроґ

Герб Остроґ (відм.)

відм.

Клосевичі (Вг56)

Острозький

Герб Острозький, князівський

князівський

Острозькі, князі (ВКЛ[1]262)


1) Колір тарчі в описі герба не вказаний.